เที่ยวกำปอด...เมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งกัมพูชา

เรื่องและภาพโดย สุเทพ  พวงมะโหด

      จังหวัดกำปอต ตั้งอยู่ทางตะวันเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา ติดต่อกับจังหวัดเกาะกงและจังหวัดกำปงสปือทางทิศเหนือ จังหวัดตาแก้วและจังหวัดแกบทางทิศตะวันออก และจังหวัดสีหนุวิลล์ทางทิศตะวันตก  เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงมีโอกาสเสด็จส่วนพระองค์ไปยังประเทศกัมพูชา โดยเสด็จไปทางเรือ ออกจากท่าเรือบริษัทอิสต์อาเซียติค ข้างเหนือวัดพระยาไกร โดยมีผู้ตามเสด็จไปด้วยคือ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา และหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ พระธิดา นอกจากนี้ยังมีพระยาพจนปรีชา (ม.ร.ว.สำเริง อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา) หลวงสุริยพงศพิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค) ซึ่งเป็นแพทย์และล่ามศาสตราจารย์ยอช เซเดส์ (บรรณารักษ์ใหญ่ในหอพระสมุดสำหรับพระนคร) เป็นมัคคุเทศก์ นายสมบุญ โชติจิตร เป็นเสมียน และนายเดช คงสายสินธุ์ เป็นมหาดเล็กรับใช้ รวม 9 คน กับครอบครัวของศาสตราจารย์ยอช อีก 5 คน รวมทั้งสิ้น 14 คนเรือโดยสารนี้ชื่อว่า เรือสุทธาทิพย์ แล่นจากท่าเรือในกรุงเทพฯ ออกไปถึงสมุทรปราการ ออกทะเล ผ่านเกาะช้าง,เกาะหมากและเกาะกูด แล้วไปเทียบท่าขึ้นฝั่งที่เมืองกำปอดของกัมพูชา

สำหรับแม่น้ำสายสำคัญในเมืองกำปอดมีชื่อว่า “ Preaek Tuek Chhu River” เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดกำปอด โดยมีต้นกำเนิดของสายน้ำมาจากเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติโบโก ไหลผ่านตัวเมืองกัมปอตลงสู่ทะเลกัมพูชา ในช่วงที่สายน้ำไหลผ่านตัวเมืองกัมปอตจะมีถนนเลียบลำน้ำซึ่งสามารถเดินลัดเลาะไปตามลำน้ำ จนทำให้เกิดที่พักและร้านอาหารมากมายที่กระจายตัวอยู่รอบ ๆ แม่น้ำกัมปอต แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงชาวกัมปอตในเรื่องของเกษตรกรรม การประมง รวมถึงใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเมืองกัมปอตให้มานั่งชมวิว หรือออกกำลังกายในสวนสาธารณะริมแม่น้ำกัมปอตแห่งนี้

ต่อจากนี้ไปทีมงาน Idotravellers.comขออาสาพาท่านผู้อ่านร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดกำปอด...เมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งกัมพูชาพร้อมกันกับเราเลยครับ

......ผมและเพื่อนร่วมทางเริ่มต้นเออกดินทางจากบ้านหาดเล็กในอ.คลองใหญ่จ.ตราดห่างจากกรุงเทพระยะทาง380 กิโลเมตรข้ามเข้าสู่บ้านจานเยี่ยมในจ.เกาะกงของประเทศกัมพูชาประทับตราหนังสือเดินทาง(passport)ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านจานเยี่ยมของประเทศกัมพูชาสามารถอยู่ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาได้นาน15วัน

-         ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่บ้านหาดเล็กในอ.คลองใหญ่จ.ตราด

-         ธงชาติไทยและกัมพูชาโบกสะบัดอยู่บริเวณเส้นกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศ

-         ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านจานเยี่ยมของประเทศกัมพูชา

-         ถนนเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจ.เกาะกงห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชาระยะทาง9 กิโลเมตร

-      

-         ทางเข้านิคมอุตสหกรรมใหม่ของประเทศกัมพูชาในจ.เกาะกง

-         สะพานข้ามเข้าสู่ตัวเมืองจ.เกาะกงของประเทศกัมพูชาสร้างขึ้นโดยเจ้าของเกาะกงรีสอรท์

จากนั้นใช้บริการรถแท๊กซี่รับจ้างCamaryจำนวน 4 ที่นั่งเช่าเหมาในราคาประมาณ3,000บาทออกเดินทางจากด่านกัมพูขาบ้านจานเยี่ยมในจ.เกาะกงมุ่งหน้าสู่จ.กำปอดระยะทาง 245 กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4ชม.

-         ถนนราดยางเดินทางจ.เกาะกงสู่ จ.กำปอดผ่านบ้านสะเรอัมเบลจะมีถนนราดยางทางแยกไปสู่กรุงพนมเปญ

-         เดินทางมาถึงวงเวียนสามแยกกำปอดเลี้ยวขวาไปเมืองสีหนุวิวส่วน เลี้ยวซ้ายไปเมืองกำปอด

-         และจากวงเวียนสามแยกกำปอดนี้จะมีป้ายบอกเส้นทางเลี้ยวซ้ายไปเมืองกำปอดระยะทาง 52 กม.

-         สะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำกำปอดเข้าสู่ตัวเมืองกำปอด

-         วงเวียนทุเรียนสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองกำปอด

-         ถนนหนทางในเมืองกำปอด

-         ตึกรามบ้านช่องที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในเมืองกำปอด

-         อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพในเมืองกำปอด

-         สวนสาธารณะใจกลางเมืองกำปอด

-         ตึกเก่าๆในสมัยยุคอาณานิคมบางหลังปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่กลายมาเป็นร้านอาหารบ้างเกรทเฮาส์บ้าง

-         

ตึกเก่าๆบางหลังถูกทิ้งไว้รอการบูรณะ…บางหลังก็ติดประกาศให้เช่าหรือขายทิ้ง

-         สะพานในสมัยยุคอาณานิคมในเมืองกำปอดถูกบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

-        เด็กนักเรียนกำลังขี่จักรยานกลับบ้านหลังเลิกเรียนในเมืองกำปอด

-  ชาวบ้านก็นิยมขี่จักรยานกัน

ถนนเลียบแม่น้ำกำปอดในเมืองกำปอดบรรยากาศดีเยี่ยมทุกๆเช้า-เย็นจะแลเห็นชาวเมืองกำปอดมาออกกำลังกายกันเป็นประจำส่วนนักท่องเที่ยวก็ออกมาเดินเล่นพร้อมชมดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าหลังเทือกเขาพนมโบโกเห็นความสวยงามได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

-        บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำกำปอดมองจากฝั่งตัวเมืองกำปอด

-        คาราวานเรือประมงเขมรกำลังออกหาปลาในทะเลเขมรเมื่อยามพลบค่ำ

-        บรรยากาศยามค่ำคืนของสะพานแห่งใหม่ข้ามแม่น้ำกำปอดในเมืองกำปอด

-        คาราวานเรือประมงเขมรเดินทางกลับมาจากออกเรือหาปลาในยามเช้าตรู่

-        ยามเช้าตรู่ชาวบ้านกำลังแจวเรือออกหาปลาในแม่น้ำกำปอด

-        ท่าเรือประมงในจ.กำปอด

-        บรรยากาศยามเช้าบริเวณท่าปลาในหมู่บ้านมุสลิมเมืองกำปอดกำลังคับคั่งไปด้วยคนซื้อและคนขายเป็นประจำทุกเช้า

-        สาวๆชาวมุสลิมเขมรกำลังต่อรองราคากับแม่ค้า

ท่าเรือแห่งนี้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่จากท่าเรือเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเมืองกำปอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแม่น้ำกำปอดคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจล่องเรือชมวิถีชีวิตและวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำสายนี้ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขาพนมโบโกยอดเขาที่สูงที่สุดในจ.กำปอด

-        เรือท่องเที่ยวกำลังพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชีวิตและวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำสายนี้ในยามเย็น

สวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกำปอดสถานที่ออกกำลังกายของชาวเมืองนี้

และนี่คือบึงบัวขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะใจกลางเมืองกำปอดตึกสีเหลืองที่มองเห็นอยู่ลิบๆนั่นคือศาลากลางจังหวัดกำปอด

คุณยายคุณย่าชาวกัมพูชาพากันมาเดินออกกำลังกลายตามสวนสาธารณะเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนักท่องเที่ยวในยามที่ประเทศกัมพูชาสงบสุขจากภัยแห่งสงครามที่ดำเนินมานานหลายสิบปี

-        บรรยากาศริมชายทะเลของจ.กำปอดก่อนเดินทางสู่เมืองแคปเมืองชายทะเลอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเมืองห่าเตียนของเวียดนาม

ถนนเดินทางสู่อ่างเก็บนำขนาดใหญ่ในเมืองกำปอดได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากทางรัฐบาลจีน

อ่างเก็บนำขนาดใหญ่ในเมืองกำปอดกำลังปล่อยน้ำออกสู่ท้องไร่ท้องนาในเมืองกำปอดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการทำเกษตรกรรม

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายในวัดแห่งหนึ่งบนเส้นทางสู่อ่างเก็บน้ำศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองกำปอด

ระหว่างเดินทางสู่อ่างเก็บน้ำบนเส้นทางสายนี้เรียงรายไปด้วยเพิงขายผลไม้ของชาวบ้านมีผลไม้ให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิดบรรยากาศ คล้ายกับที่จันทบุรี,ระยอง,ตราดบ้านเราส่วนผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจ.กำปอดก็คือทุเรียน(ภาษาเขมรเรียก “ทุเรน”ออกเสียงคล้ายกับคำว่าทุเรียนของไทย)ทุเรียนราชาแห่งผลไม้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศกัมพูชาด้วยรสชาติที่อร่อยหวานมันเนื้อดีเม็ดลีบส่วนราคาก็แพงเอาการอยู่เหมือนกันแต่สามารถต่อรองราคากันได้ มาเที่ยวจ.กำปอดไม่ควรพลาดการชิมทุเรียนกำปอดเป็นอย่างยิ่ง 

-        หน้าตาทุเรียนกำปอดน่ากินไหมครีบโลละ120บาท

และด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติของทุเรียนกำปอด  จนต้องสร้างทุเรียนจำลองขนาดใหญ่นำมาตั้งไว้อยู่ในวงเวียนใจกลางเมืองเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองว่าทุเรียนกำปอดนี้อร่อยแน่ๆ มากำปอดแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนกำปอดก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองกำปอด ทานผู้อ่านไม่เชื่อก็ลองนั่งเครื่องบินมาลองชิมดูได้น่ะครับ

-        วงเวียนทุเรียน “ทุเรน”ใจกลางเมืองกำปอด

คราวนี้มาคุยเรื่องอาหารการกินในเมืองกำปอดกันบ้างดีกว่ามาเที่ยวเมืองกำปอดแล้วมีอาหารให้เลือกชิมมากมายหลากหลายชนิดแต่มีร้านอาหารที่อยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวที่นิยมกินเนื้อวัวอยู่ร้านหนี่งมีอาหารเช้าที่อร่อยถูกปากร้านนี้ตั้งอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกริมสวนสาธารณะใจกลางเมืองกำปอด (ดูรูป)

- ร้านตั้งอยู่หัวมุมถนนแห่งนี้

-        บริเวณหน้าร้าน

-ชุดเมนูอาหารเช้า

-        ซุปวัวกินแกล้มกับขนมปังเขมร

-        ข้าวลกลัก

นอกจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อและหมูให้เลือกรับประทานตามอัธยาศัยอีกด้วย ส่วนสนนราคาพอรับได้60-80บาทต่อหนึ่งเมนู สำหรับอาหารค่ำก็จะเป็นร้านที่ตั้งอยู่เรียงรายริมแม่น้ำกำปอดซึ่งเป็นย่านของฝรั่งแบกเป้ส่วนใหญ่เป็นอาหารฝรั่ง

-        โรงแรมที่พักในเมืองกำปอด

    เนื่องจากจ.กำปอดเป็นจังหวัดเล็กๆที่พึ่งมาบูมในเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้เองจึงยังไม่มีโรงแรมหรูระดับ4-5ดาวเหมือนในเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศกัมพูชาจะมีก็แต่โรงแรมเล็กๆระดับ2-3ดาวและเกรทเฮาส์เล็กๆราคาไม่กี่ดอลล่าร์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว  สำหรับโรงแรมที่อยากจะแนะนำก็คือ Boreyboko Hotel ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกำปอดราคาคืนละ30 USD

-        Boreyboko Hotel

-        การเดินทางไปท่องเที่ยวยังจ.กำปอด

-         โดยทางอากาศ  ใช้บริการเครื่องบินของสายการบินAir Asia บินไปลงที่สนามบินโปเชียงตงในกรุงพนมเปญจากนั้นเดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถTaxi เช่าเหมาคันระยะทาง 200 กม.เดินทางไปยังจ.กำปอดโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.

-         โดยทางรถยนต์  เริ่มต้นกันที่บ้านหาดเล็กใน อ.คลองใหญ่จ.ตราด  และจากด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านหาดเล็กของไทยข้ามเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านจานเยี่ยมของประเทศกัมพูชาจากนั้นใช้บริการรถแท๊กซี่รับจ้างCamaryจำนวน 4 ที่นั่งเช่าเหมาในราคาประมาณ3,000บาทออกเดินทางจากด่านกัมพูขาบ้านจานเยี่ยมในจ.เกาะกงมุ่งหน้าสู่จ.กำปอดระยะทาง 260 กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชม

หมายเหตุ

          นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

-         บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

973/4  ถนนมาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ :0-2814-9585, 0-2814-9586 โทรสาร : 0-2814-9587 http://www.indochinaexplorer.com