สถานที่ตั้งองค์พระพิฆเนศที่น่าสนใจใกล้กรุงเทพ
-    อุทยานพระพิฆเนศนครนายก 
สถานที่ตั้ง   ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายกอุทยานพระพิฆเนศแห่งนี้เกิดจากแนวคิดของ "พระราชพิพัฒน์โกศล" หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยท่านได้รับการถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ จากลูกศิษย์หลวงพ่อภู อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน ย่านบางยี่เรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดินล้อมรอบด้วยคลองธรรมชาติ เดิมทีนั้นท่านตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านพักคนชรา แต่ต้องพับโครงการไปจนที่ดินถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งท่านเกิดแนวความคิดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมกับการสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 15 เมตร ตั้งอยู่กลางแจ้ง เดิมทีเคยมีองค์ประทับนั่งขนาดใหญ่อยู่องค์เดียว หลังจากนั้นก็มีการสร้างพระพิฆเณศประทับนอน ปางไสยาสน์ประทานพรขึ้นมา เมื่อเดินทางมาถึงทางเข้าก็จะมองเห็นพระพิฆเณศทั้งสององค์เด่นตระหง่านอยู่ ด้านใน เมื่อเข้าไปก็จะเป็นวิหารพระพิฆเณศองค์ดำอายุ 800 ปี ใกล้ๆ กับพระพิฆเณศปางไสยาสน์ประทานพร    การเดินทาง   อุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประชาเกษม หมู่ 11ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก หากเดินทางไปเที่ยวน้ำตกสาริกา ตามถนนสายนครนายก-น้ำตกสาริกา เลยตัวจังหวัดมาประมาณ 5 กิโลเมตร โดยอยู่ถัดจากวัดพราหมณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดงประมาณ 1 กิโลเมตร   โทร. 081-906-6974   


-     พระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา
 สถานที่ตั้ง    ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราวัดสมานรัตนารามเป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่ สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู เป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพรสักการะความหมาย ของ พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความ เศร้าหมอง อิ่มหนำสำราญ มีกิน มีโชคลาภ จะนำความความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ถือเป็นมหามงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่ ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วยส่วนบริเวณด้านหน้าพระพิฆเนศ จะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่สองตัว ชื่อว่าหนูมุสิกะ ซึ่งเป็นต้นห้องของพระพิฆเนศ ซึ่งจะมี นักท่องเที่ยวต่อแถวยาวยืนกระซิบที่รูปปั้นหนูนั้น เชื่อว่า ถ้าอยากได้สิ่งใด ขอพรสิ่งใดให้สมหวัง ให้ไปกระซิบที่หู หนู แล้วหนูจะนำสิ่งที่เราขอนั้นไปบอกท่านพระพิฆเนศให้ประทานสิ่งที่ต้องการกลับ มา และที่สำคัญอย่าลืม ติดสิน บนหนูด้วย โดยการทำบุญใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้าเขามีเคล็ดลับอีกอย่างในการขอพรคือ เวลาไปกระซิบบอกท่านหนู ให้เราเอามืออีกข้างอ้อมไปปิดรูหูของท่านหนูอีกข้างด้วย ทั้งนี้เพราะป้องกันการฝากขอพรจะไม่เข้าหูซ้าย ทะลุ ออกไปหูขวานั่นเองภายใต้ฐานพระพิฆเนศ เป็นห้องจัดแสดงวัตถุมงคลได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และสำหรับผู้ที่ ต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศนักท่องเที่ยวต่อแถวเพื่อขอพรหนูมุสิกะกระซิบบอก และติดสินบนให้ไปบอกพระพิฆเนศอีกด้วยครับ   การเดินทาง จากถนนรามอินทรา ออกมีนบุรี ก่อนถึงมีนบุรีเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา สังเกตุป้ายบอกทางเมื่อจะเข้า แปดริ้วเลี้ยว ซ้ายบนสะพาน (ตรงไปจะไปชลบุรี ) ไปเรื่อยๆเลยไฟแดงชิดขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ตรง ไปถึงสี่แยกไฟแดงแยกคอมเพล็กเลี้ยวซ้าย ไปทางบางคล้า ตั้งไมล์กม. จะถึงปากทางวัดจุกเฌอ เลี้ยวช้าย เข้าไปอีกประมาณกิโล จะมีทางเบี่ยงขวาสังเกตป้าย(ถ้าเลยจะเข้าวัดจุกเฌอให้ถอยกลับ) วิ่งข้ามสะพานชี่ง เป็นเขื่อนทดน้ำจะสูง สักนิดลงสะพานวิ่งต่อไปอีกประมาณ1กม.จะถึงปากทางเข้าวัดสมานรัตนาราม.-    เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศเมืองแปดริ้ว 
สถานที่ตั้ง   ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับพระพิฆเนศที่ประดิษฐานอยู่ที่เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศนี้ เป็นเนื้อโลหะสำริด ความสูงรวมแท่นฐาน 39 เมตรมี 4 กร โดยแต่ละกรจะถือผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย อ้อย และขนุน ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งการจัดสร้างจะต้องมีการหล่อในแต่ละส่วนขององค์พระพิฆเนศ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 854 ชิ้น ก่อนจะนำมาประกอบเป็นองค์พระพิฆเนศ จนถึงขณะนี้ได้สำเร็จไปมากแล้ว โดยแต่ละครั้งที่ทำการหล่อชิ้นส่วนองค์พระพิฆเนศก็จะมีพระเกจิอาจารย์มานั่ง ปรกอธิษฐานจิต และในการหล่อองค์พระพิฆเนศในทุกพิธีกรรม จะมีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้องตามพิธี โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ และได้วางศิลาฤกษ์เมื่อ 28 พ.ค.52 ที่ผ่านมาองค์พระพิฆเนศ เนื้อสำริดภายในบริเวณแท่นฐานองค์ พระพิฆเนศ เป็น สถานที่เก็บรวบรวมเกียรติประวัติของชาวแปดริ้วที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏทั้งยังจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกหลานเมืองแปดริ้วที่จะได้ดำเนินตามแบบอย่าง ของบุคคลผู้นำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่เป็นบรรพบุรุษ และที่สำคัญความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดอีกด้วย.
การเดินทาง   ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา.