พระพิฆเนศ หรือ “พระพิฆนเศวร” เป็นเทพที่มีผู้คนนับถือและเคารพมากที่สุด เนื่องจากเป็นเทพที่มีพระกรุณา และถือกันว่าเป็นปฐมเทพที่จะได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมต่าง ๆ เพราะได้รับพรจากศิวเทพเรื่องความเฉลียวฉลาด และเป็นเทพที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ ซึ่งหลายต่อหลายคนศรัทธาแรงกล้า ข้ามน้ำข้ามทะเลไปบูชาองค์พระพิฆเนศไกลถึงประเทศอินเดีย แต่วันนี้ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแล้วล่ะครับ  เพราะผมจะพาท่านผู้อ่าน เดินทางไปกราบนมัสการ "พระพิฆเนศ" ภายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯกันครับ
สำหรับสถานที่แห่งแรกที่ผมจะพาท่านผู้อ่านไปกราบพระพิฆเนศก็คือ
1.    พระพิฆเนศ เทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์ข้อมูลสถานที่ : เทวสถาน หรือ โบสถ์พราหมณ์ เป็นโบราณสถานสำคัญของไทย ดูแลโดยคณะพราหมณ์นำโดยพระราชครูวามเทพมุนี กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง ภายในประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ พระพิฆเนศวร เป็นเทวรูปสำริด หน้าตักกว้างประมาณ 85 เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมาธิราบพระบาทขวาทับพระบาทซ้าย  ภายในบริเวณโบสถ์พราหมณ์ มีสถานให้สักการะ 3 สถานได้แก่ สถานพระอิศวร,สถานพระพิฆเนศวร,สถานพระนารายณ์,เขาไกรลาสจำลองด้านหน้ามีดอก ไม้ธูปเทียนจำหน่าย เพื่อนำเงินเข้าบำรุงเทวสถาน
  เทวรูปที่ประดิษฐาน : พระพิฆเนศวร,พระอิศวร,พระนารายณ์,พระพรหม,พระสุรัสวดี,พระอุมาภควดี,พระลักษมีเทวี ฯลฯและเทวรูปอื่น ๆ


ตั้งอยู่ที่ : ริมถนนดินสอ บริเวณเสาชิงช้า วัดสุทัศน์ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 เวลาเปิด : วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์จะเปิดให้เข้าไปสักการะได้ถึงในโบสถ์ แต่วันอื่นๆจะให้สักการะได้เฉพาะหน้าศาลพระพรหมเท่านั้น 
หมายเหตุ  : ห้ามถ่ายรูปภายในโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น.2.    พระพิฆเนศ วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก) ข้อมูลสถานที่ : วัดพราหมณ์-ฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ประดิษฐานพระแม่มารีอัมมันเป็นองค์ประธาน ในบางคติจะเข้าใจว่าคืออีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ชายาแห่งพระศิวะ ภายในมีถาดผลไม้จำหน่ายชุดละ 60 บาทเพื่อร่วมทำบุญกับทางวัด วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเทศกาลนวราตรี หรืองานแห่เทวรูปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย  เทวรูปที่ประดิษฐาน : พระแม่มารีอัมมัน พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ พระขันทกุมาร พระวิษณุ พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวตี ด้านนอกโบสถ์มีศาลพระพรหมแบบฮินดูที่ถูกต้องที่สุดในไทย มีเทวาลัยประดิษฐาน ศิวลึงก์ เทวาลัย เทพนพเคราะห์ ยันต์พระแม่ลักษมีขนาดใหญ่มากแกะสลักอยู่ผนังอีกด้านหนึ่ง พร้อมทั้งรูปปั้นพระกัตวรายันและนักบวชเทพเทวดาต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ : ถนนปั้นตัดกับถนนสีลม รถไฟฟ้าใกล้เคียงคือ BTS สถานีศาลาแดง รถไฟฟ้าใต้ดินคือ MRT สถานีสีลม หากเดินจากสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินไปยังวัดแขกใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หรือนั่งรถเมล์-มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อไปได้


  เวลาเปิด : ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ทั้งนี้ มีกฏระเบียบคือแต่งกายสุภาพ และห้ามนำอาหารของคาวเข้าไป
หมายเหตุ  : ห้ามถ่ายรูปภายในวัดโดยเด็ดขาด
3.    พระพิฆเนศ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ข้อมูลสถานที่ : แยกราชประสงค์ เป็นสี่แยกธุรกิจที่มีเทวรูปของศาสนาพราหมณ์ ประดิษฐานอยู่ถึง 7 องค์ด้วยกัน ที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้วัดแขกสีลม ผู้คนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาสักการะเทพทั้ง 7 พร้อมทั้งขอพรและได้รับความคุ้มครองกันถ้วนหน้า เทวรูปที่ประดิษฐาน : หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประดิษฐาน พระพิฆเนศ และ พระตรีมูรติหน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ประดิษฐาน ท้าวมหาพรหม ที่โด่งดังไปทั่วโลก หน้าห้างสรรพสินค้าอมรินทร์พลาซ่า เป็นที่ประดิษฐาน ท้าวอัมรินทราธิราช หรือ พระอินทร์ จ้าวแห่งเทวดา ผู้ศรัทธากราบไหว้ขอพรให้มีแต่สิ่งดีงามขึ้นในชีวิต ตรงข้ามพระอินทร์ หน้าโรงแรมประดิษฐาน พระวิษณุทรงครุฑ หรือ พระนารายณ์ทรงสุบรรณบนห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า ประดิษฐาน พระแม่ลักษมี เทพีผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ผู้เป็นพระชายาแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพผู้รักษาโลก ผู้ศรัทธานิยมขอพรพระลักษมีให้มีความร่ำรวยและสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กราบไหว้ พระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ในสถานที่ราชการแห่งนี้ มีเทวสถานของเทพศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่
ตั้งอยู่ที่ : สี่แยกราชประสงค์ ใกล้ประตูน้ำ รถไฟฟ้าที่ใกล้เคียงคือ BTS สถานีชิดลมและสถานีสยาม หากเดินจากสยามสแควร์มาแยกราชประสงค์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
  เวลาเปิด : พระพิฆเนศ และ พระตรีมูรติ (พระปัญจมุขี) เดินเข้าไปสักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ท้าว มหาพรหม หน้าโรงแรมเอราวัณ ตอนกลางคืนจะปิดรั้ว แต่อยู่นอกรั้วสักการะได้ มี รปภ.คอยเฝ้าดูแล สามารถยื่นดอกไม้ให้ รปภ.นำไปถวายหน้าเทวรูปพระพรหมได้ / พระอินทร์ หน้าห้างอมรินทร์พลาซ่า เข้าไปสักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง / พระแม่ลักษมี เปิด-ปิดตามเวลาของห้างเกษรพลาซ่า / พระนารายณ์ทรงสุบรรณ สักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง / พระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช สักการะได้ตามเวลาราชการ
4.    พระพิฆเนศ วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช  ข้อมูลสถานที่ : ก่อตั้งโดยสมาคมฮินดูสมาช ภายในประดิษฐานเทวรูปแกะสลักจากหินอ่อน มีความงดงามตามแบบศิลปะอินเดียเหนือ พื้นปูพรมสามารถนั่งสมาธิได้ ผู้ศรัทธามักนำขนมหวาน,ผลไม้,ดอกไม้ ไปถวายสักการะเทพอยู่เสมอ (สามารถนำเทวรูปของตนไปให้พราหมณ์ที่นี่เบิกเนตรให้ได้ ทำบุญตามศรัทธา) เข้าร่วมพิธีอารตี หรือบูชาไฟ ได้ทุกวัน 18.30 น.  เทวรูปที่ประดิษฐาน : พระพิฆเนศ พระวิษณุ พระแม่ลักษมี พระแม่กาลี พระแม่สุรัสวดี พระพรหม พระศิวะ พระแม่ทุรกา พระพุทธเจ้า พระกฤษณะ พระราม ศิวลึงก์ หลุมศพพระนางสตี มีภาพจากมหาภารตะและมหาฤาษีสำคัญ ๆ บนผนังโบสถ์ตั้งอยู่ที่ : ถนนศิริพงษ์ ใกล้โบสถ์พราหมณ์ วัดสุทัศน์ และเสาชิงช้า วัดเทพมณเฑียรตั้งอยู่ภายใน โรงเรียนภารตะวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนนี้อยู่ติดกับ โรงเรียนเบญจมราชาลัย และ สวนรมณีย์นาถ (จากเสาชิงช้าให้ไปทางพาหุรัด โรงเรียนภารตะวิทยาลัยจะอยู่ก่อนถึงสวนรมณีนาถ) ภายในเย็นสบาย มีพัดลมบริการเวลาเปิด : ทุกวัน 06.00-19.00 (ปิดสามชั่วโมงระหว่าง 12.00-15.00 น. เพื่อประกอบพิธีภายใน ซึ่งระหว่างที่ปิดเข้าได้เฉพาะชาวอินเดียและพราหมณ์เท่านั้น) ควรไปหลังบ่ายสามโมงเย็นเพื่อร่วมบูชาไฟตอนเวลา 18.30 น. ทุกวันอาทิตย์เข้าร่วมพิธีสวดมนต์และทำบุญตั้งแต่เวลา07.00-12.00น.
5.    พระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง-รัชดา ข้อมูลสถานที่ : เหตุที่ต้องสร้างพระพิฆเนศวรบริเวณสี่แยกห้วยขวาง-รัชดา เพราะสมัยก่อนบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัตติเหตุบ่อยครั้ง อาจารย์สุชาติ รัตนสุข จึงมีความเห็นว่าควรมีรูปเคารพองค์เทพตั้งไว้เพื่อแก้เคล็ด ต่อมาท่านมอบองค์พระพิฆเนศวรให้มาประดิษฐานไว้บริเวณดังกล่าว เทวรูปที่ประดิษฐาน : พระพิฆเนศองค์ประธานของที่นี่เป็น ปางยืนประทานพร 1 เศียร 4 กร ทรงวัชระ บ่วง ขนมโมทกะ และงา ทรงมุทราประทานพร ก้าวเดินบนดอกบัว ตั้งอยู่ด้านหน้า ได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นพระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเทวรูปพระศิวะ พระอุมา และพระคเนศประทับร่วมกันอยู่ภายในศาล มีเทวรูปพระคเนศ 3 เศียร (ตรีมุข) พระโคนนทิ พระยาภิเภก พระพรหมเทพ เหล่าฤษี และ เทวรูปพระคเนศประทับร่วมกับพระชายาทั้งสอง  ตั้งอยู่ที่ : ตรงหัวมุมบริเวณสี่แยกห้วยขวาง-รัชดา
 เวลาเปิด : เดินเข้าไปสักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง
6.    พระพิฆเนศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพข้อมูลสถานที่ : วิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดมั่นในองค์พระพิฆเณศวรอย่างสูงสุด สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเณศวร์ ซึ่งสร้างสรรค์โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยนายชื้น ชื่นประสิทธิ์ เป็นผู้ปั้นแบบ ประดิษฐานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 ถือว่าเป็นประติมากรรมองค์พระพิฆเนศวร์ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทย กาลต่อ ๆ มาก็ได้มีการจำลองเทวรูปของวิทยาลัยนาฏศิลป์แห่งนี้ไปประดิษฐานยังสถานที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะวิทยาลัยนาฎศิลป์ทั่วประเทศ ก็ได้จำลององค์พระพิฆเณศวร์แบบเดียวกันนี้ไปประดิษฐานด้วยเทวรูปที่ประดิษฐาน : พระพิฆเนศวร ปั้นหล่อด้วยปูนซีเมนต์ สูงถึง 250 เซ็นติเมตร ประทับนั่งบนแท่นหิน สวมพระกุณฑล หรือ ต่างหูเป็นรูปหัวกะโหลก มี 4 พระกร ทรงวัชระ งาหัก บ่วงบาศ และชามขนม สวมสายธุรำเป็นรูปงู ด้านหลังเทวรูปเป็นแผ่นหินทรงกลม อันหมายถึงจักรวาลและความรู้อันใหญ่หลวง  ตั้งอยู่ที่ : บริเวณสนามหลวง เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กรุณาแจ้ง รปภ.ก่อนว่าจะเข้ามาไหว้พระพิฆเนศ)  เวลาเปิด : เปิดตามเวลาสถาบันการศึกษา
7.วัดยานนาวาข้อมูลสถานที่ : พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า "บ้านคอกควาย"ใน สมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น "วัดยานนาวา"บริเวณด้านในมีองค์พระพิฆเนศและ พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าให้ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมได้สักการะบูชาการเดินทาง
เส้นทางไปวัด รถเมล์สาย 1, 15, 17, 35, 75, 163, ปอ. 4, 504, ปอ.พ. 20
รถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน,เรือโดยสาร ท่าเรือสาทร

หน้าต่อไป