-     ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้ขึ้นอีกจำนวนมาก จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีลำคลองผ่านในพื้นที่เขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์ของราษฎรในปี 2524 ทรงมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการฯ ให้ตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล" ไว้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่สวนไม้ผล 60 ไร่ แหล่งน้ำ 12 ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่าอีก 37 ไร่ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และให้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดต่อไปศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี มีพันธกิจในการบูรณาการ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ดิน-น้ำ-ป่า ให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกษตร
สถานที่ติดต่อ  บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์ 039 373 136

-    อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
วันเปิดทำการ:ทุกวันตั้งแต่เวลา: 08.30 - 16.30 น.รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี  สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากคือ ไม้กฤษณา มีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ   ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่
สถานที่น่าสนใจในบริเวณอุทยาน ฯได้แก่
-     น้ำตกกระทิง  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น ใช้เวลาเดินไป-กลับ 3 ชั่วโมง เล่นน้ำได้ แต่ละชั้นห่างกันราว 20 เมตร ชั้นที่ 8-9 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด ระหว่างทางจะผ่านป่าไผ่และพันธุ์ไม้หลากชนิด งามยิ่ง นอกจากนี้ยังมีชายหาดขนาดใหญ่ริมธารน้ำตกที่เกิดจากทรายที่ถูกน้ำป่าพัดลงมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ลำธารชั้นล่างของน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 100 เมตร 
-    ยอดเขาพระบาท ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฎ การเดินทางเริ่มต้นที่วัดพลวงไปตามถนนลูกรังที่ลาดชันและคดเคี้ยวมาก ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีจุดแวะพักให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาทนี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาทหลวง หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ และหากต้องการจะเดินต่อไปจนถึงเขตผ้าแดง ซึ่งเป็นเขตสิ้นสุดที่สามารถเดินไปได้จะต้องเดินขึ้นเขาต่อ
จากลานพระบาทไปอีก 800 เมตร บนยอดเขาพระบาทซึ่งมีอากาศเย็นสบายนั้น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจน เฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงช่วงวันมาฆบูชาของทุกปีจะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นจำนวนมาก (สำหรับผู้สูงอายุมีไม้เท้าให้เช่า ราคาอันละ 5 บาท และบริการแคร่แบกหามในราคาเที่ยวละ 400 บาท)     การเดินทาง  จากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านแยกเขาไร่ยา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาทพลวง (ทางขึ้นคนละจุดกับอุทยานฯ) เมื่อถึงวัดพระบาทพลวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้ (มีลานจอดรถไว้บริการ) จากนั้นมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาทออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาท โดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น 2 ช่วง ค่าโดยสารช่วงละ 50 บาท/คน (รวมไป-กลับ 200 บาท) มีรถบริการตลอดเวลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ โทร. 0 3945 2074
-    น้ำตกคลองช้างเซ อยู่ระหว่างทางขึ้นเขาพระบาท ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยเริ่มจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เดินเป็นวงกลมแล้ววนกลับมาที่เดิม ระหว่างทางจะมีคำบรรยายเขียนไว้ ใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 4 กิโลเมตร
-    น้ำตกคลองไพบูลย์,น้ำตกคลองกระสือ เป็นธารน้ำตกขนาดใหญ่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ บรรยากาศร่มรื่น อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ที่ คก. 2 (คลองไพบูลย์) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีลานกางเต็นท์ โทร 0 3945 2074
 ค่าเข้าอุทยานฯ  ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท สถานที่พัก  อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน 6 หลัง พักได้ 2-8 คน  มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 3-6 คน และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โทร. 0 3945 2074 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th 
สถานโบราณคดี มนุษย์โบราณ
เปิดทำการ:ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
สถานโบราณคดี มนุษย์โบราณตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโป่งน้ำร้อน 25 กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือหินกระเทาะ เครื่องใช้ ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับต่าง ๆ อายุประมาณ 4,000 ปี ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายโครงกระดูกและโบราณวัตถุต่าง ๆ ออกจากหลุมขุดแล้วข้อมูลการติดต่ออ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
การเดินทาง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโป่งน้ำร้อน 25 กิโลเมตรในอ.โป่งน้ำร้อน
-    ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
  ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชในเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์แสดงและส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในเอเชีย ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอัญมณี ตลอดจนกระบวนการผลิตอัญมณีในขั้นตอนต่างๆ ที่จัดไว้ในลักษณะของนิทรรศการอีกด้วยศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี แห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 8 ไร่ เป็นศูนย์กลางการค้า และส่งเสริมธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย พื้นที่โดยรอบมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ประดับด้วยงานประติมากรรมไว้อย่างสวยงาม เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่มาเยี่ยมชม ประกอบไปด้วยความทันสมัยสุดอลังการกับพิพิธภัณฑ์อัญมณี โดยนำเสนอแบบ Live Museum, ห้องวีดีทัศน์ 3D ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทำพลอย การขุดพลอย การเผา และการเจียระไน, Gem Bank, ศูนย์ปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณี และสถานที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจ


ที่อยู่1/29 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 303 118
-    ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์
เปิดทำการ:ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.ภายในอาคารพลาซ่าของโรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี ภายใต้ชื่อ “เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์” ได้เปิดดำเนินงานพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2555 นี้ในรูปโฉมแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับการเป็นนครแห่งอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสเลือกซื้อ เลือกชม สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งได้ทำการรวบรวมมาไว้ในที่แห่งเดียวกันจำนวนกว่า 20 บูธ บนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของจังหวัดจันทบุรี และที่สำคัญอัญมณีและเครื่องประดับทุกชิ้น ทุกประเภทที่นำมาจำหน่าย


ภายใน “เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์” ยังได้รับการรับรองคุณภาพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ภายใต้การบริหารงาน ของ นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล ผู้บริหารโรงแรมเคพี แกรน” ที่จะเปิดดำเนินงานพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2555 นี้ในรูปโฉมแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับการเป็นนครแห่งอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสเลือกซื้อ เลือกชม สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งได้ทำการรวบรวมมาไว้ในที่แห่งเดียวกันจำนวนกว่า 20 บูธ บนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของจังหวัดจันทบุรี และที่สำคัญอัญมณีและเครื่องประดับทุกชิ้น ทุกประเภทที่นำมาจำหน่ายภายใน “เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์” ยังได้รับการรับรองคุณภาพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ภายใต้การบริหารงาน ของ นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล ผู้บริหารโรงแรมเคพี แกรนด์ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่า “เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์” จะกลายเป็นศูนย์รวมและศูนย์จำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับคุณภาพเยี่ยมของจังหวัดจันทบุรี ที่จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ อันนับว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ในอนาคตได้เป็นอย่างดีสถานที่ติดต่อ  เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ภายในอาคารพลาซ่าของโรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรีในอ.เมืองจ.จันทบุรี
-    ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)
เวลาเปิดทำการ: ทุกวันตั้งเวลา 07.00-20.00 น.


รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 46 กิโลเมตร สำหรับการจะเดินทางข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาต้องใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสามารถเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวได้ ตลาดนี้จะอยู่ห่างจากกรุงไพลิน 20 กิโลเมตร และห่างจากเมืองพระตะบอง 68 กิโลเมตรการติดต่อ บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140Tel. 0 3938 7127
การเดินทาง  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 317 ไปทางจังหวัดสระแก้ว แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกทับไทร (หน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน)  เข้าเส้นทางหมายเลข 3193 ไปประมาณ 13 กิโลเมตร. 
-    ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
วันเปิดทำการ:ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 20.00


37


รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด) ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 กิโลเมตร เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้ามือสอง,อุปกรณ์เครื่องใช้ทหารและ ชุดทหาร,จักรยานมือสองฯลฯ.


ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
-    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   www.thai.tourismthailand.org
-    โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี  www.kpgrand.com
-    สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) www.domesticthailand.com