ช่วง กลางฤดูฝนอย่างนี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนไกลๆก็ลำบาก ปริมาณน้ำมากเหลือเกินในปีนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยของเรา ในหลายจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคอีสานประกอบกับราคาน้ำมันก็พุ่งพรวดขึ้น ทุกวัน สถานการณ์บ้านเมืองก็วุ่นวายจนไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนึกแล้วก็เหนื่อยใจ แทนเมืองไทยของเราจริงๆ มาเดินทางท่องเที่ยวให้สบายใจคลายเครียดกันดีกว่าน่ะครับ idotravellers ฉบับนี้ ขอพาท่านผู้อ่านเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯที่จังหวัด สมุทรปราการกันดีกว่าเพราะสามารถเดินทางได้โดยสะดวก อาหารทะเลก็สดอร่อย แหล่งท่องเที่ยวก็มากมาย อาทิเช่นพระสมุทรเจดีย์, เมืองโบราณ,พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ,พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ,ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ ปัอมพระจุลจอมเกล้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และที่จะขาดเสียมิได้ก็คือที่บริเวณ สวางคนิวาสหรือที่รู้จักกันในนามว่าสถานตากอากาศบางปูแหล่งท่องเที่ยวชื่อ ดังในอดีตและปัจจุบันสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มสาวเหมาะสำหรับพาครอบครัวเดิน ทางมาระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังวัยละอ่อน รับประทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมลีลาศเต้นรำกับวงดนตรีในสไตล์สุนทราภรณ์ทุกๆ คืนวันเสาร์ที่ร้านอาหารของกรมพลาธิการทหารบกภายในสถานพักตากอากาศบางปู เหมาะสำหรับเดินทางมาท่องเที่ยวในวันช่วงหยุดสุดสัปดาห์และในช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปีจะมีนกนางนวลอพยพมาหากินอยู่ตาม ชายทะเลและ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชักชวนคุณเก็บเสื้อผ้าเดินทางมารับลมทะเลพร้อม กับพวกเราเลยน่ะครับ อ้อ..... แล้วก็อย่าลืมซื้อขนมจากกับปลาสลิดบางบ่อติดไม้ติดมือมาฝากคนทางบ้านน่ะครับ

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านเหนือของอ่าวไทย นิยมเรียกว่าเมืองปากน้ำ ห่างจากกรุงเทพฯ 29 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,004 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีลำคลองหลายสาย ในฤดูแล้งน้ำจะเค็มจัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและสวน มีป่าแสม ไม้ปลง โกงกาง ป่าจาก สินค้าที่ขึ้นชื่อคือ “ขนมจาก” และ “ปลาสลิด”

ประวัติความเป็นมา สมุทรปราการ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเมืองเก่าอยู่แถบอำเภอพระประแดงและมีชื่อเรียกว่า “เมืองพระประแดง” เป็นสถานที่พักของเมืองสินค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขายกับไทย ที่บริเวณริมทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอย่างมั่นคงแข็งแรง ต่อมา ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงโปรดให้รื้อกำแพงเมืองพระประแดงออก จวบจนสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงเห็นว่าจะเป็นช่องทางที่ข้าศึกจะยกทัพมาได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นที่ตำบลปากน้ำในปี พ.ศ. 2362 โดยใช้เวลาสร้าง 3 ปี และได้จัดสร้างป้อมปราการขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำถึง 6 ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อมประกายสิทธิ์ ป้อมนาคราช และป้อมผีเสื้อสมุทร ในขณะที่สร้างเมืองนั้น รัชกาลที่ 2 ได้เสด็จทอดพระเนตรหลายครั้งและทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” การสร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างต่อจนสำเร็จและสร้างป้อมขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ป้อมตรีเพชร ป้อมคงกระพัน และป้อมเสือซ่อนเล็บ 
ในปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมชายทะเลอีกแห่งหนึ่ง พระราชทานนามว่า “ป้อมพระจุลจอมเกล้า” ซึ่งในปัจจุบันป้อมต่างๆ ได้ปรักหักพังลงคงเหลือแต่ป้อมผีเสื้อสมุทรและป้อมพระจุลจอมเกล้าเท่านั้น 
จังหวัด สมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
รถ ยนต์ สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) และเส้นทางหลวงหมายเลข 303 ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ก็เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปรากการ หรือใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543
รถประจำทาง ปรับอากาศ สาย ปอ.6 (ปากเกร็ด-พระประแดง) สาย ปอ.7 (สำโรง-ท่าพระ) สาย ปอ.8 (ปากน้ำ-ท่าราชวรดิษฐ์) สาย ปอ.11 (ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้) สาย ปอ.13 (รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพราย) สาย ปอ.126 (นนทบุรี-สำโรง) สาย ปอ.145 (สวนจตุจักร-สมุทรปราการ) สาย 2 ปอ. (สำโรง-ปากคลองตลาด) สาย 138 ปอ. (สวนจตุจักร-พระประแดง) สาย 142 ปอ. (วัดเลา-สมุทรปราการ) 
รถประจำทาง ธรรมดา สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด) สาย 6 (พระประแดง-บางลำภู) สาย 20 (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง) สาย 23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศร์) สาย 25 (ปากน้ำ-ท่าช้าง) สาย 45 (สำโรง-ราชประสงค์) สาย 82 (พระประแดง-บางลำภู) สาย 102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี) สาย 116 (สำโรง-สาธร) สาย 129 (ทางด่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สำโรง) สาย 138 (ทางด่วน จตุจักร-พระประแดง) สาย 142 (ทางด่วน วัดเลา-ปากน้ำ) สาย 145 (สวนจตุจักร-ปากน้ำ) 
การเดินทางจากอำเภอเมืองสมุทรปราการไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอพระประแดง 12 กิโลเมตร
อำเภอบางพลี 17 กิโลเมตร
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 21 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบางเสาธง 32 กิโลเมตร
อำเภอบางบ่อ 38 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 0 2389 5542-7, 0 2389 5538
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2702 5021-4
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0 2389 5910-1, 0 2389 0292-6
โรงพยาบาลเมืองสมุทร โทร. 0 2389 4455-6
โรงพยาบาลพระประแดง โทร. 0 2385 9135-7
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 02)
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 395-0115
ที่ว่าการอำเภอ 395-0044
สถานีขนส่งจังหวัด 323-2870
สถานีตำรวจ 389-5544
ตำรวจทางหลวง บางปะกง 038-531-221
หน่วยสอบสวนบางพลี 316-9564
หน่วยสอบสวนบางปู 323-9623
รพ.สมุทรปราการ 387-0820 , 387-0491
รพ.บางบ่อ 338-1133
รพ.บางพลี 312-2268
รพ.บางจาก 463-5570
รพ.พระประแดง 385-9135-7
รพ.เมืองสมุทร 387-0027-30

หน้าต่อไป