กลับ มาพบกันอีกครั้งกับ idotravellers ฉบับใกล้จะครบขวบปีนี้จะพาท่านเที่ยวจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นัก อย่างจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีพื้นน้อยที่สุดนี้กลับมีประวัติ ศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย เรียกได้ว่าครบทุกอย่างที่คุณอยากจะเที่ยวชม ซึ่งก็มีเว็ปไซด์หลายเว็ปไซด์ เสนอข้อมูลของจังหวัดสมุทรสงคราม แทบจะทุกด้าน มากบ้างน้อยบ้างตามแหล่งข้อมูลที่ได้มา idotravellers ฉบับที่ท่านได้อ่านนี้เลยถือโอกาสและประจวบกับที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยนำเสนอ “โปรแกรมไหว้พระทางน้ำ 9 วัด จังหวัดสมุทรสงคราม” ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกในภาวะที่ทุกมิติของสังคมต้องช่วยกันประคับประคองบ้าน เมืองเราให้เดินหน้าต่อไป แม้จะช้าแต่ว่ามันจะต้องดีขึ้นสักวัน.. ผมและทีมงานเชื่อเช่นนั้น ทางทีมงาน www.idotravellers.com จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้ง และหาข้อมูลเพื่อแนะนำวัดที่น่าสนใจให้กับท่านผู้อ่านได้ชมก่อนที่จะเดินทาง ไปสัมผัส บางท่านอาจจะทราบมาก่อนแล้วเมื่อครั้ง ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม แนะนำโปรแกรมนี้ให้กับนักท่องเที่ยว ทาง idotravellers ได้มีการปรึกษาและปรับโปรแกรมให้น่าสนใจและสอดคล้องกับการเดินทางท่องเที่ยว มากขึ้น หากนักท่องเที่ยวที่ได้ท่องเที่ยวในพื้นที่จริงคงต้องบอกว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ทาง idotravellers ได้นำเสนอ สำหรับการมาท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม เท่านั้น อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น จังหวัดสมุทรสงคราม มีแหล่งท่องเที่ยวมากและหลากหลายมากกว่าที่คาด ต้องมาสัมผัสจังหวัดเล็กๆ ผู้คนน่ารักๆ อย่างที่นี่ดู แล้วคุณผู้อ่านจะรู้ว่า จังหวัดสมุทรสงคราม น่าเที่ยวมากขนาดไหน..มาเยือนสักครั้ง แล้วจะรัก..สมุทรสงคราม

www.idotravellers.com ฉบับต้นฝนมาเยือนเร็วกว่าที่คาดไว้จะนำท่านไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ความสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีหลายมุมมองทั้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การดำรงชีวิตไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทย ๆ เนื่องจากพื้นที่เมืองสมุทรสงครามส่วนใหญ่อยู่ 2 ฟากแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชนานาชนิด ประกอบกับชาวเมือง มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ เมืองสมุทรสงครามจึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ ในภาคกลางของประเทศไทยอีก ทั้ง จังหวัดสมุทรสงครามยังมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ของไทย โดยเกี่ยวเนื่องกับสองพระมหากษัตริย์และสองพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรีคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 สมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ในรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2 ตามลำดับ


นอก จากนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ฝ่ายพม่า นำทัพโดยพระเจ้ากรุงอังวะได้ส่งกองทัพเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง ฝ่ายกรุงธนบุรี นำทัพโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระมหามนตรี(บุญมา) ได้ทรงรวบรวมไพร่พลป้องกันทัพพม่า รบพุ่งกันจนได้ชัยชนะเหนือพม่า ณ ค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานจากพม่าของกรุงธนบุรีครั้งแรก และเป็นครั้งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองในสมัยนั้น


ใน อดีตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเพียงเมืองเก่าที่มีชื่อว่า เมืองแม่กลองไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการตั้งเมืองมาตั้งแต่เมื่อใด มีหลักฐานเพียงว่าเป็นชุมชนที่มีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมเมืองแม่กลองเป็นเพียงแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า สวนนอก ครั้นต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงได้แยกออกมาจากเมืองราชบุรี เรียกว่า "เมืองแม่กลอง" และต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองสมุทรสงคราม ตามลำดับ จวบจนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการ แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ซึ่งได้มีการยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลไป เป็นการแบ่งเขตจังหวัด ขึ้นตรงต่อบริหารราชการส่วนกลาง ดังนั้น เมืองสมุทรสงคราม จึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วยอำเภอต่าง ๆ รวม 3 อำเภอด้วยกัน คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที และด้วยเหตุที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณอีกทั้งยังเป็น เมืองประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงทำให้เมือง สมุทรสงครามเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีวัดวาอารามมากมาย อีกทั้งบางวัดก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับราชวงศ์อีกด้วย www.idotravellers.com ก็ขอพาท่านเที่ยวชมวัดวาอารามในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วจังหวัดสมุทรสงครามมีวัดมากมายไม่น้อยไปกว่าเมืองเก่าอีก หลายเมืองที่อยู่ริมน้ำหาก ต้องการจะเที่ยวไหว้พระให้ครบก็น่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งเดือนสำหรับวัด หนึ่งร้อยสิบแห่ง ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็เลยขอเลือกเฉพาะวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งเป็นวัดที่ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม นิยมแนะนำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ไปไหว้ขอพรกันแล้วแถมท้ายด้วยไปชิม ของอร่อยๆ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดน้ำที่อัมพวาเรียก ว่าเป็นโปรแกรมไหว้พระทางน้ำ 9 วัด เสริมศิริมงคล ในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ ก็ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องไปในตัว

หน้าต่อไป