www.idotravellers.com ฉับบนี้เราขอพาท่านผู้อ่านเดินทางท่องเที่ยวไปกับบริษัท อินโดไชน่าเอ็กพลอเร่อร์ ถึงยังตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยผ่านทางจังหวัดมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปยังแขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาวผ่านด่านลาวบาวของเวียดนามเดินทางไปล่องเรือยังถ้ำฟองญ่าในจังหวัด กวางบินห์ถ้ำที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง ธรรมชาติ แวะเที่ยวชมอุโมงค์วินม๊อคในจังหวัดกวางตรี ความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามที่มีชัยชนะเหนือมหาอำนาจอเมริกา จากนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองเว้ราชธานีเก่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาว เวียดนามก่อนที่จะเดินทางลอดอุโมงค์ฮายเวิ่นที่มีความยาว 6,280กิโลเมตร ไปท่องเที่ยวยังเมืองดานัง เมืองพักต่างอากาศที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม เมืองชายทะเลที่มีชายหาดสีขาวเป็นแนวยาวหลายสิบกิโลเมตรติดกับทะเลจีนใต้จาก นั้นเดินทางขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขา Banahill ที่มีความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลในเมืองดานังแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตอนกลางของประเทศ เวียดนาม จากนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองฮอยอันเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทูโบน เมืองมรดกโลกของประเทศเวียดนามพร้อมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนตึกราม บ้านช่องอันสวยงามของเมืองฮอยอันที่ยังคงดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ตลอดเวลาในการเดินทาง 5 วัน 4 คืน ทางทีมงาน www.idotravellers.com ได้ ประสบพบเห็นอะไรบ้างและการท่องเที่ยวกับทัวร์ในครั้งนี้จะสนุกสนานมากน้อย ขนาดไหนขอเชิญท่านผู้อ่านคลิ๊กเข้าไปเที่ยวชมได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ที่นครวัดนครธมเมืองโบราณในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาครับ

5 คืน 4 วัน เที่ยวกับทัวร์เวียดนามกลาง กวางบินห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

หน้าต่อไป