www.idotravellers.com ฉับบนี้เราขอนำท่านผู้อ่านเดินทางโดยรถไฟไปท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทน์ในสา ธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า “ลาว” ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา......



ลาว ประเทศเล็กๆที่น่ารักสงบงามทุกยามที่ได้เดินทางมาสัมผัสนักเดินทางหลายคนที่ เคยเดินทางมาเยี่ยมยามเมืองลาวต่างให้นิยามดินแดนแห่งนี้กันว่าเป็นเมืองใน อุดมคติเป็นโลกอีกด้านหนึ่งที่กาลเวลา ดูเหมือนจะจงใจให้เข็มนาฬิกาเดินทางอย่างเชื่องช้ากว่าโลกในปัจจุบันที่เรา พบเจอและด้วยเหตุนี้กระมังที่เป็นเสน่ห์ของลาวที่ติดตราตรึงใจนักเดินทางทุก ผู้ทุกนามเสมอมา เวียงจันทน์เมืองที่อยู่ห่างจากประเทศไทยของเราเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นกลาง ปัจจุบันจะมีอะไรน่าสนใจและน่าท่องเที่ยวขนาดไหนลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่กวนใจ ให้หมด หยุดเวลาที่น่าปวดหัวไว้เพียงเท่านี้จากนั้นเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าก้าว เท้าขึ้นรถไฟติดตามทีมงาน www.idotravellers.com มาได้เลยครับ

หน้าต่อไป