วังเวียง เมือง เล็กๆที่น่ารักซุกช่อนตัวอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำซองล้อมรอบไปด้วย เทือกเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนรูปร่างแปลกตา วังเวียงตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปตามถนนหมายเลข13 เหนือระยะทางประมาณ 152 กม. ในช่วงของสงครามอินโดจีนเมืองวังเวียงยังเป็นเมืองที่คนทั่วไปไม่เคยรู้จัก เคยถูกใช้เป็นฐานทัพทางอากาศที่สำคัญของอเมริกาและหลังจากสงครามอินโดจีน สิ้นสุดลงลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองและเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว เมืองวังเวียงจึงเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่บัดนั้นเป็น ต้นมา จนกระทั่งทุกวันนี้เมืองวังเวียงที่เคยสงบเงียบกลับกลายมาเป็นศูนย์รวมของ นักท่องเที่ยวประเภทเบ็คเพ็คเกอร์หรือแบกเป้จากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมา เยี่ยมเยียนเมืองวังเวียงกันอย่างมากมายจนได้ชื่อว่า “วังเวียงเป็นเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเบ็คเพ็คเกอร์โดยแท้”เมืองวัง เวียงมีอะไรที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวจนนักท่องเที่ยวฝรั่งกล่าวขวัญถึงเสมอ ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามเราสองคนมาได้เลยครับ.

หน้าต่อไป