จังหวัด ตากเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทรัพยากรทาง ธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนวิถี ชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ที่ น่าสนใจซึ่งมีความเป็นมาที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เช่นประวัติศาตร์พระนางจาม เทวีปฐมกษัตรีย์ยาแห่งนครหริภุญชัยที่มีเรื่องราวและร่องรอยปรากฎให้นัก เดินทางได้เข้าไปเรียนรู้ สัมผัสและค้นหาชีวประวัติของพระองค์
และด้วย เหตุนี้เองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตากร่วมกับ นิตยสารถ่ายภาพชั้นนำ Phototech magazineและพวกเราชาวIdotravellers.comได้จัดทำโครงการ “ตามรอยพระนางจามเทวี วีรสตรีผู้แข็งแกร่ง”ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ และวัฒนธรรม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวทั่วไปรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ ชื่นชอบในเรื่องการถ่ายภาพเพื่อสะสมไว้เป็นแกลอรี่และภาพธรรมชาติที่สวย งามของลำน้ำแม่ปิงพร้อมสถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อความเจริญรุ่งเรืองของ อาณาจักรล้านนาเมื่อในอดีตหลายร้อยปีผ่านมา “ ตามรอยพระนางามเทวี วีรสตรีผู้แข็งแกร่ง” ในIdotravellersฉับบนี้จะมีอะไรน่าสนใจและน่าติดตามบ้าง ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมเดินทางตามรอยพระนางจามเทวีมาพร้อมกับทีมเรา ชาวIdotravellers.comได้เลยครับ.ขอขอบคุณ
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก
193 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองจังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055 514-341-3
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.tourismthailand.org/tak 
- นิตยสาร phototech magazine
156 ชอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 02-721-4417,086-339-6769
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. phototech-mag.com

หน้าต่อไป