IDO Travellers ฉบับที่ 30 : เที่ยวเเมืองเสียมเรียบ อลังการนครวัด และ เมื่อปัญหาการเมืองเรี่องของผลประโยชน์ระหว่างไทย -กัมพูชาที่เคยตึงเครียดกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นรัฐบาลทั้งสองประเทศหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยปรึกษาหารือกันเป็นผลให้บรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสอง ประเทศเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
ประกอบ กับในปีพ.ศ.2558 จะเป็นปีที่ประเทศต่างๆ10ประเทศในภูมิภาคอาเชียนก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเชียนซึ่งจะมีผลทำให้เศรษฐกิจต่างๆในประเทศอาเซียนขยายตัวเพิ่มมาก ยิ่งขึ้นซึ่งรวมทั้งการเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเชีย นด้วยและ ด้วยสาเหตุนี้เองพวกเราชาวIDOTRAVELLERS.COMจึงมิได้นิ่งนอนใจ ขอขันอาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปเปิดมุมมองใหม่ๆต้อนรับการเป็นประชาคมอา เชียนเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีพรมแดน ใกล้ชิดติดกัน(แต่ชอบทะเลาะกันเหมือนเด็กๆ)เพื่อ เปิดมุมมองใหม่ของเมืองเสียมราฐหรือเสียมเรียบ “ดินแดนแห่งศิลานคร” อันเป็นที่ตั้งของมหาปราสาทนครวัด -นครทมอันยิ่งใหญ่จนติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์1ใน7 ของโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาเห็นด้วยตาของตนเองสัก ครั้งหนึ่งในชีวิต และนอกจากมหาปราสาทนครวัด-นครทมอันยิ่งใหญ่แล้วภายในเมืองเสียมราฐหรือ เสียมเรียบยังมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวบ้างพวกเราทีมงาน IDOTRAVELLERS.COM จึงขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองเสียมราฐหรือเสียมเรียบในแบบเจาะลึกกันครับ.


 ....ซัวซะเดย กัมปูเจีย .....

แผนที่การเดินทาง


หน้าต่อไป