จังหวัด จันทบุรีหรือเมืองจันท์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยมีพรมแดน ใกล้ชิดกับประเทศกัมพูชาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้มากมายหลากหลาย ชนิดให้ท่านผู้อ่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ

 และ เนื่องด้วยสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทย ยางพารา เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ ทริ ปนี้พวกเราชาวIDOTRAVELLERS.COM ขอพาท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองจันท์หวาน มัน มหกรรมทุเรียนโลกพร้อมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมบางแห่งภายในเมือง จันท์กันครับ.


หน้าต่อไป