การไหว้พระคือการแสดงออกถึงความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเช่นเราๆท่านๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งยังมีความเชื่ออีกว่าหากขอพรอันใดแล้วอานิสงฆ์ของการไหว้พระจะดลบันดาลให้สมประสงค์ตามพรที่ขอทุกประการโดยคติความเชื่อในการไหว้พระ๙วัดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาช้านานนอกจากนี้เลข ๙ ยังพ้องกับคำว่า “ก้าว”อันหมายถึงความเจริญก้าวหน้าเพิ่มพูนทั้งความมั่นคงของทรัพย์สินความมีชื่อเสียงมีเสน่ห์และเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปดังนั้นจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคล๙มงคลเมืองแปดริ้วและเทวสถาน ๘ เซียนเดินทางมาสักการะศาสนสถานที่สำคัญและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเป็นที่เคารพบูชาของคนแปดริ้วเพื่อความสุขสวัสดีและความเป็นมงคลแห่งชีวิตอีกทั้งยังเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกอีกด้วย                                                            ดังนั้นพวกเราชาว IDOtravellers.com จึงอยากจะขอเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านมาร่วมกัน “ไหว้พระเสริมศิริมงคล ๙ มหามงคลเมืองแปดริ้ว”ในปีมังกรกันเถอะครับ.

หน้าต่อไป