ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีคนเล่าให้ผมฟังว่า “ถ้าอยากดูเมืองปราจีนบุรีในอดีตให้ไปดูที่เมืองพระตะบองในประเทศกัมพูชา “ เพราะทั้งสองเมืองนี้เปรียบเสมือนกับเมืองคู่แฝดกันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันโดยเฉพาะวัดวาอารามรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันกับไทยเพราะในอดีตที่ผ่านมาเมืองพระตะบองแห่งนี้เคยตกอยู่ในการปกครองของไทยแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงประเทศไทยต้องคืนเมืองพระตะบองให้กับกัมพูชาและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมืองพระตะบองก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกัมพูชามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้เมืองพระตะบองเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยระยะทางประมาณ130กิโลเมตรทางด้านอำเภออรัญประเทศในจังหวัดสระแก้วและระยะทาง100กิโลเมตรทางด้านอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี  ปัจจุบันเมืองพระตะบองจะเจริญก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนและมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ที่บันทึกการเดินทางสู่เมืองพระตะบองที่ทีมงานของเราถ่ายทำมาเป็นVDO พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆใน E-MAGAZINEจากทีมงานของเราได้เลยน่ะครับ.แผนที่ตัวเมืองพระตะบอง

ขอขอบคุณ
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
254/1 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์ : 0-2898-1817, 0-2898-2324 
โทรสาร : 0-2898-0059
http://www.indochinaexplorer.com 
Email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าต่อไป