ในอดีตที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาเคยได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งตะวันออก”สาเหตุเนื่องมาจากประเทศกัมพูชาเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมานานหลายสิบปีทำให้สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนจึงได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสมาพอสมควร สิ่งปลูกสร้างสไตล์โคโลเนียลถนนหนทางอันสวยงามถูกฝรั่งเศสออกแบบและวางผังเมืองไว้ให้เป็นอย่างดีการที่ได้มีโอกาสมาเดินเที่ยวเล่นกรุงพนมเปญในเวลานั้นเปรียบสเหมือนกับได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวเล่นในกรุงปารีสของฝรั่งเศสก็ไม่ปานตึกรามบ้านช่องที่งดงามถนนหนทางที่เป็นระเบียบของกรุงพนมเปญในเวลานั้นสวยงามจนได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า  “ปารีสแห่งตะวันออก”
หลังจากฝรั่งเศสปลดปล่อยกัมพูชาให้เป็นเอกราช  กัมพูชาเกิดสภาวะสงครามความขัดแย้งกันขึ้นเองภายในประเทศ เกิดสงครามกลางเมืองประชาชนล้มตายกันเป็นจำนวนมากตึกรามบ้านช่องที่สวยงามถูกทำลายด้วยสงครามความขัดแย้งกันเอง การพัฒนาประเทศหยุดชะงักลงนานหลายสิบปีปัจจุบันความสงบสุขหวลกลับคืนมาสู่ประเทศกัมพูชากรุงพนมเปญจึงคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งพวกเราชาวIDOTRAVELLERS.COMจึงขออาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังกรุงพนมเปญเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่า“ปารีสแห่งตะวันออก”กรุงพนมเปญในปีค.ศ 2012จะเจริญก้าวหน้าสวยงามแค่ไหนและมีอะไรที่น่าสนใจขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามพวกเรามาได้เลยครับ.แผนที่กรุงพนมเปญ
ขอขอบคุณ
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
254/1 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์ : 0-2898-1817, 0-2898-2324 
โทรสาร : 0-2898-0059
http://www.indochinaexplorer.com 
Email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าต่อไป