เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 700 ชนชาติละว้าซึ่งเข้าครอบครองแดนดินถิ่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้ตั้งอาณาจักรใหญ่ขึ้นสามอาณาจักรและหนึ่งในสามอาณาจักรนั่นก็คือ อาณาจักรทวาราวดี โดยมีอาณาเขตตั้งแต่ราชบุรี จนถึงพิษณุโลกและมีนครปฐมเป็นเมืองหลวง  สำหรับคำว่า   “ทวาราวดี” แปลว่า ประตูที่ดี และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 6 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐม      อาณาจักรทวาราวดี มีแหล่งชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยแหล่งชุมชนของทวาราวดีในภาคกลางที่สำรวจพบมีถึง 15 แห่งด้วยกันคือ ทิศเหนือสุดจดจังหวัดพิจิตร ทิศใต้จดจังหวัดเพชรบุรี และเมืองที่กระจายห่างออกไปทางตอนเหนือ เช่น เมืองหริภุญชัย ในจังหวัดลำพูน และเมืองฟ้าแดดสูงยาง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ นครปฐมเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างพระปฐมเจดีย์ คือราว ๆ พ.ศ.300 เคยมีอำนาจสูงสุดครั้งหนึ่ง และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีโดยมีปูชนียสถานที่ใหญ่โตสร้างไว้เป็นจำนวนมาก และยังคงเหลือเป็นหลักฐานปรากฏอยู่อย่างเช่น วัดพระประโทนเจดีย์,วัดพระเมรุ,วัดพระงาม และวัดดอยยายหอม เป็นต้น โบราณสถานที่ค้นพบล้วนมีฝีมือประณีต งดงาม มีเครื่องประดับที่ทำด้วยดีบุก,เงิน และทองปูนปั้นชาวต่างประเทศ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าชาวทวาราวดีมีการติดต่อค้าขายกับประเทศอื่น เช่น ประเทศจีน โดยมีหลักฐานและศิลปะต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในจังหวัดนครปฐม.
       .....และด้วยความเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยโบราณมีอายุยืนยาวมานานหลายพันปีมีสิ่งที่น่าสนใจและศึกษาหาความรู้มากและด้วยเหตุนี้เองทีมงานIDOTRAVELLERS.COMจึงขออาสาพาท่านผู้อ่านออกเดินทางย้อนอดีตสู่อาณาจักรทวาราวดีตั้งแต่จังหวัดราชบุรี -กาญจนบุรี –นครปฐม -จนถึงสุพรรณบุรีว่ามีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาบ้างขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามทีมงานของเรามาได้เลยครับ.
                 
ขอขอบคุณ
   สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน)ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางในทริปนี้ครับ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน)
599/29หมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภาถนนรัชดาภิเษกแขวงจัตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรฯ0 2192 1924-6โทรสาร02 192 1951-2
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.domesticthailand.com

หน้าต่อไป