เที่ยวเมืองทวาย

สุเทพ  พวงมะโหด    เรื่องและภาพ

  ทวายหรือดะเว (Dawei or Tavoy)ตั้งอยู่ในรัฐตะนาวศรีประกอบด้วย3 เมืองสำคัญด้วยกันได้แก่ทวาย,มะริดและเกาะสองโดยมีทวายเป็นเมืองเอกเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของพม่า เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งก๊าซธรรมชาติ,แร่ธาตุ,อัญมณี,ทรัพยากรทางทะเล,แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม

    และด้วยการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่มีชื่อย่อว่า “AEC”ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงๆในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทำให้บรรดาเหล่าสมาชิกอาเชี่ยนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศซึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนใกล้ชิดติดกับประเทศไทยอาทิเช่นพม่า,ลาว,กัมพูชาและเวียดนามต่างก็ได้ทำการปรับปรุงถนนหนทางเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อขยายธุรกิจการลงทุน,การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นเส้นทางสายกาญจนบุรีสู่เมืองทวายในประเทศพม่า

ผมและคุณพูนศักดิ์ อุดมเลิศลักษณ์บอสใหญ่แห่งบริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย)ได้ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางในทริปนี้ โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนตั้งอยู่ในต.บ้านเก่าอ.เมืองจ.กาญจนบุรีห่างจากตัวเมืองกาญจน์ระยะทาง70กม.

-                  ด่านบ้านพุน้ำร้อน

-                  ป้ายทางหลวงหมายเลข3229

-                  ป้ายบอกเวลารถตู้ กาญจนบุรี-ด่านบ้านพุน้ำร้อน

จากนั้นนำบัตรประชาชน (คนไทยไม่ต้องใช้พลาสปอรต์)พร้อมเงินค่าธรรมเนียมคนละ30บาทไปจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่จุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนสำหรับรถยนต์ส่วนตัวที่ขับมาก็ฝากไว้กับร้านอาหารบริเวณนั้น

-                  ใบผ่านแดนชั่วคราวไปทวายสามารถอยู่ท่องเที่ยวได้7วัน

จากนั้นใช้บริการรถตู้ของพม่าค่าโดยสารคนละ800บาทเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทิกิทางฝั่งพม่าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านพุน้ำร้อนระยะทาง4กม.เพื่อตรวจสอบเอกสารและจ่ายค่าธรรมเนียมอีกคนละ50บาทสามารถเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองทวายได้7วันซึ่งบัตรผ่านแดนชั่วคราวจะอยู่ได้แต่ในเมืองทวายเท่านั้น

-                  สภาพถนนจากด่านพุน้ำร้อนสู่เมืองทวาย

-                  ถนนกำลังอยู่ในการก่อสร้างโดยบริษัทอิตัลไทย

จากด่านพุน้ำร้อนสู่เมืองทวายระยะทางประมาณ147 กม. เส้นทางสายนี้เป็นถนนลูกรังและกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนจึงเต็มไปด้วยฝุ่นคล้ายเดินทางอยู่ท่ามกลางเมืองในหมอกและเส้นทางสายนี้อยู่ในความดูแลของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและกองกำลังย่อยเคเอ็นแอลเอจึงทำให้รถของเราต้องหยุดเพื่อตรวจเอกสารและจ่ายค่าผ่านทางเป็นระยะๆ

-                  แม่น้ำตะนาวศรีไหลคู่ขนานไปกับถนนสู่เมืองทวายระหว่างทางจะเห็นชาวพม่าพากันมาร่อนทองกันในแม่น้ำสายนี้

-                   เกวียนพาหนะยอดนิยมของชาวทวายไม่ต้องง้อน้ำมัน

รถของเราออกเดินทางไปตามถนนลูกรังคู่ขนานไปกับแม่น้ำตะนาวศรีมองลงไปในแม่น้ำจะเห็นเรือนแพของชาวพม่าที่พากันมาร่อนแร่ทองคำในแม่น้ำตะนาวศรี รถตู้โดยสารพาเราผ่านแคมป์ที่พักของบริษัทอิตาเลียนไทยที่มาลงทุนก่อสร้างถนนสายนี้สู่ท่าเรือน้ำลึกทวายรถตู้โดยสารใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงก็พาเราเดินทางข้ามสะพานข้ามแม่น้ำทวายผ่านถนนราดยางที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นตาลขนาดใหญ่อายุหลาย100ปีเรียงรายไปตลอดสองข้างทางของถนนสายนี้

-                  ทางเข้าเมืองทวายเรียงรายไปด้วยต้นตาลขนาดใหญ่อายุอานามหลาย100ปี

-   อนุสาวรีย์ Batheu ปากทางเข้าสู่เมืองทวาย

จนในที่สุดรถตู้โดยสารก็พาเราเดินทางมาถึงยังตัวเมืองทวายหรือที่คนพม่าอ่านออกเสียงว่า “ทะเว (Dawei)”สำหรับสิ่งที่เราได้พบเห็นเป็นแห่งแรกก็คือวงเวียนซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์นายพลอองซานหรืออู อองซาน วีรบุรุษนักปฏิวัติและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของพม่าจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศพม่า หรือ"วีรบุรุษเพื่ออิสรภาพของประเทศพม่า" เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าเป็นอย่างมาก

-                  วงเวียนในเมืองทวายเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์นายพลอองซาน

-                  ถนนหนทางในเมืองทวาย

เดินทางมาถึงยังเมืองทวายเมื่อเวลาจวนเจียนจะค่ำเรามาหาที่พักกันก่อนดีกว่า สำหรับโรงแรมที่พักของเราคืนนี้ในเมืองทวายก็คือGolden guest hotel เป็นโรงแรมสร้างใหม่ราคาตกคืนละ40USD

-                  โรงแรม Golden guest hotelในเมืองทวาย

-                  ตัวเมืองทวายมองจากมุมสูงของโรงแรม Golden guest hotelในเมืองทวาย

-  ขบวนแห่พิธีกรรมทางศาสนาฮินดูในเมืองทวาย

เช้าวันรุ่งขึ้นเราตื่นตั้งแต่ตี4จากนั้นออกเดินทางไปยังตลาดปลาโบราณที่หมู่บ้านติ่นโบซิกตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองทวายระยะทางประมาณ20กม.เพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวประมงพม่านำปลาที่หาได้จากทะลนำมาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าบนชายหาดเมืองทวายมากมายไปด้วยปลาทะเลนานาชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลพม่าบรรยากาศคล้ายกับตลาดปลามหาชัยในอดีตเมื่อ50-60 ปีที่ผ่านมา

-                  ตลาดปลาโบราณที่หมู่บ้านติ่นโบซิก

-                  บรรยากาสยามเช้าที่ตลาดปลาโบราณหมู่บ้านติ่นโบซิก

-                  ปลาฉลามก็มีมาก

-                  ปลาปักเป้าก็มีเยอะมากๆ

เที่ยวชมตลาดปลาจนสมควรแก่เวลาจากนั้นจึงเดินทางกลับมาหาอาหารเช้าทานกันที่ตลาดกันนาเซ่ในตัวเมืองทวาย

-                  ถนนหนทางยามเช้าในเมืองทวาย

ซึ่งกำลังคับคั่งไปด้วยผู้คนต่างเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันซึ่งมีทั้งอาหารสด,อาหารแห้ง,ผักผลไม้นานาชนิดสินค้าอีกอย่างที่เกือบทุกคนจะต้องซื้อกลับบ้านนั่นคือ “ดอกไม้” เพื่อนำไปบูชาพระ ซึ่งก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด

-                  แผงขายดอกไม้ในตลาดกันนาเซ่เมืองทวาย

-                  พระพม่าออกบิณฑบาตรในยามเช้า

สำหรับพ่อค้าแม่ขายในตลาดเมืองทวายก็มีอัธยศัยน่ารักเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสกับนักท่องเที่ยว

-                  แม่ค้ากำลังขนไก่ในตลาดเช้าเมืองทวาย

-                  อาหารทะเลสดๆก็มีให้เลือกซื้อมากมายในตลาดเช้าเมืองทวาย

-                  เนื้อสัตว์ป่าก็มีมาก

-                  อาหารทะเลแห้งก็มีให้เลือกซื้อมากมาย

หลังจากเดินชมตลาดจนสมควรแก่เวลาจากนั้นมานั่งพักทานอาหารเช้าโรตีโอ่ง(Nan) กับน้ำชา  สำหรับโรตีโอ่งเป็นอาหารเช้าที่นิยมของชาวทวาย มักจะทานโรตีโอ่งกับถั่วต้ม,มันบดปรุงรสกับเครื่องเทศและทานคู่กับกาแฟหรือชาร้อนและที่อยากจะแนะนำให้ลองชิมกันดูก็คือกระหรี่ปั๊บรสชาติของเขาอร่อยจริงๆ

-                  กรรมวิธีการทำโรตีโอ่ง

-                  ก๋วยเตี๋ยวก็มีให้เลือกกิน

-                  ครอบครัวชาวพม่าร่วมวงทานอาหารเช้าด้วยความเอร็ดอร่อย

-                  โรตีจิ้มกับแกง

-                  โรตีโอ่งกับชาร้อนอาหารเช้ายอดนิยมของชาวทวาย

-                  ขนมกะหรี่ปั๊บอีกหนึ่งอาหารเช้ายอดนิยมของชาวทวาย

จากนั้นในตอนสายเราก็ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองทวายอาทิเช่น

-                  วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายโดยมีความยาว74เมตรสูง21เมตรอยู่ห่างจากเมืองทวายประมาณ 6กม

-                  ทางขึ้นสู่วัดพระนอนในเมืองทวาย

-                  พระนอนในเมืองทวาย

-                  วัดพระเจดีย์ ชเวด่องจาเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่านิยมพากันมาไหว้พระสวดมนต์ขอพรกันในยามเย็นเป็นประจำทุกวัน

-                  ประตูทางเข้าวัดพระเจดีย์ ชเวด่องจา

-                  วัดพระเจดีย์ ชเวด่องจาในเมืองทวายยามค่ำคิน

- วัดพระยืนในเมืองทวาย

-                  พระยืนความสูง27เมตรในตัวเมืองทวาย

-                  บ่อน้ำพุร้อนในเมืองทวาย

-                  เกาะลอยเซปั่นเป็นเกาะลอยเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากฝั่งระยะทาง150เมตรคล้ายกับเกาะลอยที่ศรีราชาบ้านเรามีสะพานคอนกรีตเชื่อมกับฝั่งและตัวเกาะบนเกาะแห่งนี้มีพระเจดีย์เหม่วยิทเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้า

-                  พระอาทิตย์ตกที่เกาะลอยเซปั่น

-                  หาดมอมะกันเป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งในเมืองทวายมีลักษณะคล้ายกับชายหาดหัวหินและชะอำบ้านเราหาดทรายมีลักษณะโค้งยาวหลายสิบกิโลเมตรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองทวายมีร้านอาหารทะเลราคาถูกตั้งเรียงรายอยู่ริมหาดทรายหลายสิบร้าน

-                  รีสอรท์ที่พักบนหาดมอมะกันชายหาดที่สวยงามที่สุดในเมืองทวาย

-                  กุ้งล๊อบเตอร์ตัวใหญ่ๆมีให้เลือกกินอย่างจุใจบนชายหาดมอมะกัน

-                  แม่ค้าชาวพม่าเร่ขายของอยู่บนหาดมอมะกัน

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนแล้วโครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนก็จะบังเกิดขึ้นจึงอยากจะใคร่ของเชิญชวนท่านผู้อ่านเดินทางย้อนเวลาไปเยี่ยมเยือนเมืองทวายในพม่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราบ้างน่ะครับ.

-                  ข้อมูลการเดินทาง

   จากกรุงเทพฯขับรถเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง129กม.และจากตัวเมืองกาญจนบุรีเดินทางสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าจ.กาญจนบุรีสุดเขตแดนไทยพม่าระยะทาง70กม.ออกจากด่านบ้านพุน้ำร้อนไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของพม่าคือด่านทิกิ(Theekhee)ระยะทาง4กม.และจากด่านทิกิของพม่าเดินทางไปตามถนนลูกรังอัดแน่นเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรีจนถึงตัวเมืองทวายระยะทาง147กม.รวมระยะทางจากรุงเทพฯ-ทวาย 350กม.บริเวณด่านบ้านพุน้ำร้อนมีบริการรถู้โดยสารสภาพรถค่อนข้างเก่ารถบางคันแอร์ไม่ค่อยเย็นออกเดินทางเมื่อผู้โดยสารเต็ม(8คน)ราคาค่าโดยสารคนละ800บาทไป-กลับ1,600บาทระยะทาง147กม.ใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงสภาพถนนค่อนข้างแย่ฤดูร้อนฝุ่นเยอะส่วนฤดูฝนโคลนเยอะ

-                  สถานีขนส่งเมืองทวาย

-                  การทำเอกสารผ่านแดน

นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเดินทางข้ามแดนไปยังเมืองทวายจะต้องนำบัตรประชาชนมาทำใบผ่านแดนชั่วคราวที่ด่านไทยคนละ30บาทและค่าธรรมเนียมทางฝั่งพม่าคนละ50บาทสามารถอยู่ในพม่าได้7วัน

ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้

บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัดโทรศัพท์ : 0-2898-1817, 0-2898-2324 http://www.indochinaexplorer.com