คู่รัก...ตะลอนทัวร์@ จันทบุรี-ระยอง

เรื่องและภาพโดย......สุเทพ  พวงมะโหด

      เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาลุงหนวดได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองให้เดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี-ระยองในงานนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ได้เชิญ นางเอกสาวยอดนิยมคุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ (สารวัตรหมี) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในทริปนี้ด้วยโดยเริ่มต้นกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง นอกจากจะมีหาดทรายที่สวยงามอย่าง หาดเจ้าหลาวแล้ว ยังมีศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ยังมีความน่าสนใจให้เราได้สะดุดตากันอีก กับการไปชมกระชังปลาของศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ที่นั้นเจ้าหน้าที่เขาโชว์ให้เราเห็น การให้อาหารปลาฉลามด้วยมือเปล่า ให้กับมือ ยังให้นักท่องเที่ยวได้ยืนปลาตัวเล็กๆถึงปากปลาฉลามกันเลย ตื่นเต้นน่าสนใจมาก เลยจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ไปเล็กน้อย จะมีศูนย์ประมงที่ทำเป็นกระชังปลา เลี้ยงปลาไว้หลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ พวกเราไปปล่อยปูกันบริเวณนี้

-         ความอุดมสมบูรณ์ของภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ซึ่งคุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ได้เล่าให้สื่อมวลชนฟังว่า ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ไม่ใช่มีแต่ป่าชายเลนและป่าชายหาดหากแต่ยังมีหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเปิดให้ชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชนิดเช่นการเพาะเลี้ยงหอยนางรม และการเพาะเลี้ยงปูม้า เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับท้องทะเลไทยอีกด้วยครับ

-         ความอุดมสมบูรณ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 -      หอชมวิวภายใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        จากนั้นนาย ฐกร ค้าขายกิจธวัช หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนได้ทำการสาธิตวิธีการให้อาหารปลาฉลามหูดำซึ่งเป็นปลาฉลามพันธุ์ที่ไม่ดุร้ายจากนั้นจึงเปลี่ยนไปให้คุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก)และพ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ (สารวัตรหมี)แฟนหนุ่มที่ควงคู่กันมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในทริปนี้ได้ลองป้อนอาหารปลาฉลามหูดำกันดูบ้างสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้เป็นอย่างยิ่ง

-         นางเอกสาวยอดนิยมคุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ (สารวัตรหมี) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในทริปนี้

-         นาย ฐกร ค้าขายกิจธวัช หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนกำลังสาธิตวิธีการป้อนอาหารให้ปลาฉลามหูดำ

-         คุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์กำลังให้อาหารปลาฉลามหูดำ

       สำหรับข้อมูล อ่าวคุ้งกระเบนเป็นหาดต่อเนื่องกับหาดแหลมเสด็จ มีหาดทรายที่ขาวสะอาดตา บรรยากาศร่มรื่น พื้นที่ภายในอ่าวมีลักษณะเป็นชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและที่เพาะพันธุ์ของบรรดาสัตว์น้ำเล็กๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลาที่อ่าวคุ้งกระเบนยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เวลาเพียง30-45 นาที บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 850 เมตร จะทำให้ได้รับความรู้ และความประทับใจในธรรมชาติ มีจุดสื่อความหมายธรรมชาติอยู่ตามบริเวณต่างๆสองข้างทาง ทำให้ทราบความสำคัญของป่าชายเลน ว่านอกจากจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ชายฝั่งแล้วยังทำให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลได้อย่างยั่งยืน เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และแหล่งอาหารธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งสมุนไพรสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอีกด้วยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.3018.00 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 0 3936 9216-8 โทรสาร 0 3936 9219 นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการบ้านพัก สำหรับบริการหน่วยงานรัฐที่ไปจัดอบรม สัมมนาด้วยโดยต้องติดต่อล่วงหน้า

-         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-         ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

-         E_mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         โทรศัพท์ : 0-3938-8116-8 โทรสาร : 0-3938-8119

-         website : http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen

การเดินทาง สามารถเข้าถึงได้สองเส้นทาง คือ จากถนนสุขุมวิทก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 301 มีทางแยกขวาไปตามทางหลวง 3399 และจะพบป้ายทางแยกไปหาดต่างๆ เป็นระยะๆ และอีกเส้นทางหนึ่งคือ จากตัวเมืองเดินทางไปอำเภอท่าใหม่ระยะทาง 17 กิโลเมตร ต่อด้วยเส้นทางที่ไปเขื่อนวังโตนด และเลยไปจนถึงชายทะเลได้เช่นกัน

จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนเดินทางต่อมายังเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทุ่งโปรงทองในจ.ระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง,เลี้ยงกุ้ง,ทำการเกษตร,ทำสวนผลไม้

-         สะพานไม้เดินศึกษาธรรมชาติในทุ่งโปรงทอง

จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ที่ดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็น “ทุ่งโปรงทอง” ซึ่งบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลน เริ่มด้วยสะพานไม้ที่ชุมชนแสมผู้สู่ ทางเดินไม้ระแนงทอดยาวผ่านป่าชายเลน ริมสองข้างทางเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งต้นแสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โปรงทอง เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน เช่น กุ้ง หอย ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีนฯลฯ

-         ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติภายในทุ่งโปรงทอง

จากสะพานไม้เดินเท้าลัดเลาะไปตามเส้นทางศีกษาธรรมชาติป่าโกงกางประมาณ 200 เมตรก็จะทะลุออกมาจนพบกับ ทุ่งโปรงทองที่เต็มไปด้วยต้นโปรงขึ้นเบียดกันอย่างหนาแน่น ใบโปรงสีเขียวเหลืองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง เมื่อใบถูกแสงแดดจะ สะท้อนให้เห็นเป็นสีทองเหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่งโปรงทอง ตรงจุดชมวิวกลางทุ่งต้นโปรงนี้ สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศ เสมือนถูกโอบด้วย ทุ่งสีเหลืองทอง ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของใบโกงกางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตาประทับใจให้ กับหลายๆ คน ที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติป่าโปรงทองแห่งนี้ครับ

-         ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติภายในทุ่งโปรงทอง

เมื่อเดินต่อไประหว่างทางจะพบพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่ติดป้ายบอกชื่อไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ ต้นลำพู, ต้นแสม, ต้นโกงกาง, ต้นตะบูนดำ,โปรงแดง,โปรงทอง ฯลฯ จากนั้นมาถึงยังศาลเจ้าแสม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือมาแต่โบราณ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะบูชาได้ และเมื่อเดินไปยังสุดทางที่ศาลาพักชมวิว มองออกไปเห็นท้องทะเลว่างเปล่ายาวไกลสุดลูกหูลูกตา ถือว่าธรรมชาติช่วยผ่อนคลายได้ดี คุณ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก)และพ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ (สารวัตรหมี)แฟนหนุ่มที่ควงคู่กันมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในทริปนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่เข้ามารอขอถ่ายรูปกับคู่รัก...ตะลอนทัวร์ คู่นี้เป็นจำนวนมาก

-         ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันในทุ่งโปรงทอง

          แหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายในจ.ระยองที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองพาคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเที่ยวชมก็คือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ป่าชายหาดที่ยังหลงเหลืออยู่ บรรยายสรุปพันธะกิจโดย ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ระยองคุณ วัชนะ บุญชัยพร้อมสไลด์โชว์สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ระยองนี้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นในภาคตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมของพรรรไม้น้ำต่างๆ อีกหลายชนิดเนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดของสวนพฤฏษศาสตร์แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ คือมีน้ำขังตลอดทั้งปี และการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้ก็มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาในแผ่นดินมากจนเกินไป ลดการทำลายชายฟัง อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชต่างๆ อีกด้วย และอีกอย่างคือที่นี่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอีกด้วย

 หลังจากนั้นจึงนำคณะลงเรือท่องทะเลสาบที่มีเนื้อที่ 3,800 ไร่เศษจุดแรก ได้แวะชมพืชหายากชนิดดักแมลงกินคือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงและหญ้าลิเภาที่ใช้สานกระเป๋าหิ้วผู้หญิงเรือแล่นเลื้อยไปตามกอหญ้าริมบึง  ต้นกระจูดชายบึงซึ่งชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน  เรือแล่นผ่านดอกสีเหลืองของสาหร่ายน้ำ ได้เห็นดอกบัวนานาชนิด ทั้งบัวหลวง,บัวสาย,บัวผัน,บัวเผื่อน เพียงแต่คณะของเราเดินทางไปผิดฤดู จึงได้เห็นดอกบัวน้อยมากซึ่งต้องมาชมในระหว่างเดือนก.พ-เมย.ดอกบัวจะออกดอกบานสะพรั่งให้เห็นเต็มบึง

-         ดงเสม็ดขาวโบราณภายในบึงสามพันภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สำหรับไฮไลท์ของบึงสามพันอยู่ที่ “ดงเสม็ดขาวโบราณ” อันเป็นเขตที่ต้นเสม็ดขาวขึ้นอยู่ในหนองน้ำอย่างหนาแน่นและแต่ละต้นก็ใหญ่โตขนาดสอง คนโอบหลังขึ้นจากเรือเดินเท้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะได้เห็นป่าดงดิบชายหาดหนาแน่นด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่า และคุณครูพาเด็กนักเรียนมาพายเรือแคนูศึกษาธรรมชาติ ในผืนป่าชายหาดริมบึงแห่งสวนพฤกษศาสตร์ระยองควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่ออนุชนคนรุ่นต่อไปครับ

-         นักศึกษาพายเรือแคนนูชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาติภายในบึงสามพัน

            -   สะพานไม้เดินเท้าศึกษาธรรมชาติในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

            -   เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สำหรับการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมภายในพื้นที่ชุ่มน้ำของสวนพฤกษศาสตร์ระยองนั้น มีสามวิธีคือ

1.ทางน้ำ - ด้วยการนั่งเรือไปชมภายในสวนฯ รอบใหญ่ ไป-กลับ 2-3 ชั่วโมง  ในเส้นทางนี้เราจะอยู่บนเรือตลอด เน้นชมพรรณไม้น้ำ นกน้ำต่างๆ

2.ทางบก+ทางน้ำ - ในเส้นทางนี้เราจะได้ทั้งนั่งเรือชมพรรรไม้น้ำและสัตว์ต่างๆ ในบึงสำนักใหญ่แล้วเรือก็จะจอดเทียบท่าที่เกาะกลางบึงที่จะขึ้นไปเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการเข้าไปชมป่าเสม็ดขาวด้วย เส้นทางนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

3.ทางบก - เส้นทางนี้จะใช้รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน เข้าไปในบริเวณทางข้ามเกาะ จากนั้นจะใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปชมตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจะเดินชมก็ได้ เส้นทางนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ ได้ทั้งความรู้ ทั้งความสนุกสนาน ใครมาเที่ยวระยองละก็อยากให้ลองแวะไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้กันดูบ้างนะครับ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ตั้ง : ตำบลชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. หากจะใช้บริการเรือควรโทรจองล่วงหน้า

เบอร์โทร.038-638880-1, 038-638981

แหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองพาคณะของเราไปเที่ยวชมก็คือสะพานรักษ์แสม” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน อ.แกลงจ.ระยอง สะพานแขวนไม้แห่งนี้มีความยาวประมาณ 100 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์ คลองท่าตาโบ๊ย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่คุณสามารถเดินชมความสวยงามของธรรมชาติ 

-         สะพานรักษ์แสมระยอง สะพานแขวนไม้แห่งนี้มีความยาวประมาณ 100 เมตร

ชมการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของปูแสม สัมผัสกับความเงียบสงบและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ แห่งเดียวใน อ.แกลง บรรยากาศที่นี่เงียบสงบมีเส้นทางเดินเท้าเป็นสะพานไม้ให้เดินชมศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 200 เมตร กับตัวสะพานอีกประมาณ 100 เมตรบริเวณเชิงสะพานมีห้องน้ำห้องสุขาสะอาดไว้ให้บริการฟรีด้วยครับ 

       ช่วงเวลาแดดร่มลมตกทุกวันจะมีชาวบ้านมาตกปลาบนสะพานกันเป็นประจำ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสะพานรักษ์แสมโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ

   ขอขอบคุณ

-         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง