โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) เข้ารับเครื่องหมายรับรองสปามาตรฐานอาเซียน

คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการ โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้จัดการสปา เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาเซียน ประเภท ASEAN Spa Service Standardจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานครซึ่งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสปาอาเซียน  ถือเป็นการการันตีความเป็นเลิศในการให้บริการสปาในระดับเอเชีย และเป็นการยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล