นมธ.รุ่น 13 - 14จัดกอล์ฟการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาว ศิริกร นนทนานันท์ ประธานนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.รุ่น 13)และ พล.ต.เอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธาน(นมธ.รุ่น14) ร่วมกันจัดงาน กอล์ฟการกุศล เพื่อนำเงินไปบูรณะโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และผู้มีจิตเป็นกุศลเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า150คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และงานเลี้ยงสังสรรค์ -สำหรับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว ทั้งนี้ มีรายใด้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกว่า 300,000 บาท  ที่สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ จังหวัดปทุมธานี