เพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายเตชพล กฤตยารักษ์ รองเลขามูลนิธิชัยพัฒนา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท.  นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมปลูกต้นไม้พันธ์พื้นถิ่นและพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้า ในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริเวณพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัด สมุทรปราการ