อารยสถาปัตย์

 นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ประธานพิธีคิกออฟและปาฐกถาพิเศษ  Thailand  Tourism  for  All  ในงาน  Thailand  Friendly  Design  Expo  2018  มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล  ครั้งที่  ๓  โอกาสนี้นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้นำชุมชนจากพื้นที่พิเศษร่วมออกบูธนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” ณ อาคารฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี