ร่วมกันผลักดัน

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการท่องเที่ยวโลก ณ ประเทศมาเลเซีย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  นางมิ่งขวัญ เมตโมลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อร่วมกันผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน ให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน   ณ  โรงแรมแชงกรีล่า กัวลาลัมเปอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  กล่าวว่า จากความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี นับจากนี้ทั้งสองหน่วยงานมีแผนที่จะผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับกานท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้วางเป้าหมายร่วมกันขยายภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าชิงรางวัลด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในสาขาต่างๆ 

สำหรับ อพท.  เป็นองค์การมหาชนภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการให้เกิดกลไกกาาบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่า สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีพลวัตทั้งในนะยะสั้นและระยะยาว

สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งสมาชิกจะมาจากหน่วยงานสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพ สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมพัฒนา “นวัตวิถี”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยนายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อพท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืนแบบบูรณาการ” กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ททท และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โอกาสนี้ อพท. จะใช้ความเชี่ยวชาญพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ทันต่อพลวัตการท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT Thailand) ณ เวทีกลาง อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

ร่วมเป็นจิตอาสา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร. ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.  ร่วมกับจิตอาสาจากที่ต่างๆ ช่วยกันบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากฯ เพื่อส่งไปช่วยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและอีสาน ณ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน

ร่วมสร้างพลัง การท่องเที่ยวสีเขียว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจ และผู้ที่ต้องการเห็นการท่องเที่ยวไทยมีความยั่งยืน สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดความเห็น เกี่ยวกับการเดินทางหัวใจสีเขียว และการให้ข้อมูลที่รองรับความต้องการของนักเดินทางเพื่อสิ่งแวดล้อม ของเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens ด้วยการตอบแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens  ซึ่ง ททท. จะได้นำความเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการของนักเดินทางหัวใจสีเขียวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามยังมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลขวดแก้วรักษ์โลก กว่า 100 รางวัล

ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ทาง https://7greens.tourismthailand.org/mysurvey

ด้วยการกรอกข้อความบนแบบสอบถาม จากนั้นแชร์หน้ากิจกรรมไปยัง Facebook พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลฟรี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

สนุก และลุ้นรางวัล กับเกม Taste of Fruits , Taste of Thailand

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวของไทยจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดชั้นยอดในการเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้ว ผลไม้ ก็มีความสำคัญและมีแรงดึงดูดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเชิญชวนให้นักเดินทางหรือผู้ที่สนใจ มาทดสอบว่าคุณรู้จักผลไม้ไทยดีแค่ไหน กับเกมทายคำใบ้ จับคู่ผลไม้ ในกิจกรรม Taste of Fruits , Taste of Thailand นอกจากจะทดสอบความรอบรู้ก่อนการเดินทางแล้ว กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ผู้โชคดีการร่วมสนุกมีกติกาง่ายๆ เพียงสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.amazingthaitaste.com จากนั้นเลือกจับคู่ภาพผลไม้ กับคำใบ้ให้ถูกต้อง พร้อมแชร์ผลคะแนนไปยัง Facebook ส่วนตัว ติดแฮชแท็ก #TasteofFruits และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ

ผู้สนใจเข้าร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 อย่ารอช้า มาร่วมสนุกทดสอบว่าคุณรู้จักผลไม้ไทยดีแค่ไหน ก่อนเตรียมตัวมาลิ้มลองของจริงกันที่ในเมืองไทย คลิกhttps://bit.ly/2LicG6q