ททท. เชิญหลงรักประเทศไทยกับงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี2561 และงานเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก”

            จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 58 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 และชมการแสดงช้างในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างความเป็นชาวสุรินทร์ โดยในปีนี้มีการจัดฉากการแสดงที่สมจริงยิ่งใหญ่

            นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2561 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 58 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ที่มีความผูกพันธ์กันมาช้านาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ดังนี้

วันที่ 15 พ.ย. เวลา 08.45 น. ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้าง เวลา 18.30 น. การประกวดรถอาหารช้าง บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันที่ 16 พ.ย. เวลา 08.30 น. งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งเป็นการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวกว่า 400 เมตร ช้างเข้าร่วมกว่า 250 เชือกวันที่ 16–17 พ.ย. เวลา 20.00 น. ชมงานแสดง แสง สี เสียง ณ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ

วันที่ 17-18 พ.ย. เวลา เวลา 08.45 น. การแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ฉากหรือ 9 องก์

            ราคาบัตรเข้าชมการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์แบ่งออกเป็นดังนี้  วันซ้อมใหญ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน เข้าชมฟรี        ทุกที่นั่ง วันแสดงจริง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 บัตรราคา 1,000 , 500, 300 บาท นั่งตามเลขที่บัตร ติดต่อจองบัตร และซื้อบัตรได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งสามารถ โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี งานแสดงช้างสุรินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 310-0-71191-2 ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาสุรินทร์ หรือสามารถ ดาวน์โหลด ใบจองได้ที่ www.surin.go.th หรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-512039 การแสดง แสง สี เสียง ณ ปราสาทศีรขรภูมิ ในวันที่16-17 พฤศจิกายน 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลระแงง โทร.044-561243

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.tourismthailand.org/surin

  www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

ททท. เชิญหลงรักประเทศไทยกับงาน “มหัศจรรย์งานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 59 และงานเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลก”

            จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “งานแสดงช้างสุรินทร์” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 59 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2562 และชมการแสดงช้างในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างความเป็นชาวสุรินทร์ โดยในปีนี้มีการจัดฉากการแสดงที่สมจริงยิ่งใหญ่

นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า"งานแสดงช้างสุรินทร์ประจำปี 2562 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 58 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ที่มีความผูกพันธ์กันมาช้านาน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ดังนี้

วันที่ 14 พ.ย. เวลา 08.45 น. ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้าง เวลา 18.30 น. การประกวดรถอาหารช้างบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันที่ 15 พ.ย. เวลา 08.30 น. งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งเป็นการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวกว่า 400 เมตร ช้างเข้าร่วมกว่า 250 เชือก

วันที่ 15 -16 พ.ย. เวลา 20.00 น. ชมงานแสดง แสง สี เสียง ณ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ

วันที่ 16-17 พ.ย. เวลา เวลา 08.45 น. การแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ฉากหรือ 9 องก์  ราคาบัตรเข้าชมการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์แบ่งออกเป็นดังนี้  วันซ้อมใหญ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน เข้าชมฟรีทุกที่นั่งวันแสดงจริงวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 บัตรราคา 1,000 , 500, 300 บาท นั่งตามเลขที่บัตร ติดต่อจองบัตร และซื้อบัตรได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งสามารถ โอนเงินได้ที่ชื่อบัญชี งานแสดงช้างสุรินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 310-0-71191-2 ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาสุรินทร์ หรือสามารถ ดาวน์โหลด ใบจองได้ที่ www.surin.go.th หรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-512039 การแสดง แสง สี เสียง ณ ปราสาทศีขรภูมิ ในวันที่ 15-16พฤศจิกายน 2562  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลระแงง โทร.044-561243

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • • สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 2039 http://www.surin.go.th
  • • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์

 โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530

  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.tourismthailand.org/surin

  www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

ททท.ขอเชิญร่วมเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นสุรินทร์ ในงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

            จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กำหนดจัด “งานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ในประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของจังหวัดทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

            นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่าประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษเป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์ที่มีเชื้อสายเขมรที่ไปทำงานในพื้นที่ต่างๆจะเดินทางกลับมาหาครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกสามารถเดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจะจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 และเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิมการประกอบพิธีแซนโฏนตาแต่ละบ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆทั้งอาหารคาว - หวาน ผลไม้ อุปกรณ์ต่างๆ     เพื่อเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน และประกอบพิธีกรรมที่วัด โดยการทำเช่นนี้เพื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลงซึ่งชาวเขมรยึดถือประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าในยุคของตนได้แซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ไปแล้ว รุ่นลูกจะต้องแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกัน เพื่อให้ลูกหลานต้องปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันไปไม่มีสิ้นสุด

            จังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่25 กันยายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ 09.00 น. เป็นต้นไปชมการแสดงนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณี     แซนโฏนตา การสาธิตทำขนมพื้นเมืองที่ชาวสุรินทร์นิยมทำเพื่อประกอบการแซนโฏนตา (ณ บริเวณเวทีไผทสราญ) การแข่งขันขูดมะพร้าว 15.30 น. ชมขบวนแห่แซนโฏนตา 16.30 น. พิธีจูนโฏนตาและประกอบพิธีแซนโฏนตา 18.30 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ”

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

ททท.ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณี “เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา”จ.สุรินทร์

            จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรักร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง กำหนดจัดงานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา ครั้งที่18 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ณ ลานกลางแจ้ง ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังบังเกิดความรัก          ความหวงแหนโบราณสถานที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้บนผืนแผ่นดินไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มปราสาทตาเมือนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

            นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ อยู่ตลอดแนวชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา ที่มีความสวยงามของปราสาทขอมโบราณ จำนวน 3 หลัง 3 แบบ ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางการเดินทางของคนโบราณจากนครวัด-นครธม ไปปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา          ซึ่งต้องใช้เวลาการเดินทางหลายวันและได้มีการสร้างปราสาทจำนวน 3 หลังที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่ออำนวย        ความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมี ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทสำหรับที่พักคนเดินทางปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นปราสาทสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย และปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยว      ของ จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือนให้เป็นที่รู้จักอย่างขวาง                 โดยมีกิจกรรมดังนี้

- พิธีบวงสรวงปราสาท

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

- การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ต่างๆ

- การแข่งขันชกมวยไทย

- กิจกรรมรดน้ำขอพร

- จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ราคาถูกและอื่นๆ อีกมายมาย

- เดินแบบผ้าไหมเมืองสุรินทร์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • • องค์การบริการส่วนตำบลตาเมียง โทร. 0 4452 8240
  • • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.tourismthailand.org/surin

  www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672          

ททท.จัดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยว “ เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ ” ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยใช้วิธีสร้างกระแส ผ่าน 5 Influencer

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์   ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กิจกรรม เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ  ให้ความสำคัญกับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ 55 เมืองรองของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยว ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง พร้อมสร้างจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมและประเพณีความเป็นไทย เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

กิจกรรมนี้ให้ความสำคัญกลุ่มนักท่องเที่ยว Generation Y หรือ กลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว คือบรรดาคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523 - 2543 ที่มีความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยว มักหาเวลาว่างจากการทำงาน ออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สนใจข่าวสารเรื่องราวของสังคม สิ่งใหม่ๆ ใช้เวลากับสื่อออนไลน์ และเห็นความสำคัญของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเที่ยวเมืองรองแบบคาร์บอนต่ำ ผ่าน Influencer หรือผู้ที่มีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มเป้าหมาย 5 คน แยกตามภูมิภาค ดังนี้ คือ “อุ๋ย บุดด้าเบส” เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวภาคกลาง Low Carbon More Legacy ที่ชูจุดเด่นด้านมรดกแห่งสยาม สัมผัสกับศิลปกรรม การหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติ และวิถีชาวนา ที่สืบทอดกันมา “นุ่น ศิรพันธ์” เป็นตัวแทน ภาคเหนือ Low Carbon More Authentic ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมท่ามกลาง ภูมิภาคประเทศที่สวยงาม สำหรับภาคใต้ Low Carbon More Inspired ได้ “ตูมตาม ยุทธนา” มาเป็นตัวแทนมาบอกเล่าถึงการท่องเที่ยว ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมสัมผัสไปกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีรากฐานมาจากนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นด้านอาหาร และเรื่องราววิถีคนอีสาน      Low Carbon More Gastronomy ความชาญฉลาดของคนที่มีต้นทุน โดย “อัครัฐ นิมิตชัย” และสุดท้าย     ภาคตะวันออก Low Carbon More Fun “เป้ อารักษ์” มาเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องสนุก ที่จะเติมสีสันให้ชีวิต

ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปร่วมสนุกอัพโหลดภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองทั่วไทย พร้อมแคปชั่นวิธีการเที่ยวแบบใส่ใจ #เมืองรองต้องลองต้องรักต้องใส่ใจ #ภูมิภาค (ที่อยากไป) และแชร์ไปยัง Facebook เพื่อลุ้นโอกาสไปท่องเที่ยวกับ Influencer เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการเที่ยวแบบ    ใส่ใจในมิติต่าง ๆ และเดินทางไปตามเส้นทางในพื้นที่ 5 ภาค ภาคละ 10 คน โดยทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง

นางสาวฐาปนีย์  ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างรายได้เพิ่มการอุปโภคบริโภคและสร้างงานในภาคธุรกิจต่างๆ ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ทั่วประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งนั้นการท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องที่พวกเราทุกคนไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ททท. จึงได้จัดทำกิจกรรม เมืองรอง..ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว  ในเมืองรอง 55 จังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจไม่น้อยกว่าเมืองหลัก เพื่อเป็นการยกระดับ   ฐานรากเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองทั่วประเทศ

“เมืองรองมีความสวย วัฒนธรรม และกิจกรรมให้น่าค้นหาไม่เป็นรองใครมากกว่าที่เราคิด อีกทั้งหากเราได้มีโอกาสลองออกไปท่องเที่ยวในแบบคาร์บอนต่ำ ยังสถานที่ต่าง ๆ นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ยังเป็นการเดินทางที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเมืองรองแต่ละภูมิภาคต่างมีความพิเศษที่รอให้นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวได้ลองมาค้นหา เพื่อพบกับประสบการณ์ และความสุขที่มากกว่า” นางสาวฐาปนีย์  กล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.tourismthailand.org/localtravel