การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงครามชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจําปี ๒๕๖๑”ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม 2561ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลตำบลสวนหลวง มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) บ้านดนตรี และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยหยิบยกเอาประเพณีไหว้ครูดนตรีไทย เพื่อเชิดชูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือศร ศิลปะบรรเลง ผู้ที่มีความชำนาญทางด้านดนตรีไทย     ซึ่งเป็นคนที่มีถิ่นกำเนิดที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ชื่อว่า “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ประกอบกับกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ททท. ภายใต้โครงการอาหารถิ่น Eat Local ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่เมืองรอง และเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการอาหารถิ่น Eat Local ให้เป็นที่รับทราบทั่วกันในวงกว้าง

            สมุทรสงคราม “แม่กลอง” เมืองแห่งราชนิกูล ที่มีการสืบทอดนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารชาววัง ซึ่งได้รับการสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน กอปรไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นอกจากภูมิประเทศที่สวยงามแล้ว ยังเป็นถิ่นกำเนิดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะหลากหลายด้าน  โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย เท่าที่สืบย้อนไปนั้น        เมืองแม่กลองมีอัครศิลปินที่เป็นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ผู้ทรงพหูสูตรู้รอบเรื่องศิลปะไทย และการดนตรี หรือแม้กระทั่ง หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นักประพันธ์เพลงไทย ผู้ยิ่งใหญ่ และมีแนวคิดทันสมัยผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมทางดนตรีในภูมิภาคจนเกิดเป็นเพลงไทยหลายสำเนียง ปรากฏเป็นมรดกของแผ่นดินมาจวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยมูลเหตุสำคัญนี้เอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ไม่เพียงเท่านี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีบุคคลที่สร้างชื่อทางด้านดนตรีที่ไม่ได้กล่าวนามอีกมากมาย อาทิ ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นทั้งนักร้อง           นักประพันธ์เพลง หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล, ทูล ทองใจ นักร้องชื่อดังแห่งอัมพวา เจ้าของผลงานเพลง “โปรดเถิดดวงใจ”   ที่หลายๆ คนคุ้นหู, ศรคีรี ศรีประจวบ เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของวงการลูกทุ่งเมืองไทย จากน้ำเสียงที่หวานหยดย้อย จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นราชาเพลงหวานหนึ่งเดียวของประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ จึงสรุปได้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่ง “ดุริยกวี” อย่างแท้จริง

  • นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

            ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชม ชิม ช้อป แชะ และแชร์กับ กิจกรรมมากมายได้อย่างจุใจ เช่น การแสดงหุ่นกระบอก, การแสดงดนตรีไทย, การแสดงรําไทย, การแสดงโขนเยาวชน, การแสดงปี่พาทย์, การบรรเลงเดี่ยวซออู้, การแสดงหุ่นสาย, การขับร้องเพลงลูกทุ่ง       จากศิลปินที่มีชื่อเสียงลูกหลานชาวสมุทรสงคราม โดยลูกน้ำ ไมค์ทองคําเด็ก และโดยปิ๊ก อรวรรณ แชมป์ชิงช้าสวรรค์, การแข่งขันทําอาหารถิ่น “แกงกุ้งกระดองกรุบ” และฉู่ฉี่ปลาทู”, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กว่า ๒๕ ร้าน

            ภายใน “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ตลาดร่มหุบ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง  อุทยาน ร. ๒ ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำอัมพวา เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗-๘  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Call Center ๑๖๗๒ เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือนำข้อมูลขนาดใหญ่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยุค 4.0 ในโครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’

                                                                                   

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ซ้าย) และนายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย (ขวา) ร่วมแถลงข่าวประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และแกร็บ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพมหานคร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบจัดเก็บ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่าง เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’ โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์เพื่อ ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมสร้างนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการทำตลาดการท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มโครงการ ‘Tourism Smart Data, The Time is Now’  ขึ้นพร้อมร่วมกับ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) มาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล อัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถนำมาใช้กำหนดยุทธศาสตร์และสร้างกลยุทธ์การตลาดในการผลักดัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของเราก็คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ การขยายฐานลูกค้า นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ รวมถึงการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองรอง และการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาด”

 นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ททท. และ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือ ระหว่าง ททท. และ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ครั้งสาคัญ นอกเหนือจากความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แคมเปญ ‘แกร็บสิ’ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการสนับสนุน งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจาปี 2562 ครั้งที่ 39 เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศจำนวนมาก”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะร่วมกับ ททท. ในการเดินหน้าตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ไม่เปิดเผยตัวตน จากการให้บริการอันหลากหลายบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สถานที่ยอดนิยม ระยะเวลาในการพำนักในประเทศไทย รวมถึงทิศทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientists) ของแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ที่จะทางานร่วมกับทีม ททท.

นายยุทธศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของ ททท. กับ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ถือเป็นการวางแผน พัฒนาและนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติ ท้ังผ่านการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมด้านการเดินทาง และการจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นทั่วไทย ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของ นักท่องเที่ยวและรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ความร่วมมือของแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) กับ ททท. ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และการพัฒนาประเทศในระยะยาว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนเที่ยวงาน”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกระหว่างวันที่7-16 ธันวาคม2561” ณ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนเที่ยวงาน”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกระหว่างวันที่7-16 ธันวาคม2561” ณ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาภายในงานมีลานวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ถนนกินเส้นและการแสดงแสงเสียงที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสินค้าของชุมชนมากมายมาจำหน่ายในงานนี้ แต่ปีนี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเสื้อผ้าทอด้วยใยผักตบชวาเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหญิงและชายพร้อมผ้าพันคอสวยงามนำมาจำหน่ายในงานนี้และสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคณะครู “กศน ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวันที่7 ธันวาคม 2561 มีพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกเวลา 13.00 น. ชมขบวนแห่เฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกของส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแต่งกายย้อนอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา และงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวงานนี้แต่งกายย้อนอดีตได้เช่นกัน.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองจัดกิจกรรม "กินทุเรียนก่อนใครไประยองฮิ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองจัดกิจกรรม "กินทุเรียนก่อนใครไประยอง” ทานบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ต่างๆแบบไม่อั้น

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานระยอง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ทุเรียนออกผลผลิต จึงมีหลายสวนจัดให้ ทานบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ต่าง ๆ แบบไม่อั้น ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 ซึ่งหลังจากมีกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องมาทุกปี  นักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว หรือกลุ่มนักท่องเที่ย ที่ชื่นชอบผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน จังหวัดระยองเองมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ ขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ยังแสดงคิวอาร์โค้ช ที่สามารถค้นหาประวัติสวนทุเรียนได้อีกด้วย

นักท่องเที่ยวสนใจควรติดต่อจองล่วงหน้า ในแต่ละสวนที่ร่วมกิจกรรม หรือสอบถามได้ที่ ททท.สนง.ระยอง 038-655 420-1

กิจกรรม"TRAT Love Running 2019"

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เข้าร่วมกิจกรรม TRAT Love Running 2019 ณ สวนรุกชาติ จังหวัดตราด จัดโดย ททท.สนง.ตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวบนฝั่งตราดก่อนเดินทางไปเที่ยวทะเลและเกาะต่างๆ  แบ่งวิ่งระยะ 5 กม. และระยะ 10 กม. มีนักวิ่งร่วมแข่งขันราว 200 คน