เปิดตัวประติมากรรม “เต่ามะเฟืองแม่ลูก”เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ สร้างรอยยิ้มแก่เมืองพัทยา

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น นายมาโนช หนองใหญ่, นายบรรลือ  กุลละวณิชย์ และนายพัฒนา   บุญสวัสดิ์  รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดตัวประติมากรรมจากขวดพลาสติกรูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ภายใต้โครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข”  เพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติก พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เมืองพัทยา #ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข #ลดขยะพลาสติกคืนความสดใสให้ท้องทะเล