มอบเงินสนับสนุน

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  มอบเงินช่วยเหลือแก่ ด.ช.มูฮำหมัดฟัย รุซ ดือเร๊ะ ผู้พิการทางออทิสติกจำนวน 112,420 บาท สำหรับเป็นทุนตั้งต้นเปิดร้านขายของชำที่บ้านในตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นรายได้เสริม เนื่องจากครอบครัวมีรายได้เพียงทางเดียวจากบิดาที่ทำอาชีพเกษตรกร  อพท. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพชีวิต และเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ ด.ช.มูฮำหมัดฟัย ในอนาคตต่อไป