ททท.ราชบุรี เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์”

  • พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานราชบุรี จัดงานแถลงข่าว มหกรรมอาหารปลอดภัย และไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐมปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กล้วยไม้และดอกไม้ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม, นายสุรศักดิ์ หุบชบา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี, หน่วยงานราชการ เอกชน และพันธมิตร ร่วมงานภายในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

  • นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชผลการเกษตร ซึ่งปีหนึ่งมีรายได้เกือบ 20,000 ล้านบาท และเรียกได้ว่า มีจำนวนเกษตรกรกว่าครึ่งหนึ่งของประชาชนชาวนครปฐม ดังนั้น จังหวัดนครปฐม จึงมุ่งพัฒนาการเกษตรเป็นหลัก รองลงมาคือ เรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นมากมายเช่น เรื่องประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงยังเป็นเมืองการศึกษาและที่สำคัญ เราต้องพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ จึงพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรของจังหวัดนครปฐมอยู่ดีกินดี มีอาหารที่ปลอดสารพิษ และที่สำคัญปัจจุบัน คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จังหวัดนครปฐม จึงต้องพัฒนาการเกษตร การปลูกกล้วยไม้ พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน

นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ ปีนี้เป็นปีแรกที่เรากลับเข้ามาใช้สถานที่ในพระราชวังสนามจันทร์ หลังจากที่ไปจัดตามสถานที่ต่างๆมากว่า 10 ปี และยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆในภาคกลาง และกิจกรรมสำคัญ คือ เรื่องของกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม รวมถึงเรื่องอาหารปลอดภัย

เนื่องจากจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักผลไม้มากมาย และส่งขายไปยังทั่วประเทศ การจัดงานซึ่งปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การประกวดกล้วยไม้, การประกวดพืชผัก ผลไม้ปลอดภัย, การประกวดดอกไม้ประดับ, การแข่งขันการจัดสวน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร และนิทรรศการต่างๆอีกมากมาย หรือการแสดงในสวนจะเริ่มตั้งแต่ 17.00-20.00 น.นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อสินค้ากลับปรุงเป็นอาหารที่บ้านได้อย่างปลอดภัย

นายสุรศักดิ์ หุบชบา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า สำหรับด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่ทำการเกษตรปลอดภัย ทั้งพืชผัก ผลไม้มากมาย ที่สามารถเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายในที่ต่างๆ ตามคำขวัญของจังหวัดนครปฐม และจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม ที่จัดขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์นั้น ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบด้านกล้วยไม้ เพราะในงานนี้ มีกล้วยไม้มาจัดแสดง จำหน่าย และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเที่ยวงาน ได้ชมพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีความสวยงามมาก และที่สำคัญ เปิดให้เข้าชมพระราชวังสนามจันทร์จนถึงเวลา 18.00 น.

การจัดงานนี้ ยังสามารถพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมยังฟาร์มกล้วยไม้ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมได้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าไปสู่วิถีชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามนโยบาย ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเที่ยวชมงานนี้ ถ้าได้แต่งชุดไทย โดยเฉพาะชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 มาเที่ยวงานในพระราชวังสนามจันทร์ ก็จะได้ถ่ายภาพที่สวยงามมากๆอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวราชบุรีและนครปฐมเพิ่มเติมได้ที่ 032-919-176 หรือ 1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย