อพท. เตรียมพร้อม “นักประเมินแหล่งท่องเที่ยว”

            นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวของ GSTC (GSTC Destination Assessment Program)” พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ดร.มีฮี กัง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และ

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 13 แห่ง เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร