ททท. ชวนเที่ยวสุรินทร์ อิ่มบุญ สุขใจ “ประเพณีบวชนาคช้าง” หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562

            จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2562”ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุรินทร์

            นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยวิถีการดำเนินชีวิตระหว่างคน (ชาวกูย หรือ กวย) กับช้าง อันผูกพันกันมายาวนานมาร่วมร้อยๆปี ชาวกูยจะเลี้ยงช้างเสมือนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าช้างที่เลี้ยงไว้เพื่อการใช้งานอีกทั้งช้างในความเชื่อทางศาสนาถือว่าเป็นสัตว์มงคลจึงมักมีช้างเข้าร่วมในงานประเพณี พิธีกรรมอยู่ด้วยและเพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่ชาวสุรินทร์ทั้งเขมร ลาว กวย ที่นับถือศาสนาพุทธถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาคือ “ประเพณีบวชนาคช้าง” เมื่อลูกชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะมีเหย้ามีเรือน พ่อแม่ต้องจัดการให้ลูกชายบวช เพื่อศึกษาธรรมวินัยเสียก่อน การบวชของหนุ่มชาวกวยถือเป็นงานยิ่งใหญ่ของครอบครัวและชุมชน เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี (เนื่องจากมีความเชื่อว่าวันเพ็ญ เดือนหกเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน ผู้ได้มาบูชาด้วยการปฏิบัติตามถือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้า) ชายชาวกวยใน ตำบลกระโพ ที่อายุครบบวชจะนัดกันไปบวชที่วัดแจ้งสว่าง และก่อนวันบวชหนึ่งวัน นาคของแต่ละหมู่บ้านจะจัดขบวนแห่ที่มีช้างร่วมขบวน โดยเชื่อว่าการบวชนี้ถ้าจะให้ได้ชื่อเสียงหรือได้บุญมากจะต้องนั่งช้างแล้วแห่ไปเป็นระยะทางไกลๆ มีผู้คนร่วมขบวนแห่นาคเป็นจำนวนมากและแห่มารวมกันที่บริเวณวังทะลุ ริมแม่น้ำมูล เพื่อทำพิธีเซ่นศาลปู่ตาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ พร้อมประกอบพิธีอุปสมบทบริเวณ “ดอนบวช” ซึ่งเป็นเนินดินกลางแม่น้ำที่เกิดจากน้ำจากลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล การจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 มีกิจกรรม ดังนี้  

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีโกนผมนาค พิธีทำขวัญนาคหมู่ที่ วัดแจ้งสว่าง

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ชมขบวนแห่นาคด้วยช้างอันยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ บริเวณที่ลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

  • • ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร.0 44 51 8530 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   http://www.tourismthailand.org/surin
  • • สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร.0 44 51 1975 หรือทางเว็บไซต์ www.surinpao.org
  • • ศูนย์คชศึกษา โทร. 0 44 14 5050