หารือทำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผอ.สำนักพัฒนาขีดความสามารถ อพท.  ดร.วาสนา พงศาปาน ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์ อพท. เข้าพบปะหารือ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)  หารือแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และร่วมสนับสนุนการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโอกาสต่อไป  ณ ห้องประชุม CEA