“การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ผู้แทน รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (ยืนกลาง-เสื้อสีแหลือง) มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ แด่ นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานอนุกรรมการ ( ยืนกลาง-เสื้อสีน้ำเงิน) เนื่องในโอกาสเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆร่วมประชุม จัดโดย อพท. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้