ททท. สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน และร่วมโชว์ลีลาการจับปลาไหล ในงาน “เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด” ประจำปี 2561 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

            จังหวัดสุรินทร์โดยอำเภอชุมพลบุรี กำหนดจัดงาน “เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชุมพลบุรี เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปลาไหลธรรมชาติ ปลาช่อนนา ผ้าไหม และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

            นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า อำเภอชุมพลบุรีนั้นถือว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งดินและแหล่งน้ำ เนื้อดินซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุเพราะเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้”และยังเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำที่ขนาบกับลำพลับพลา และลำน้ำมูล เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม          จากขุมทรัพย์ทางธรรมชาติเหล่านี้จึงส่งผลให้ อำเภอชุมพลบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีและสารพิษ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จะมีลักษณะเฉพาะคือ ยาว ขาว นุ่ม หุงขึ้นหม้อ หอมอร่อย มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนตันต่อปี    หลังจากเกษตรกรได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเหมาะแก่การบริโภค โดยปลาไหลของอำเภอชุมพลบุรี เป็นปลาไหลธรรมชาติ มีลักษณะตัวโตสีเหลือง ลำตัวถึงโคนหางกลมอวบ ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนปลาไหลในพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป จึงทำให้เป็นที่นิยมบริโภคและเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันน่าทึ่งของอำเภอชุมพลบุรี จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลประจำปีขึ้น ภายใต้ชื่อ งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่14-18  ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบกับกิจกรรมเด็ดๆ มากมายภายในงาน ที่จะสร้างความสนุกสนาน ครึกครื้น เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

วันที่ 14 ธ.ค.61 ชมพิธีสู่ขวัญข้า,ประกวดผ้าไหม,ประกวดข้าวหอมมะลิ

วันที่ 15 ธ.ค.61 ชมขบวนแห่ประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมพลบุรี ชมขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าว และขบวนฟ้อนรำวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม

วันที่ 16 ธ.ค.61 ชมชมการแข่งขันการจับปลาไหล การประกวดปลาไหล การแสดงการประกอบอาหารเมนูจากปลาไหลชมการแสดงช้าง, ชมการแข่งขันตำข้าวแบบโบราณ,ชมการแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ และ ชมการแสดงแฟชั่นศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “เดินแบบผ้าไหม”

วันที่17 ธ.ค.61 ชมการประกวดอาหารสูตรเด็ดจากปลาไหล,ประกวดสำรับอาหาร

วันที่18 ธ.ค.61 กิจกรรมงานกาชาดงานราตรีสัมพันธ์ สืบสานวัฒธรรมประเพณี

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์ ความหอมอร่อยของข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ และเมนูเด็ดจากปลาไหลมากมาย ของ  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นอกจากนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม และหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

-  ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี โทร. 0 4459 6088

-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์ ความหอมอร่อยของข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ และเมนูเด็ดจากปลาไหลมากมาย ของ  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นอกจากนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม และหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ เป็นต้น

- วันที่ 14 ธันวาคม 2561 : ชมขบวนแห่ประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมพลบุรี ขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าว และขบวนฟ้อนรำวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม นิทรรศการเมืองชุมพลบุรี และการแสดงหมอลำ “หนูภาร วิเศษศิลป์”

- วันที่ 15 ธันวาคม 2561 : การแข่งขันจับปลาไหล ทั้งประเภททีมชาย ทีมหญิง และทีมนานาชาติ การประกวดผ้าไหม การประกวดปลาไหลใหญ่ยาว การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดร้องเพลง และการแสดงหมอลำ “ระเบียบ วาทศิลป์”

- วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๔ : การแข่งขันเรือพายไม่เกิน ๘ ฝีพาย การแข่งขันนวดข้าว-ตำข้าว หุงข้าวแบบโบราณ การประกวดอาหารเมนูเด็ด เช่น ต้มเปรตปลาไหล ปลาไหลแดดเดียว ผัดเผ็ดปลาไหล และการจัดสำรับอาหารรสเด็ดจากปลาไหล

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์ ความหอมอร่อยของข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ และเมนูเด็ดจากปลาไหลมากมาย ของ  อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นอกจากนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม และหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

-  ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี โทร. ๐ ๔๔๕๙ ๖๐๘๘,

-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ -๘   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.