1 ธันวาคม2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดีเดย์ เปิดโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”   

 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะเปิดโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” 1 ธันวาคม2561 ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 45 สำนักงานของ ททท . ทั่วประเทศ สร้างจิตสำนึก ไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว  

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  เปิดเผยว่า ททท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น  ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว  และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี  โดยกำหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

“ททท. ด้านตลาดในประเทศ สำนักงาน ททท. ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศ จะจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  การช่วยกันเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำติดต่อกันไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 7 Greens เช่น  ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การงดใช้ถุงพลาสติก  เป็นต้น”

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า“ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ถือเป็นช่วง hight season จะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ททท.สำนักงาน ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศและองค์กรพันธมิตร จึงอยากถือโอกาสนี้ เพื่อแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว  รวมถึงปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ ภายใต้คอนเซป "ลด โลก เลอะ" นายนพดลกล่าว

“ การจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ในครั้งนี้ ททท. มุ่งหวังว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด โดยเฉพาะลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสได้อีกนาน”

“สำหรับการจัดงานในกรุงเทพมหานคร ททท. ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  เนื่องจากตลาดน้ำคลองลัดมะยม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร  มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  จึงถือเสมือนเป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ที่ทุกคนต้องช่วยร่วมมือร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกทั้งในตลาด และในคลองลัดมะยม โดยพันธมิตรชุมชนหัวตะเข้นำเรือคายัคมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะในคลอง การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ททท. กับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมรับฟังมุมมองการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมจาก คุณท็อป พิพัฒน์ และคุณอเล็กซ์ เรนเดล รวมทั้งการเยี่ยมชมร้านค้าโซนนำร่องที่ใช้ภาชนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดย ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ภายใต้แนวคิด “Green ได้ Green ดี @ คลองลัดมะยม” เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ภาชนะพลาสติก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างขยะให้กับแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นการท่องเที่ยวเมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”อีกด้วย”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ที่จัดขึ้น ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ททท.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงาน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม CSR ช่วยกันเก็บขยะในชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม  รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการลด โลก เลอะ เช่น การสาธิตการคัดแยกขยะ  เป็นต้น ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ "ลด โลก เลอะ" ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  เพื่อให้เมืองไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามตลอดไป

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ททท. ได้ดำเนินการ ว่า สำหรับโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวสไตล์   7 Greens ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี  2562 ททท.ยังคงมุ่งเน้นเดินหน้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกแน่นอน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ application "Green Plus" ดาวโหลดได้ที่ App store และ Play store   หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย