การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีร่วมโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมานางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีและพนักงานททท.ร่วมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐเอกชนชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”บริเวณพระปรางค์สามยอด เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่นช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยกำหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป .

ลุงหนวด....รายงาน