เทศกาลชมวาฬบรูด้า 2561@ เพชรบุรีตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม

ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคมเป็นประจำทุกปี นักท่องเที่ยวจะชักชวนกันเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเหล่าฝูงวาฬบรูด้าที่พากันว่ายน้ำเข้ามาหากินในพื้นที่อ่าวบางตะบูน แหลมผักเบี้ย และหาดเจ้าสำราญ ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเมื่อถึงช่วงเทศกาลชมวาฬบรูด้าจะมีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาเช่าเหมาเรือประมงพื้นบ้านออกไปชมวาฬบรูด้าเป็นประจำทุกปี โดยทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาล "ชมวาฬ ทานปู" ครั้งที่ 5 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมวาฬบรูด้าและกินปูม้าอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของหาดเจ้าสำราญ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2561อีกด้วย

ปลาวาฬบรูด้าที่พบในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นปลาวาฬที่มาหากินใกล้กับชุมชนคนมากที่สุดทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทยอีกด้วย โดยวาฬบรูด้าเหล่านี้จะเข้ามาหากินในทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ช่วงตั้งแต่ตำบลบางตะบูน,ตำบลบางแก้ว,ตำบลแหลมผักเบี้ย,อำเภอบ้านแหลม ,ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง,จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวาฬบรูด้า มักเช่าเหมาเรือประมงพื้นบ้าน และเรือนำเที่ยวล่องออกไปชมวาฬบรูด้ากลางทะเล ซึ่งมีจุดบริการให้เช่าเหมาเรือ 3 จุด คือ บริเวณแหลมผักเบี้ย บริเวณหาดเจ้าสำราญ และบริเวณอ่าวบางตะบูน

- บริเวณแหลมผักเบี้ย

* มีเรือหลายลำ โดยขึ้นเรือก่อน 08.00 น.

* ราคาเหมา 5,000 บาท/เที่ยว (10 คน) ต้องจองล่วงหน้า (อัตรานี้รวมน้ำดื่มในเรือ)

* มีบริการสั่งอาหารกล่อง (เลือกจ่ายเพิ่มได้)

* มีบริการประกันอุบัติเหตุ เหมาลำ 200 บาท (เลือกจ่ายเพิ่มได้)

เบอร์โทรศัพท์ : คุณสาว โทรศัพท์ 092 713 9730, คุณมนู โทรศัพท์ 081 856 4939

- บริเวณท่าเรือหาดเจ้าสำราญ

* มีเรือหลายลำ เป็นเรือประมงของชาวบ้าน โดยขึ้นเรือเวลา 09.00 น.

* ราคาเหมา 5,000 บาท/เที่ยว (10 คน) ต้องจองล่วงหน้า

* รวมเสื้อชูชีพ

* ไม่มีบริการอาหาร

* ไม่มีบริการน้ำดื่ม

* หากมาไม่ครบ 10 ท่าน ไม่ประสงค์เหมาลำ และมีความประสงค์จะร่วมลงเรือกับคณะอื่นให้ติดต่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ : คุณชมพู่ โทรศัพท์ 090 798 7042 (ผู้ประสานงาน)

- บริเวณท่าเรือบางตะบูน

* มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว โดยขึ้นเรือเวลา 08.00 น.

* ราคาเหมา 6,000 บาท/เที่ยว (15 คน) ต้องจองล่วงหน้า (อัตรานี้รวมน้ำแข็งครึ่งถัง)

* ไม่รวมน้ำดื่ม สามารถซื้อได้บริเวณท่าเรือ

* มีบริการสั่งอาหารกล่อง (เลือกจ่ายเพิ่มได้)

เบอร์โทรศัพท์ : คุณจำรูญ 032 581 233

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โทรศัพท์ 032 478 555-6 หรือเว็บไซต์ http://www.hadchaosamran.go.th และเฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่14 ตุลาคม 2561