“ข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น...ปาย”

มาชวนไปงานกันค่ะ แค่กินข้าวทำไมต้องไปถึงปาย เพราะข้าวไม่ได้เป็นแค่อาหาร ข้าวยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและวิถีผู้คน งาน“ข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น...ปาย”วันแม่วันที่ 12 ส.ค. นี้ เช้าถึงเที่ยง ที่นาข้าวยินดี แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน ค่ะ

งานข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นปาย12 สิงหาคม 2561 08.00 – 12.00 น.ณ นาข้าวยินดี ต.แม่นาติง อ.ปาย จ.แม่ สนุกสนาน กับกิจกรรมดำนาหยอดเมล็ดข้าวหอมปายเพลิดเพลิน กับกิจกรรมเวิร์คช็อปทำอาหารจากข้าวหอมปายและผักพื้นบ้าน อิ่มอร่อย กับเมนูสำรับกับข้าวพื้นบ้านไทใหญ่รสเลิศ

สนใจเข้าร่วมงานติดต่อ 093-297-4739, 053-612982-3

1 ธันวาคม2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดีเดย์ เปิดโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”   

 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะเปิดโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” 1 ธันวาคม2561 ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 45 สำนักงานของ ททท . ทั่วประเทศ สร้างจิตสำนึก ไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว  

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  เปิดเผยว่า ททท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น  ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว  และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี  โดยกำหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

“ททท. ด้านตลาดในประเทศ สำนักงาน ททท. ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศ จะจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  การช่วยกันเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำติดต่อกันไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 7 Greens เช่น  ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การงดใช้ถุงพลาสติก  เป็นต้น”

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า“ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ถือเป็นช่วง hight season จะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ททท.สำนักงาน ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศและองค์กรพันธมิตร จึงอยากถือโอกาสนี้ เพื่อแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว  รวมถึงปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ ภายใต้คอนเซป "ลด โลก เลอะ" นายนพดลกล่าว

“ การจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ในครั้งนี้ ททท. มุ่งหวังว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด โดยเฉพาะลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสได้อีกนาน”

“สำหรับการจัดงานในกรุงเทพมหานคร ททท. ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  เนื่องจากตลาดน้ำคลองลัดมะยม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร  มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  จึงถือเสมือนเป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ที่ทุกคนต้องช่วยร่วมมือร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกทั้งในตลาด และในคลองลัดมะยม โดยพันธมิตรชุมชนหัวตะเข้นำเรือคายัคมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะในคลอง การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ททท. กับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมรับฟังมุมมองการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมจาก คุณท็อป พิพัฒน์ และคุณอเล็กซ์ เรนเดล รวมทั้งการเยี่ยมชมร้านค้าโซนนำร่องที่ใช้ภาชนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดย ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ภายใต้แนวคิด “Green ได้ Green ดี @ คลองลัดมะยม” เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ภาชนะพลาสติก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างขยะให้กับแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นการท่องเที่ยวเมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”อีกด้วย”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ที่จัดขึ้น ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ททท.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงาน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม CSR ช่วยกันเก็บขยะในชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม  รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการลด โลก เลอะ เช่น การสาธิตการคัดแยกขยะ  เป็นต้น ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ "ลด โลก เลอะ" ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  เพื่อให้เมืองไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามตลอดไป

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ททท. ได้ดำเนินการ ว่า สำหรับโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวสไตล์   7 Greens ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี  2562 ททท.ยังคงมุ่งเน้นเดินหน้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกแน่นอน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ application "Green Plus" ดาวโหลดได้ที่ App store และ Play store   หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีร่วมโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมานางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรีและพนักงานททท.ร่วมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐเอกชนชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”บริเวณพระปรางค์สามยอด เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่นช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยกำหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป .

ลุงหนวด....รายงาน

Hotels.com ส่งดีลนาทีสุดท้ายรับส่วนลดที่พักสูงสุด 60% ใน 26 เมืองท่องเที่ยวหลักทั่วโลกพร้อมลุ้นรับคูปองส่วนเพิ่มกับปั๊ก แบรนด์แอมบาสเดอร์สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2561 – เชื่อหรือไม่ว่าการจองที่พักในนาทีสุดท้าย ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นกว่าเดิม! Hotels.com™ ทราบดีว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากตัดสินใจไปเที่ยวทันทีแบบไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้านานๆ เพื่อออกไปพักผ่อนในสถานที่ที่แปลกใหม่ และแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่เจออยู่ทุกวัน Hotels.com ส่ง ดีลนาทีสุดท้าย พร้อมรับส่วนลูดสูงสุดถึง 60% เมื่อจองที่พักใน 26 เมืองจุดหมายปลายทางทั่วโลก* นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางแบบทันทีทันใดหรือผู้ที่ชอบวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Hotels.com ได้แล้ววันนี้บนมือถือ และเลือกจองที่พักมากมายทั่วโลกเพื่อรับส่วนลดพิเศษนาทีสุดท้าย

พิเศษสุด Hotels.com มอบส่วนลดเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับผู้ที่กำลังจะจองที่พักในเร็วๆ นี้ เพียงเข้าไปเล่นเกมส์สนุกๆ กับปั๊ก แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Hotels.com ได้ที่ https://th.hotels.com/page/pug-th/ กติกาการเล่นก็ง่ายเพียงนิดเดียว เพียงคลิ๊กที่ตัวปั๊กให้ครบ 10 ครั้ง ภายในเวลาที่กำหนดก็ลุ้นรับคูปองส่วนลดสำหรับการจองครั้งต่อไปของคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงครามชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจําปี ๒๕๖๑”ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม 2561ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลตำบลสวนหลวง มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) บ้านดนตรี และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยหยิบยกเอาประเพณีไหว้ครูดนตรีไทย เพื่อเชิดชูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือศร ศิลปะบรรเลง ผู้ที่มีความชำนาญทางด้านดนตรีไทย     ซึ่งเป็นคนที่มีถิ่นกำเนิดที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ชื่อว่า “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ประกอบกับกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ททท. ภายใต้โครงการอาหารถิ่น Eat Local ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระจายตัวเข้าสู่เมืองรอง และเพื่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการอาหารถิ่น Eat Local ให้เป็นที่รับทราบทั่วกันในวงกว้าง

            สมุทรสงคราม “แม่กลอง” เมืองแห่งราชนิกูล ที่มีการสืบทอดนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารชาววัง ซึ่งได้รับการสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน กอปรไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นอกจากภูมิประเทศที่สวยงามแล้ว ยังเป็นถิ่นกำเนิดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะหลากหลายด้าน  โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย เท่าที่สืบย้อนไปนั้น        เมืองแม่กลองมีอัครศิลปินที่เป็นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ผู้ทรงพหูสูตรู้รอบเรื่องศิลปะไทย และการดนตรี หรือแม้กระทั่ง หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นักประพันธ์เพลงไทย ผู้ยิ่งใหญ่ และมีแนวคิดทันสมัยผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมทางดนตรีในภูมิภาคจนเกิดเป็นเพลงไทยหลายสำเนียง ปรากฏเป็นมรดกของแผ่นดินมาจวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยมูลเหตุสำคัญนี้เอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ไม่เพียงเท่านี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีบุคคลที่สร้างชื่อทางด้านดนตรีที่ไม่ได้กล่าวนามอีกมากมาย อาทิ ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นทั้งนักร้อง           นักประพันธ์เพลง หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล, ทูล ทองใจ นักร้องชื่อดังแห่งอัมพวา เจ้าของผลงานเพลง “โปรดเถิดดวงใจ”   ที่หลายๆ คนคุ้นหู, ศรคีรี ศรีประจวบ เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของวงการลูกทุ่งเมืองไทย จากน้ำเสียงที่หวานหยดย้อย จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นราชาเพลงหวานหนึ่งเดียวของประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ จึงสรุปได้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่ง “ดุริยกวี” อย่างแท้จริง

  • นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

            ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชม ชิม ช้อป แชะ และแชร์กับ กิจกรรมมากมายได้อย่างจุใจ เช่น การแสดงหุ่นกระบอก, การแสดงดนตรีไทย, การแสดงรําไทย, การแสดงโขนเยาวชน, การแสดงปี่พาทย์, การบรรเลงเดี่ยวซออู้, การแสดงหุ่นสาย, การขับร้องเพลงลูกทุ่ง       จากศิลปินที่มีชื่อเสียงลูกหลานชาวสมุทรสงคราม โดยลูกน้ำ ไมค์ทองคําเด็ก และโดยปิ๊ก อรวรรณ แชมป์ชิงช้าสวรรค์, การแข่งขันทําอาหารถิ่น “แกงกุ้งกระดองกรุบ” และฉู่ฉี่ปลาทู”, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กว่า ๒๕ ร้าน

            ภายใน “งานเชิดชูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน กินอาหารถิ่นแม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ตลาดร่มหุบ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง  อุทยาน ร. ๒ ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำอัมพวา เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗-๘  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Call Center ๑๖๗๒ เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย