“การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ผู้แทน รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 (ยืนกลาง-เสื้อสีแหลือง) มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ แด่ นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานอนุกรรมการ ( ยืนกลาง-เสื้อสีน้ำเงิน) เนื่องในโอกาสเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆร่วมประชุม จัดโดย อพท. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้

“ข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น...ปาย”

มาชวนไปงานกันค่ะ แค่กินข้าวทำไมต้องไปถึงปาย เพราะข้าวไม่ได้เป็นแค่อาหาร ข้าวยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและวิถีผู้คน งาน“ข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น...ปาย”วันแม่วันที่ 12 ส.ค. นี้ เช้าถึงเที่ยง ที่นาข้าวยินดี แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน ค่ะ

งานข้าวพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่นปาย12 สิงหาคม 2561 08.00 – 12.00 น.ณ นาข้าวยินดี ต.แม่นาติง อ.ปาย จ.แม่ สนุกสนาน กับกิจกรรมดำนาหยอดเมล็ดข้าวหอมปายเพลิดเพลิน กับกิจกรรมเวิร์คช็อปทำอาหารจากข้าวหอมปายและผักพื้นบ้าน อิ่มอร่อย กับเมนูสำรับกับข้าวพื้นบ้านไทใหญ่รสเลิศ

สนใจเข้าร่วมงานติดต่อ 093-297-4739, 053-612982-3

“สุโขทัย” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกของยูเนสโก

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ประจำปี 2562  ผลการประกาศจังหวัดสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยเป็น 1 ใน 66 เมืองจากทั่วโลก ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้

            ทั้งนี้การส่งจังหวัดสุโขทัยเข้ารับการประกวด เป็นความร่วมมือระหว่าง อพท. จังหวัดสุโขทัย อบจ.สุโขทัย และเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย ตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ และนำส่งให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเข้าประกวด

“จากที่ อพท. ได้ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้เห็นชอบประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เป็นพื้นที่พิเศษ ในปี  พ.ศ. 2554 ในการกำกับดูแลของ อพท. ซึ่งได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่  คือ การพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรม โดยเปิดให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยทำงานกับชุมชนด้วยคำนิยามสั้นๆ ว่า มรดกโลกกินได้ เพราะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

จากการนำเสนอวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ที่มีอยู่ ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนจะมีรายได้เพิ่มจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยว”ความโดดเด่นของจังหวัดสุโขทัย นอกจากความเป็นเมืองมรดกโลกคือ มีความโดดเด่นเรื่องของวิถีชีวิต เป็นเมืองที่ผู้คนเติบโตมาพร้อมกับงานศิลปะ  อาทิ การทอผ้าตีนจก การทำเครื่องสังคโลก  ศิลปะปูนปั้น งานไม้ และงานลวดลายทองคำหรือทองสุโขทัย ซึ่งทุกอย่างล้วนมีความสวยงาม มีอัตลักษณ์  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

ตลอดการทำงานด้านการพัฒนาให้กับพื้นที่แห่งนี้ อพท. เห็นศักยภาพของชุมชนสูงมาก โดยวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน เติบโตมาจากงานศิลปะ ได้แก่ การทอผ้า การทำเครื่องสังคโลก  ศิลปปูนปั้น งานไม้ และการลวดลายทองคำ ซึ่งทุกอย่างล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวอีกว่า การดำเนินการพัฒนาสุโขทัยสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นนโยบายสำคัญของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบให้ อพท. เป็นหน่วยงานต้นน้ำในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ประธานคณะกรรมการ อพท. และคณะกรรมการ(บอร์ด) อพท. ให้การสนับสนุน อพท. เป็นอย่างมากในการดำเนินการในเรื่องนี้

“ประโยชน์ของการได้รับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จะช่วยให้สุโขทัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการยกระดับจังหวัดสุโขทัยให้มีชื่อเสียงระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากทั่วโลก ขณะที่ชุมชนที่ อพท. ได้พัฒนาไว้แล้วนั้น ก็เข้มแข็งมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน  สำหรับแผนการทำงานต่อไป อพท. จะจัดสรรค์งบประมาณ และบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน และเมืองนี้ และมีแผนที่จะนำเสนอพื้นที่พิเศษเอื่นๆ ของ อพท. เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก อีกเช่นกัน”

            ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั่วโลกมีทั้งหมด 246 เมือง โดยเมืองสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย จะถูกคัดเลือกมาจากทุกทวีปและภูมิภาคที่มีระดับรายได้และประชากรแตกต่างกัน แต่มีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจร่วมกัน ดังนั้นการวางความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นแกนหลักของแผนพัฒนาเมืองของแต่ละเมืองที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และสอดคล้องกับวาระการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี พ.ศ. 2573  .

“คุ้งบางกะเจ้า” เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯเที่ยว  6 เส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า” สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า  อพท. ในฐานะคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม...ที่คุ้งบางกะเจ้า" เปิดตัว 6 เส้นทาง  ประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยววิถีมอญทรงคนอง เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองแพบางกอบัวเส้นทางท่องเที่ยววิถีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  เส้นทางท่องเที่ยววิถีจากบางกระสอบ เส้นทางท่องเที่ยว Inside บางกะเจ้า และเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรบางยอ

 ทั้งนี้ อพท. ได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ไปพัฒนาให้กับชาวบ้านชุมชนใน 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปถึงการร่วมรับรายได้ โดยให้ชาวบ้านแต่ละตำบลตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน... เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาจากอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของคนในท้องถิ่น ให้สามารถนำเสนอนักท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

 คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องการสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในคุ้งบางกะเจ้าได้เป็นทางเลือกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชน  และการจัดกิจกรรม "Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม...ที่คุ้งบางกะเจ้า"  ก็เพื่อให้เผยแพร่ออกไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายหลายทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้ทั้ง 6 เส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า พร้อม Kick off เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

“เจ้าพระยา รีเวอร์ ไลน์” ส่งเรือท่องเที่ยวโฉมใหม่ “Hop on Hop off Boat 4U” ร่องแม่น้ำเจ้าพระยา ยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเรือ และอุปกรณ์ ผลิตเรือโดย “สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น”

“เจ้าพระยา รีเวอร์ ไลน์” ผู้ให้บริการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเรือท่องเที่ยว “Hop on Hop off Boat 4U” ที่พัฒนา และยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านตัวเรือ อุปกรณ์ และการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับมาตรฐานการให้บริการที่ดีด้วยเรือที่ถูกออกแบบ และผลิตตัวเรือเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง แต่น้ำหนักเบา ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยปลอดภัย พร้อมด้วยการให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา ผลิตเรือโดย “สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” ประเดิมนำร่อง 2 ลำ จอด 7 ท่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และจะทยอยให้บริการคาดว่าจะครอบทั้ง 4 ลำภายในเดือน เม.ย.นี้

ซึ่งการเปิดตัว “Hop On Hop off Boat 4U” ใหม่นี้ ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือ “Hop On Hop off Boat 4U” พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมงาน และแสดงความยินดี พร้อมร่วมทดลองนั่งเรือไปตามเส้นทาง โดยมี นายนำชัย  สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมคอยให้รายละเอียดของตัวเรืออีกด้วย

โดยเรือบริการท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U”  เป็นการพัฒนาการให้บริการเรือท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านวัสดุของตัวเรือ ที่ออกแบบและผลิตออกมาอย่างมีมาตรฐาน เครื่องยนต์ควบคุมการเข้า-ออกเรือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อาทิ จีพีเอส จอแสดงผลบอกเส้นทางการเดินเรือ รวมถึงการใช้ระบบออกตั๋วแบบอิเลคทรอนิกส์ (Smart POS) เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กล่าวต่อว่า ทางบริษัทฯจะนำเรือรูปแบบดังกล่าวมาให้บริการจำนวน 4 ลำ ซึ่งได้เปิด 2 ลำแรกก่อน พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.เป็นต้นไป ส่วนอีก 2 ลำจะทยอยให้บริการคาดว่าจะครอบทั้ง 4 ลำภายในเดือน เม.ย.นี้ สำหรับการให้บริการนั้นจะรับส่งนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30น.-19.00 น. ใน 7 ท่าเรือสำคัญพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือยอดพิมาน ท่าเรือวัดอรุณฯ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือพรานนก และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ผู้โดยสารสามารถวางแผนท่องเที่ยว

สำหรับบัตรโดยสารมีให้เลือกหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสำรองบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.chaophrayariverline.co.th หรือโทร +662-401-0049 โดยมีให้เลือกหลายราคา ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ราคา 60 บาทสามารถขึ้นลงได้เพียงครั้งเดียว  และบัตรโดยสารประเภทชั่วโมง คือ  24 ชั่วโมง ราคา 200 บาท  48 ชั่วโมง ราคา 300 บาท และ 72 ชั่วโมง ราคา 400 บาท ซึ่งสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและมีอายุการใช้งานตามชั่วโมงที่ซื้อ

ทางด้าน นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ Light Weight Aluminum ผู้ผลิตเรือท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U” กล่าวว่า เรือลำนี้เป็นเรือโดยสารผลิตขึ้นรูปเรือโดยใช้วัสดุ อลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง ตัวเรือเป็นรูปแบบ CATAMARAN หรือชนิด 2 ท้อง ขนาด 18 เมตร 2 ชั้น มีความทันสมัย ประหยัดน้ำมัน คล่องตัว มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และมีประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน ด้วยเครื่องยนต์อินบอร์ด Cummins ขนาด 247 แรง 2 เครื่อง พร้อมระบบความปลอดภัยมีห้องอัพเฉพาะภายใต้ท้องเรือ ทั้งภายในเรือจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย (Safety Equipment) ตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด และระบบ SMART ได้ติดตั้งระบบ GPS แสดงตำแหน่งของเรือที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายในเรือ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางและปลายทาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 

“ทั้งนี้การให้บริการเรือ ท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U” จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกรับบริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง จาก “เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์” ทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวทางน้ำ และระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ ให้มีภาพลักษณ์ใหม่กับการเดินทางท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าพระยา และส่งเสริมระบบการให้บริการเรือท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานให้บริการที่ดีต่อไป” นายวีรพลน์ กล่าวปิดท้าย