หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

ความ เป็นมาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น กองทัพบกได้จัดตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 และปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จได้หลายครั้ง จึงได้วิวัฒนาการมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน นับได้ว่าหน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญนิ่งของกองทัพไทยมาทุกยุค ทุกสมัย เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกองทัพบก สามารถปฏิบัติการพิเศษได้หลายรูปแบบ โดยไม่จำกัดทั้งเวลา ระยะทางและภูมิประเทศ ซึ่งกำลังพลของหน่วยนี้ต้องมีทักษะทางทหารทุกรูปแบบ เราสามารถศึกษาความเป็นมาและการปฏิบัติภารกิจของทหารรบพิเศษได้ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายวชิราลงกรณ์ รวบรวมประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ภารกิจของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยุคเริ่มต้น แสดงประวัติศาสตร์การรบในยุทธวิธีต่างๆ ที่เป็นปฏิบัติการพิเศษของไทย จัดแสดงการปฏิบัติการใต้น้ำ ปฏิบัติการใต้ดิน และปฏิบัติการรบในป่ากำลัง พลหรือทหารของหน่วยนี้จะได้รับการฝึกเป็นพิเศษจะต้องมีขีดความสามารสูง เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งหน่วยรบพิเศษจะต้องฝึกปฏิบัติการพิเศษใน ลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกิจกรรมในค่ายนี้จะเน้นในลักษณะเพื่อการผจญภัย และเรียนรู้ทักษะทางทหาร
กิจกรรม ที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตการดำรงชีพในป่า ด้วยการประกอบอาหารเองด้วยกระบอกไม้ไผ่ การสาธิตจับงู กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต โรยตัวด้วยเชือกลงทางดิ่ง โดดหอด้วยสลิงเลื่อน ข้ามลำน้ำด้วยเลื่อน (ปล่อยตัวลงน้ำ) การไต่หน้าผาจริงและหน้าผาจำลอง ฝึกกระโดดร่มจำลอง การพายเรือยางทางทหาร การยิงปืนทหาร การผจญภัยในป่าเข้าค่ายพักแรม และเดินป่าศึกษาธรรมชาติทางทหารติดต่อสอบถามข้อมูล
สำนักงานพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ โทรศัพท์ 036-612395
กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โทรศัพท์ 036-412192
กองกิจการพลเรือน ศูนย์สงครามพิเศษ โทรศัพท์ 036-422774