ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี

แหล่ง ท่องเที่ยวภายในศูนย์นี้จะเป็นไปในทางศึกษาประวัติศาสตร์ทางทหาร ศึกษาประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญของชาติ สถานที่สำคัญๆ ควรค่าแก่การศึกษาที่น่าสนใจคือ
พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ รวบรวมปืนใหญ่ทุกชนิด-ทุกประเภท ที่ปลดประจำการแล้ว และจำลองปืนใหญ่โบราณและอาวุธโบราณแบบต่างๆไว้มากมาย
อาคารปืนใหญ่พระ มหาฤกษ์-พระมหาไชย เป็นปืนใหญ่โบราณสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ปืนใหญ่พระมหาฤกษ์ ใช้ยิงเป็นสัญญาณเพื่อเอาฤกษ์ในการยกทัพและพระราชพิธีต่างๆ ส่วนปืนใหญ่พระมหาไชย ใช้ยิงเป็นสัญญาณต้อนรับกองทัพมีชัยชนะกลับมาพิพิธภัณฑ์ ฯพณฯพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ปรับปรุงจากบ้านพักของท่านในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทหาร ปืนใหญ่ ภายในรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ภาพชีวประวัติ ภาพประวัติศาสตร์ และสมบัติล้ำค่าของตระกูลพหลโยธิน คือ รูปปั้นพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ( พจน์ พหลโยธิน ) , เทวรูปหินทรายถือพานรัฐธรรมนูญ และธงแม่ทัพใหญ่อนุสรณ์ สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม ปรับปรุงจากบ้านพักของท่านในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตรีสมัยแรก ภายในจัดแสดงภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ บอร์ดแสดงภารกิจต่างๆของท่าน รวมไปถึงข้าวของเครื่ององใช้ส่วนตัวที่มีคุณค่าแก่การศึกษา
ตึก พิบูลสงคราม หรือ ตึกรับรองเขาหนองหว้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มี 3 ชั้น ภายในตกแต่งอย่างดี ใช้รับรองบุคคลสำคัญ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้มีเกียรติอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมกิจการของ ศป. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จประทับในปี พ.ศ.2500ตึก บัญชาการเขาน้ำโจน หรือ ตึกชาโต้ ชาโต้เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าปราสาท อาคารจึงคล้ายกับป้อมปราการปราสาท สร้างในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่บนเขาน้ำโจน บนสันเนินทางทหาร จึงใช้เป็นตึกบัญชาการวางแผนทางยุทธศาสตร์ สร้างด้วยหินทั้งหลัง กำแพงตึกหนาประมาณ 1-2 ม. พร้อมด้วยหลุมหลบภัยใต้ดิน
ติดต่อสอบถามข้อมูล
กองยุทธการและการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทรศัพท์ 036-486433-4 ต่อ 39039 , 39048
ศูนย์ประสานงานการท่งเที่ยว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทรศัพท์ 036-486433-4 ต่อ 39058