ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี

พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ การทหารม้าได้จัดแสดงและเก็บรวบรวมรักษา อาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องมือ วัตถุต่างๆ รวมถึงของเก่าที่หายากของเหล่าทหารม้า ท่านผู้ใหญ่แลผู้บังคับบัญชาที่เคยใช้ในอดีต
และ ยังมีการจัดแสดงกลางแจ้งของขบวนยานรบประเภทรถถังในอดีต ที่ปลดประจำการไปแล้วซึ่งหาชมได้ยาก แม้แต่ประเทศผู้ผลิตเองยังไม่มีให้ชม ทางพิพิธภัณฑ์ได้บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ เช่น รถถังเบา 73 รถถังเบา เรโนล์ ยูอี รถถังเบา 83 รวมถึงรถถังเบาเอ็ม 24 คันพระที่นั่ง
สนาม กีฬาขี่ม้าค่ายอดิศร เป็นสนามฝึกขี่ม้าเบื้องต้น มีการสาธิตการขี่ม้า การขี่ม้าในภูมิประเทศ และสอนหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น 16 ชม.
นอก จากนี้กิจกรรมภายในค่ายอดิศรยังมีการจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว Package Tour แบบ 1 วัน และแบบ 2 วัน 1 คืน รวมกิจกรรมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ , ชมและนั่งรถถัง , ขี่ม้าเพื่อการท่องเที่ยว , ยิงปืน , ไต่หน้าผา , กิจกรรมแค้มป์ไฟและพักค้างแรมในเขตทหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร 
036-230318 ต่อ 64227 085-3721150 , 082-3478199