ตามรอยพระนางจามเทวี กราบพระดีแห่งล้านนา ( ตาก ลำพูน ลำปาง )
การเดินทาง มิใช่การรีบไปให้ถึงจุดหมาย หากแต่ละก้าว เราได้อันใด จากสองข้างทางที่ ต้องเดิน
...เส้น ทางถนน ที่ดี มักมีคนใช้บริการอย่างมาก ใช้ม้าเหล็กควบตะบึ่ง มุ่งไปให้ถึงจุดหมายอย่างรวดเร็ว การเดินทางแบบที่กล่าวมาข้างต้นมิใช้ วิถีทางในการเดินทาง ในครั้งนี้ของนายเอกเขนก สาเหตุสืบเนื่องมาจากวันนี้ เราจะเดินทาง บนทางสัญจร ที่น้อยคนจะมาใช้บริการ แต่ในอดีตที่ผ่านมา ผู้คนมากมาย หรือผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มักจะใช้ทางน้ำ ล่องเรือเดินทาง เพื่อให้ถึงจุดหมาย...และหากจะบอกว่าเป็นเส้นทางตำนาน เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ก็คงไม่ผิดอะไร เพราะวันนี้เราเอาตำนาน มาร้อยเรียง มาสืบค้น มาเป็นข้อมูลเดินทาง โดยเรียกการเดินทางครั้งนี้ว่า ตามรอยพระนางจามเทวี กราบพระดีแห่งล้านนา ในประเทศไทย...
จังหวัดตาก จุดนัดพบ
บ่ายคล้อยตะวันยังไม่ตกดิน เราเดินทางมาถึงจุดนัดพบที่ เขื่อนภูมิพล จุดนี้ เป็นแหล่งที่ สายน้ำปิง ถูกกักเก็บไว้ใช้ยามหน้าแรง
รวม ถึง ระบายน้ำออกพอประมาณ กับที่เกษตรกรจะใช้ พอเดินตามทางเดินลงไปทางด้านหน้าเขื่อนทางทิศตะวันตก ก็จะเห็นเรือราก-เรือนแพ นงนภัสทัวร์ จอดอยู่
เรือ ลำนี้สะอาด โอ่โถงสวยงาม เป็นเรือที่เราจะใช้ไปชมความงดงามบนสายฝั่งน้ำ ที่มากมายด้วยเรื่องราวอารยะธรรม ที่หลอมรวมมาอย่างยาวนาน บนสายน้ำปิงสายน้ำยังคงสวยงาม สงบ งดงามตามธรรมชาติ วันนี้ทิวผาภูเขา วิธีชีวิตชาวประมงเหนือเขื่อน ยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติ
หลาย คนอินเลิฟกับสภาพแวดล้อมที่ได้พบเห็น จวบจนค่ำถึงดึกหลายคนก็ยังไม่นอน การเดินทางบนสายน้ำเราจะใช้เวลาพักค้างคืนบนเรือนแพ หนึ่งคืน พอตื่นเช้า ก็จะไปทำบุญใส่บาตรตามวัดที่อยู่ใกล้ๆสายน้ำ หลายวัดที่มีแรงศรัทธามาสร้างมาบูรณะถาวรวัตถุ สถาปัตยกรรมก็งดงามตามกำลัง
จาก ในแหล่งน้ำที่ผ่านมา เราได้ไปไหว้พระดีได้ชมความงดงามอีกลายสถานที่ ที่สำคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ ผาสามเงา พระพุทธบาทดอยเขาหนาม วัดพระธาตุแก่งสร้อย ถ้ำช้างร้อง เป็นต้น
ปีนี้น้ำน้อย เรือแพ รากเรามาได้แค่ จังหวัดลำพูน แถวจุดขึ้น ที่ อช.แม่ปิง บ้านก้อท่า จะสิ้นสุดการเดินทางบนสายน้ำของกลุ่มเรา
จาก จุดนี้เป็นการเดินทางบนทางบก เราจะเดินทางไปเมืองเก่าแก่ที่สุดทางภาคเหนือ ซึ่งเคย ถูกเรียกว่า นครหริภุญชัย ด้วยความงดงามของแหล่งโบราณคดีมากมาย
เรา จะไปชม วีถีชาวพื้นถิ่น ที่ยังคงเคร่งครัดศรัทธาในศีล ที่อยู่ใกล้เคียงกับวัด เช่น วัดพระพุทธบาตรห้วยต้ม ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครูบาขาวปี วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นต้น
ในหลายสถานที่ที่เราไปชมมานั้น มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานแห่งพระนางจามเทวี ซึ่งเคยมีตำนานกล่าวขานมาอย่างยาวนาน
จากการพูดคุยกับ นายสุรินทร์ ติเพียร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก ได้กล่าวว่า
จังหวัด ตากเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาในอดีต ที่ควรค่าแก่ความสนใจ สืบค้นหลายเรื่องราว รวมถึง เรื่องตำนานแห่งพระนางจามเทวี ซึ่งเคยเสด็จ โดยเรือพระที่นั่ง จากกรุงละโว้ เพื่อไปครองเมือง หริภุญชัย เสด็จตามเส้นทางล่องน้ำแม่ปิง จากเมืองตาก สู่จังหวัดลำพูน จากเส้นทางดังกล่าว ทำให้เกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าในการเรียนรู้ ของอดีตกาล และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงหากมาสองจังหวัดนี้แล้วเราก็สามารถ เชื่อมโยงเส้นทางไปได้ถึง จังหวัดลำปาง ไปชมความงดงาม วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านเมืองมาแต่โบราณ
ตาม ตำนานกล่าวไว้ว่าตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย...
จาก การเดินทางแบบ ระเรีย-ไม่เร่งร้อน ไปบนสองฝั่งอารยะธรรมแห่งสายน้ำปิง เป็นที่ทราบได้ว่า หากแม้นไม่เร่งร้อน หากแมนได้หยุดชม ก็จะได้อะไรมากมาย ที่ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง จากเส้นทางที่ต้องเร่งเร็ว...
ข้อมูลจำเพาะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก โทร 0 5551 4341-3
แพนงนภัส โทร 0 5589 1115 หรือ 0 2993 5710
พระ นางจามเทวี ในอดีตสายน้ำปิง คือเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่เชื่อมโยงอำนาจ อารยธรรม ระหว่างอาณาจักรล้านนา และศูนย์กลางอำนาจแห่งที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตำนานการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำปิง ได้แก่ ขบวนเสด็จของพระนางจามเทวี
กษัตริย์ ยาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 พระนางได้จากกรุงละโว้ ทรงนำข้าราชบริพาร บัณฑิต พระเถระ ช่างฝีมือต่างๆ ร่วมขบวนกว่า 7,000 คน เสด็จทางเรือ ทวนสายน้ำปิง รอนแรมผ่านขุนเขา นานกว่า 7 เดือน เพื่อไปสร้าง นครหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางในครั้งกระโน้น ทำให้มีเรื่องราวเล่าขาน เป็นตำนานพื้นบ้านที่คงอยู่คู่สายน้ำปิง มาจนถึงปัจจุบัน...
เรื่อง นำตะวัน / ภาพ วีระศักดิ์ ภักดี
เอื้อเฟื้อการเดินทางโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก โทร.๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓