Woodland Museum & Resortเมืองไม้ ธรรมชาติ...งานศิลป์...จิตนาการ ที่ อ.นครชัยศรี   จ.นครปฐม



นครปฐมจังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ“พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด



Woodland Museum & Resort  แหล่งท่องเที่วแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในปี 2556 นี้ภายใน Woodland Museum & Resortแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ มีภายในมีสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายซึ่งผมจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้



1. “ เมืองไม้ ” อาคารแสดงงานไม้แกะสลักขนาดใหญ่มากที่มีความสูงตั ้งแต่1.50-3.50 เมตร จํานวนมากกว่า 2000 ชิ้น และ ผลงานไม้แกะสลักขนาดต่างๆ อีกกว่า 3000 ชิ้น“ วู้ดแลนด์เมืองไม้” ได้บรรจงจัดการแสดงไม้แกะสลักไว้อย่างพิถีพิถัน โดยสถาปนิกไทย ผู้มีประสบการณ์ ในการจัดพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในมหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึง มหัศจรรย์แห่งการก่อเกิดธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ที่นํามาซึ่งชีวิต ความเชื่อ และตํานานศักดิสิทธ์ต่างๆ ที่จะทําให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลิน และ ตื่นตะลึง ถึง ความงดงาม และความมหัศจรรย์ ์ของศิลปะแห่งธรรมชาติ รวมไปถึงความงดงามทางศิลปะที่มนุษย์ได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ ้นมา ด้วยความประณีต จากหลายประเทศในแถบเอเซีย ไทย จีน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯและชมวัตถุโบราณอายุ 200-300ปี 
นอกจากนั้นยังมี ผลงานประติมากรรมชิ้นสําคัญทางศาสนาคริสต์ ที่น่าสนใจยิ่ง “ ปิเอตา” ที่มีความสูงถึง 3.50เมตร แกะสลักโดย มิสเตอร์ ดันเต้ วอลเลนดอน ช่างแกะสลักชาวฟิ ลิปปินส์ ผู้มีผลงานการแกะสลักไม้ ฝากไว้มากมายทั่วยุโรป รวมทั้งในมหาวิหารเซนต์ปิเตอร์ และกรุงวาติกัน และผลงานแกะสลักอันล้ำค่าอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะหาชมจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ของ “เมืองไม้” ยังมีผลงานแกะสลักไม้ที่น่าสนดังต่อไปนี้
-    ภาพแกะสลัก จากรากไม้เทพทาโร



ไม้เทพทาโร (เทวทารุนารท หรือ จวง)ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงา ไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทย เป็นต้นไม้หอมชนิดหนึ่งสกุลเดียวกับต้นอบเชย มีต้นขนาดใหญ่ พบมากที่สุดทางภาคใต้ เทพทาโรเป็นไม้พื้นเมืองเก่าแก่ของไทย พบหลักฐานการอ้างถึงครั้งแรกในสมัยสุโขทัย ดังปรากฏในไตรภูมิพระร่วง เมื่อ พ.ศ. 1888 กล่าวถึงพรรณพืชหอมในอุตตรกุรุทวีป จะประกอบด้วย จวงจันทน์ กฤษณา คันธา เป็นต้น ปัจจุบันนิยมนำมาแกะสลัก ซึ่งเป็นงานศิลปะพื้นบ้านนิยมนำมาแกะเป็นวัตถุมงคล หรือเครื่องบูชา เพื่อใช้ประดับ ตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ



เนื่องจากมีกลิ่นหอม หากถามว่ากี่ปีถึงจะนำมาแกะสลักได้ .. เมื่อต้นโตพอก็แกะสลักได้แต่....ความหอมของไม้มันอยู่ที่แก่นเช่นเดียวกับต้น "กฤษณา" กว่าจะได้ขนาดแก่นที่จะแกะสลักได้คิดว่า30 ปี ภายใน Woodland Museum มีงานแกะสลักไม้เทพทาโรจำนวนหลายพันชิ้น ซึ่งสามารถแบ่งย่อยตามห้องจัดแสดงต่างๆ เมื่อเดินเข้าไปในห้องนั้นๆ แล้ว ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถได้กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้เทพทาโรได้ทันที..
-    อัศจรรย์ "บ้านแห่งศรัทธา" มหาวิหารไม้แห่งเอเชีย



สถาปัตยกรรมอลังการ สร้างจากไม้ทั้งหลัง เป็นรูปแบบอาคารโถงขนาดใหญ่ชั้นเดียว มีเนื้อที่ใช้สอยมากกว่า 1050 ตรม. บ้านแห่งศรัทธาประกอบด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่ หลากหลายชนิดสูง 12 เมตร เรียงรายให้ได้ชมความงามของธรรมชาติ ที่ใช้กาลเวลาเป็งผู้ปั้นแต่งความสวยงาม หลังคาของ บ้านแห่งศรัทธา มุงด้วยแป้นเกล็ดไม้แดงมากกว่า 100,000 แผ่นรูปแกะสลักพระเยซู ถูกตรึงบนไม้กางเขน ขนาดความสูง 10 เมตรณ บ้านแห่งศรัทธาแห่งนี้ อาจารย์แดนเต้ แกะสลักด้วยความตั้งใจ ถ่ายทอดอารมณ์ลงบนพระพักตร์ได้เสมือน พระองค์มีพระชนม์อยู่จริง



-    รูปแกะสลักปิเอต้า ที่พิพิธภัณฑ์วู๊ดแลนด์
เป็นรูปแกะสลักที่จำลองแบบมาจากองค์จริง ณ วิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงวาติกัน ถือเป็นรูปสลักปิเอต้าที่แกะจากไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดสูง 3.5 เมตร กว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร นำไม้สักขนาดใหญ่ จำนวน 5 ต้น มาประกอบอัดรวมกันเพื่อแกะสลักงานนี้ ใช้เวลาแกะสลักมากกว่า 24 เดือน โดย Dante D Valdellonศิลปินนักแกะสลักงานไม้จากประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ฝากผลงานหลายชิ้นไว้ตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ปีเอต้า (Pietà) คือประติมากรรมหินอ่อน โดยประติมากร อัจฉริยะนามว่า มิเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี (Michelangelo Bunarroti) หรือ ไมเคิลแองเจลโล รูปพระแม่มาเรียประทับบนแท่นหิน



ขณะที่รองรับพระศพของพระบุตรไว้ในท่าพาดบนตักหลังจากที่ถูกนำลงจากไม้กางเขน ปีเอต้าได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากหินอ่อนบริสุทธิ์ สูง 5ฟุต 9นิ้ว เขาสร้างปีเอต้าขึ้นตามสัญญาว่าจ้างจากสำนักวาติกันแห่งกรุงโรม เพื่อให้มาประดิษฐานที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โดยใช้เวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 1494-1501 เมื่อส่งมอบผลงาน ปีเอต้าได้สร้างความมหัศจรรย์แก่ผู้ที่ได้ยลความงามของปีเอต้าเป็นอย่างมาก ด้วยความสม จริงทั้งในส่วนของรายละเอียด รอยยับต่างๆและ อีกหลายๆองค์ประกอบ ที่ทำให้ปีเอต้ามีความงดงามอย่างยิ่ง จนมีผู้กล่าวว่าปีเอต้ามิ น่าจะถูกสลักขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนั้นเอง ที่ทำให้ไมเคิลพอใจในผลงานนี้ จนลอบมาสลักชื่อไว้ที่ผลงาน ทั้งๆ ที่ในผลงานอื่นๆของเขา ไม่มีผลงานใดที่เขาสลักชื่อเอาไว้เลย ปัจจุบันปีเอต้าก็ยังคงตั้งอยู่ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เช่นเดิม
       นอกจากนี้ภายในWoodland Museumแห่งนี้ยังมีประติมากรรมที่น่าสนใจมากมายดังภาพต่อไปนี้ครับ



2. หมู่บ้านไทย พื้นที่กว่า3000 ตารางเมตร เป็นหมู่บ้านไทยโบราณที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของคนไทยในสมัยเก่าๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม สัมผัสกับบรรยากาศ และ วัฒนธรรมไทย การสาธิตงานหัตถศิลป์ การแสดงพื ้นบ้าน และ รับประทานอาหารไทย รสอร่อย คุณภาพเยี่ยม มีร้านค้าต่างๆให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในราคาเดียวกับแหล่งผลิตและของที่ระลึกหลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบเป็ นพิเศษเฉพาะ “วู้ดแลนด์เมืองไม้” เท่านั้น 
3. สวนพฤกษชาติกว้างใหญ่ เลียบริมแม่นํ ้านครชัยศรีมีความยาวกว่า 200 เมตร บรรยากาศ ร่มรื่น เขียวขจี อากาศโปร่งสบายตลอดทั ้งปี มีศาลาและที่นั่งเล่นพักผ่อนแสนสบาย บนพื ้นที่กว้างขวางกว่า 10 ไร่



4. บูติค รีสอร์ตหรู ระดับ 5 ดาว ริมแม่น้ำจํานวน 31ห้อง มีบริการห้องอาหาร ไวน์รูม ห้องสัมมนา ห้องสปา พร้อมที่จะรองรับ และ สร้างสรรค์ความสุขและความประทับใจให้แก่ทุกท่าน



เพื่อให้การได้มาเที่ยวเยี่ยมชม และพักผ่อน ที่โครงการ วู้ดแลนด์เมืองไม้ เป็นการพักผ่อนที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ ผ่อนคลาย ที่คุ้มค่าสําหรับทุกๆท่านอย่างแท้จริงโดยโครงการจะเปิดดําเนินการประมาณ กลางปีพ.ศ. 2556 นี้
และเมื่อวันที่2 เมษายน2556ที่ผ่านมานี้สมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของWoodland Museum & Resortซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม กรรมการผู้จัดการของWoodland Museum & Resort ตลอดจนพนักงานทุกท่าน  ซึ่งทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) ต้องขอขอบคุณมายังณ.ที่นี้ด้วนน่ะครับ



ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
บริษัท ทริปเปิ ล เอ็น จํากัด 15/1 หมู่ 4 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรีฯ จ.นครปฐม 73120 โทร. 034 265 330 แฟกซ์ 034 265 331 www.woodlandmuangmai.com
แผนที่การเดินทางไปยังWoodland Museum & Resort