ชวนกันไปไหว้พระจันทร์ ที่ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
เรื่องและภาพโดย      สุเทพ  พวงมะโหด     
   สำหรับประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณนับร้อยๆ ปี วันไหว้พระจันทร์จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดของจีน ซึ่งเป็นวันสารทกลางฤดูใบไม้ร่วง และยังเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยจักรพรรดิจีนในสมัยโบราณจะทำพิธีเซ่นไหว้พระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงและพระอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิ-    บริเวณทางเข้างานไหว้พระจันทร์ในอ.ทุ่งยาวอ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    และในระหว่างวันที่19-21 กันยายน พ.ศ.2556 ผมได้มีโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ที่ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรังโดยการสนับสนุนของสายการบิน นกแอร์,โรงแรมเรือรัชดา  จ.ตรัง ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง สำหรับ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรังสถานที่จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้เป็นอำเภอที่มีชุมชนชาวจีนตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยกันมากที่สุดและเป็นชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจ.ตรังตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ40-50 นาทีเท่านั้น
     สำหรับประเพณีไหว้พระจันทร์ของชาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ 2455-2460 หรือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้ทำการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นั้น ชาวจีนเป็นจำนวนมากทนกับการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ไหวชาวจีนหลายพันครอบครัวได้พากันอพยพแบบเสื่อผืนหมอนใบโดยการใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะเดินทางมาขึ้นฝั่งตามท่าเรือต่างๆในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมทั้งท่าเรือในอ.ปะเหลี่ยน ซึ่งในขณะนั้นเรียกกันว่า "ปะลันดา" จากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายกันตั้งหลักปักฐานกระจายกันไปทั่วทั้งจ.ตรังและบางครอบครัวก็ชวนกันมาตั้งหลักปักฐานกันที่ตำบลทุ่งยาวในอ.ปะเหลียน จ.ตรังมาจนถึงทุกวันนี้-    ประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ของชาวอ.ทุ่งยาว-    โต๊ะไหว้พระจันทร์ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม-    ขนมไหว้พระจันทร์มากมายหลากหลายชนิด
สำหรับชาวจีนรุ่นแรกที่เดินทางอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นรุ่นแรกเป็นกลุ่มตระกูลโค้ว เดินทางมาจากตำบลปั๊กซัวเถา อำเภอโผวเล้ง จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ต่อมากลุ่มอื่นๆ อาทิ ตระกูลแซ่ตั้ง,แซ่เอี้ยว ,แซ่เตียว ,แซ่เฮง, แซ่ลิ้ม,แซ่อึ้ง,ก็อพยพเดินทางตามกันมาตามลำดับ
ชาวทุ่งยาวที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จึงให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “ประเพณีไหว้พระจันทร์”เมื่อกล่าวถึงชาวจีนกับการไหว้พระจันทร์ ต้องกล่าวถึงที่มาของการไหว้พระจันทร์ก่อน ตามความเชื่อของชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน นั้น นับถือพระ พุทธเจ้า 3 พระองค์ พระศากยมุนีพุทธเจ้า,พระอมิตาภะพุทธเจ้า, พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
สำหรับพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทรงประทับ ณ พุทธเกษตร ด้านทิศตะวันออก มีผู้ช่วย คือพระสุริยประภาโพธิสัตว์ และพระจันทรประภาโพธิสัตว์ หรือก็คือองค์ไทอิมเนี้ย โดยเชื่อกันว่า พระองค์เป็นตัวแทนแห่งแสงจันทร์ซึ่งปัดเป่าความมืดมน ด้วยความเมตตากรุณา และถือกันว่าท่านเป็นเทพที่มีสิริโฉมงดงามที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งจะทรงเสด็จมาโปรดสัตว์โลกในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือน 8ของทุกปี


-    โต๊ะไหว้พรจันทร์ของชาว อ.ทุ่งยาว-    กิจกรรมเชิดสิงโตในงานไหว้พระจันทร์
นอกจากนี้ยังมีหลายตำนานเกี่ยวกับการไหว้พระจันทร์ แต่ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนอยู่ตอนหนึ่งคือตอนที่  “จูง่วนเจียง” ผู้นำชาวจีนได้ชวนชาวจีนขึ้นต่อต้านพวกมองโกลที่ยึดครองจีนอยู่ในสมัยนั้น โดยให้แต่ละครอบครัวจัดทำอาวุธ และแอบซ่อนเอกสารนัดหมายไว้ในหรือใต้ขนมโก๋ หรือขนมเปี๊ยะที่มีขนาดใหญ่ โดยแกล้งทำเป็นธรรมเนียมแลกเปลี่ยนขนม ระหว่างญาติเพื่อตบตาพวกมองโกล เพราะในสมัยนั้นพวกมองโกลได้มีการออกกฎหมาย ห้ามชาวจีนตีเหล็กทำอาวุธ และให้มีมีดใช้ 5 ครอบครัวต่อหนึ่งเล่มเท่านั้น ซึ่งในเอกสารที่แอบซ่อนมาก็ได้ทำการนัดหมายให้ทุกครอบครัวทำการจัดงานไหว้พระจันทร์ขึ้นด้วยการประดับประดา ตกแต่งโต๊ะไหว้ให้สวยงามพร้อมเพรียงกัน และให้ถือว่าเป็นวันดีเดย์ในการยึดอำนาจคืนจากพวกมองโกลเป็นผลสำเร็จ
โดยปกติแล้วในพิธีไหว้พระจันทร์นี้จะให้ผู้หญิง เป็นผู้ดำเนินการเพราะเชื่อกันว่าพระจันทร์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับเทพเจ้าสตรีเรื่อยมา ดังนั้น จึงมีการบูชาด้วยแป้งและเครื่องสำอางด้วยเพราะหวังว่าการทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งความสวยงามและผิวงามแก่สมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีขนมโก๋,ขนมเปี้ยะ,ขนมท้อและผลไม้อาทิเช่นกล้วย,ส้มเช้ง,ทับทิม,สาลีหอม ซึ่งรวมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองอีกด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว-    ขนมกุ่ยฉ่ายรสดีมีชื่อเสียงของอ.ท่งยาวอ.ปะเหลียนจ.ตรัง-    การแข่งขันกินขนมกุ่ยฉ่ายภายในงานไหว้พระจันทร์
    สำหรับในปีพ.ศ. 2556 งานไหว้พระจันทร์ครั้งที่ 15 นี้จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 ทางเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่การแสดงบนเวที การเชิดสิงโต, การแข่งขันกินขนมกุ่ยช่าย ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของตำบลทุ่งยาว, การประกวดธิดาพระจันทร์โดยจะให้ลูกหลานของชาวตำบลทุ่งยาวที่เลื่องลือกันว่าเป็นตำบลที่มีหญิงสาวมีความสวยงามผิวพรรณดีที่สุดในจ.ตรังขึ้นประกวดประชันความงามกัน และที่สำคัญ คือการประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการไหว้พระจันทร์ของชาวบ้าน ซึ่งทางเทศบาลตำบลทุ่งยาวได้ดึงเอามาเป็นจุดเด่นของงานนี้ โดยจัดให้มี การประกวดการไหว้พระจันทร์กันในยามค่ำคืน จากทุกๆ ปีที่ผ่านมาชาวบ้านให้ความสนใจร่วมเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมาก แต่ละบ้านจะแข่งขันประดับประดาโต๊ะ ไหว้พระจันทร์ ให้ออกมาสวยงามวิจิตรตระการตา นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารจีนหลากรสอีกด้วย.-    อาหารจีนโบราณที่มีชื่อเสียงในอ.ทุ่งยาว
     สำหรับการตกแต่งเมืองนั้น ทางเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้จัดให้มีตกแต่งประดับไฟบริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาว อย่างสวยงาม และในคืนวันไหว้พระจันทร์นักท่องเที่ยวยังได้เห็นภาพชาวทุ่งยาวพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ไว้บริเวณหน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงรายสองข้างถนนรอบตลาดต.ทุ่งยาว เป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมในแบบจีนโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในประเทศไทย-    นายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์-    นายชวนหลีกภัยและคณะผู้จัดการงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน-    นายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีรับมอบของที่ระลึก
นายบุญโชค ชัยเกษรสิน นายกเทศมนตรีตำบล ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เปิดเผยว่าสำหรับคนจีนแล้ว เทศกาลไหว้พระจันทร์ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากไม่แพ้เทศกาลอื่นๆ และด้วยความที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว และใกล้เคียงเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จึงมีประเพณีจีนต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประเพณีไหว้พระจันทร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานความเชื่อดังกล่าวโดยชาวทุ่งยาวได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอด งานประเพณีไหว้พระจันทร์ได้มีมานานกว่า 100 ปีแล้ว และที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวชมงานมากขึ้นทุกปีอีกด้วย
ด้าน ร.ต.ชัยวัฒน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง กล่าวว่าการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ชาวตำบลทุ่งยาว เชื้อสายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่นยาวนานกว่า 100 ปี รวมทั้งเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้ให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ให้เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของเมืองตรัง โดยคาดหวังที่จะสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทุกปีสืบไป จนงานประเพณีไหว้พระจันทร์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นหนึ่งในงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดตรัง ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ชาวจีน และมาเลเซีย ที่เดินทางมาเที่ยวชมเพิ่มมากขึ้นในทุกปีอีกด้วย-    ประชาชนชาวตรังมาร่วมงานไหว้พระจันทร์กันอย่างเนืองแน่น
     อย่างลืมน่ะครับในปีต่อๆไปผมอยากให้ท่านผู้อ่านเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีจีนโบราณพร้อมสัมผัสวิถีตรัง “เมืองแห่งความสุข” ในงานประเพณีไหว้พระจันทร์ทุ่งยาว ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาในทุกๆปีนอกจากนั้นท่านจะได้ชมความสวยงามของการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ชมแสงสีเสียงสุดอลังการ แล้วยังจะได้ชิมอาหารจีนโบราณสูตรดั้งเดิมที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากในงานไหว้พระจันทร์ ที่ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นี้เท่านั้น.
ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
-    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง  www thai.tourismthailand.org     
-    สายการบิน นกแอร์  www.nokair.com 
-    โรงแรมเรือรัชดา  จ.ตรัง www.ruarusadahotel.com