ปั่นสองล้อจากเขื่อนพ่อสู่เขื่อนแม่  เที่ยวตากหัวใจสีเขียว

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตากโดยการนำของคุณ ธมลวรรณ เรืองขจรและคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตากร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานจาก “เขื่อนพ่อ สู่เขื่อนแม่” ขึ้น ภายใต้โครงการ “เที่ยวตากหัวใจสีเขียว” โดยกิจกรรมการปั่นจักรยานเริ่มต้นกันที่จังหวัดตากและไปสิ้นสุดกิจกรรมที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

-         พิธีปล่อยขบวนจักรยานเริ่มต้นกันที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากริมแม่น้ำปิง

       สำหรับพิธีปล่อยขบวนจักรยานเริ่มต้นกันที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากริมแม่น้ำปิงโดยมี นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเขื่อนพ่อสู่เขื่อนแม่ในครั้งนี้

จากนั้นขบวนจักรยานก็ปั่นลัดเลาะไปตามแม่น้ำปิงเที่ยว ชุมชนตรอกบ้านจีนตั้งอยู่ที่ถนนตากสินใกล้วัดสีตลาราม ตำบลระแหง เป็นชุมชนการค้าขายที่รุ่งเรืองมากในอดีต โดยมีชาวจีนชื่อ "จีนเต็ง" ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ มาทำการค้าขายไปถึงเชียงใหม่ และได้ขยายกิจการลงมาถึงเมืองตาก ปัจจุบันบ้านจีนเหลือแต่บ้านไม้เก่าๆ ซึ่งยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับขี่จักรยานเที่ยวชมสภาพบ้านเรือนโดยรอบและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนตรอกบ้านจีนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางต่อมายัง วัดสีตลาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ตำบลระแหง อำเภอเมือง วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน มีถนนรอบวัดด้านหน้าติดกับถนนตากสินเหตุที่ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า  “วัดน้ำหัก” ภายในวัดสีตลาราม มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่มากมายเป็นวัดที่มีกุฏิพระ และโบสถ์สร้างตามศิลปะยุโรป แม้แต่อาคารเรือนไม้เก่าแก่ในวัดก็เช่นกัน ต่อมาพระอุโบสถถูกไฟไหม้จึงสร้างขึ้นใหม่ ด้านหน้าพระอุโบสถมีวิหารคตสร้างขึ้นด้วยไม้แกะสลักภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยาฯ

-         ชุมชนบ้านจีน

จากนั้นเดินทางมายัง หัตถกรรมหมวกสานใบลานที่บ้านปาก้องห้วยจี้ เป็นกลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลขายในหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำหมวกจากใบลานและใบตาล สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของหมวกต่างๆที่ทันสมัยให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น หมวกคาวบอย,หมวกปีกกว้าง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านโดยนำสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจนได้รับความสำเร็จเป็นสินค้าโอทอปในปี พ.ศ 2553 ที่ผ่านมา

-         ผ.อ..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตากจากนั้นขบวนจักรยานเดินทางต่อมายัง ผาสามเงา ตั้งอยู่ในตำบลย่านรีในอำเภอสามเงา ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงเป็นเทือกเขาใหญ่เทือกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่า "ผาสามเงา"  บริเวณหน้าผาสูงประมาณ50 เมตรถูกเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่องภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดให้ชาวบ้านเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้

-         ผาสามเงา

จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.1206 มีพระฤาษีสององค์สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และให้คนมาทูลเชิญราชวงศ์กษัตริย์จากเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน ไปครองเมืองหริภุญชัย พระนางจามเทวี ได้รับมอบหมายให้ไปครองเมืองตามคำเชิญ พระนางจึงเสด็จมาทางชลมารค ขึ้นมาตามลำน้ำปิงปรากฏว่าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้เกิดเหตุมหัศจรรย์มีฝนและพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรือไม่สามารถแล่นทวนน้ำขึ้นไปได้และปรากฏเงาพระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมน้ำปิงแห่งนี้ พระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่องๆละองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า "ผาสามเงา" เป็นต้นมา

เช้าวันรุ่งขึ้นขบวนจักรยานเดินทางมายังวัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ที่ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเพื่อร่วมงานพิธีเปิดประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 โดยอำเภอบ้านตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตาก  จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้าขึ้นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามประจำถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  ในช่วงวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำเดือนเก้าของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ชาวเหนือจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการจัดขบวนแห่ผ้าห่มธาตุ ซึ่งประกอบด้วยขบวนกลองยาว ขบวนต้นเงินต้นทอง ขบวนตุงไชย ธงทิวและเครื่องพุทธบูชา จากบริเวณหนองเล่ม เคลื่อนผ่านสะพานบุญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ยาวประมาณ 200 เมตร ขึ้นไปทำพิธีห่มพระบรมธาตุ จากนั้นเป็นพิธีการบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี เจดีย์ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงสร้างไว้ในคราวทำสงครามยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด

     สำหรับวัดพระบรมธาตุ  เป็นวัดเก่าแก่ มีพระธาตุที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองในประเทศพม่าและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ที่ตัวอุโบสถมีประตูมีศิลปะไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทองหัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในเย็น และวิหารนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลวดลายแกะสลัก ซึ่งถือได้ว่าวัดพระบรมธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยเสร็จจากร่วมงานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9  ขบวนจักรยาน เที่ยวตากหัวใจสีเขียวก็เดินทางต่อมายัง

 เขื่อนภูมิพล เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เขื่อนยันฮี “ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยโดยสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร กั้นแม่น้ำปิงที่บ้านเขาแก้ว อำเภอสามเงา สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านชลประทาน  ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร  รอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

-         เขื่อนภูมิพล

       นอกจากนั้นทางเขื่อนภูมิพลได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  สองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น เป็นเส้นทางเดินศึกษาสภาพความหลากหลายของพื้นที่ป่าดิบเขาและการฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของภูเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก  เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

-         ขบวนนักปั่นจักรยานร่วมกันถ่ายภาพบริเวณเขื่อนภูมิพล

        ต่อจากนั้นขบวนจักรยานเที่ยวตากหัวใจสีเขียวร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนภูมิพลเก็บเรี่ยวแรงเอาไว้เดินทางสู่เขี่อนสิริกิติ์(เขื่อนแม่)ในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปในวันรุ่งขึ้น

     ขอขอบคุณ  คุณ ธมลวรรณ เรืองขจร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก,คุณ สมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์.