คาราวาน “เที่ยววิถีข้าว…เมืองปทุมฯ ตามรอยดินและข้าวของพ่อ”

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร  ชวนเด็กๆ และครอบครัวมา เที่ยววิถีข้าวเมืองปทุมฯ ตามรอยดินและข้าวของพ่อ”   ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เส้นทาง ดินและข้าวของพ่อ” ในวันเสาร์ที่ กรกฎาคม 2559 ในรูปแบบคาราวานท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับดินและข้าว ณ จังหวัดปทุมธานี

ที่มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ ของจังหวัด และจังหวัดที่มีพื้นที่การทำนาข้าวติดอันดับ ใน 5  ของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในโครงการ “70 เส้นทางตามรอยพระบาท” อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรชั้นดี ที่จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่

-         พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการเกษตร และรวบรวมความรู้ ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาในปี พ.ศ.2539  ที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศ

-         ภายใน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมคาราวานท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 25 ครอบครัว โดยเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็ก อายุระหว่าง    4-10 ปี ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งจะได้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมาและภาพรวมของการปลูกข้าว การทำการเกษตรของประเทศ  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรที่ทรงมีต่อประเทศแล้ว และจะนำคณะไปลงพื้นที่สัมผัสกับวิถีจริงของชาวนาในพื้นที่ของ จังหวัดปทุมธานี  ที่บ้านนาครูธานี

-         บ้านนาครูธานี

ครูผู้ทิ้งการทำงานในเมืองหลวง พาครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และสร้างสวรรค์บนดินให้กับเด็กๆ บนผืนนา 25 ไร่ ปลูกข้าวกินบ้างขายบ้างอยู่อย่างพอเพียง และยังสละเวลาพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ปลูกฝังเด็กๆ ให้รู้จักวิถีชาวนาและคุณค่าของเมล็ดข้าว ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนากับครูธานี ได้ลองใช้ชีวิตกลางทุ่ง ขี่ควาย เก็บผัก  เก็บไข่ไก่ ไต่ต้นมะพร้าว แล้วไถตัวจากคันนาลงจมดินเพื่อปักกล้า ให้เด็กๆ ได้สัมผัสวิถีธรรมชาติ วิถีเด็กบ้านนาแบบไทยๆ และได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิถีไทย รวมทั้ง ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี อีกด้วย

-         กิจกรรมในบ้านนาครูธานี

ผู้ที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ รอติดตามได้ที่

แฟนเพจ FACEBOOK : TATBANGKOKhttps://www.facebook.com/tatbangkok

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร

48/11  ปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร D2 ชั้น 8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0 2276 2720 -21 โทรสาร : 0 2276 2722 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t" data-mce-href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t" data-mce-href="mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..t">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..th