ตะลุยเที่ยวค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช....เขตทหารยินดีต้อนรับ

    “เขตทหารยินดีต้อนรับ เป็นสโลแกนใหม่ตามบริเวณหน้าค่ายทหารและหน่วยทหารทั่วประเทศไทยเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร สถานที่บางแห่งท่านอาจจะไม่เคยพบเห็นจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆไปซึ่งถือได้ว่าเป็นUNSEEN ARMY TOURISM” ท่านจะได้ตามรอยประวัติศาตร์ที่ควรรำลึกนึกถึงและจดจำพร้อมกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยพร้อมกับได้รื่นรมย์กับธรรมชาติอันสวยงามป่าเขาลำเนาไพรอันบริสุทธิ์และเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับกิจกรรมนันทนาการและการผจญภัยที่ท้าทายและหาไม่ได้ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนอกจากในเขตทหารทั่วประเทศไทยเท่านั้น  ในท่ามกลางบรรยากาศของความเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้อง ที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานสำราญ เบิกบานใจ ให้สมกับคำที่ว่า  “ท่องเที่ยวในเขตทหารสำราญใจ ปลอดภัย และประหยัด”

-         ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช

-         เขตทหารยินดีต้อนรับ

   และเมื่อเดือนเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2559ที่ผ่านมา พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกพร้อมด้วย คุณภูริวัจน์   ลิ้มถาวรรัตน์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)ได้นำเหล่าสมาชิกของสมาคมฯและสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางไปยังค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลในอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมการดำรงชีพในป่า,กระโดดหอ,โรยตัวจากหน้าผาสูงฯลฯและการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างการเรียนรู้และความตื่นเต้นประทับใจให้กับเหล่าสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

-         พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกพร้อมด้วย คุณภูริวัจน์   ลิ้มถาวรรัตน์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกของสมาคมฯและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง

-         กิจกรรมต่างๆภายในค่ายฝึกการรบพิเศษสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช

-         กิจกรรมกระโดดหอ

-         กิจกรรมโรยตัวจากหน้าผา

-         เดินไต่เชือก

-         กิจกรรมการดำรงชีพในป่า

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมท่าน พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกได้ทำพิธีมอบใบเกียรติบัตร.และประดับเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนสร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

จากนั้นท่าน พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกได้พาคณะฯดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณค่ายวิภาวดีรังสิตในตำบลปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

      สำหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการทำการเกษตรผสมผสานด้วยการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีโดยศูนย์ฯมีอยู่ด้วยกัน 3แห่งใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดยะลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนิทรรศการ,วีดิทัศน์,ค่ายฝึกอบรมและการพักแรมเพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่นการปลูกฝังค่านิยมให้รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ กตัญญูใฝ่ศึกษาหาความรู้ทั้งทางตรงทางอ้อม  นอกจากนี้ยังมีโครงการการท่องเที่ยวที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบค่ายวิภาวดีรังสิตจัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำโดยการล่องเรือในโครงการ “นั่งเรือชมคลองร้อยสายอีกด้วย

-           ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้

ระหว่างเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ คณะของเราแวะเที่ยวชม "อุทยานราชภักดิ์" ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหินโดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง,สมเด็จพระนเรศวร, สมเด็จพระนารายณ์,สมเด็จพระเจ้าตากสิน,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชื่อ "อุทยานราชภักดิ์" เป็นชื่อที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ประมาณ 222 ไร่ สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไว้สำหรับพักผ่อนแห่งใหม่ของหัวหินอีกด้วย   “ท่องเที่ยวในเขตทหาร สำราญใจ ปลอดภัย และประหยัด”

-         อุทยานราชภักดิ์

     นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่    สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก อาคารพระตำหนักเพชรรัตน์ สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมาเขตดุสิด กรุงเทพฯ10300โทรศัพท์ 02-126-5454

-         สุเทพ  พวงมะโหด   เรื่องและภาพ