ล่องแก่งแม่เรวา เยือนผืนป่าตะวันตก
ใน อดีตที่ผ่านมาชุมชนบ้านใหม่แม่เรวาซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนบ้านป่าที่ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่าหนึ่งร้อยปี ชาวบ้านได้อาศัยและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่ามาช้านานโดยมีอาชีพหาของป่า และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมต่อมาเมื่อมีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่ง ชาติแม่วงก์โดยมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่มว.4 (แม่เรวา)เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจตลอดจน ให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างดียิ่งโดยการหยุดพฤติกรรมการบุกรุกอุทยานฯ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ไร้พื้นที่ทำกินและเงินทุนยัง คงบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานฯเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ไปดำรงชีวิตส่ง ผลให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เป็นประจำและด้วยเหตุนี้ เองจึงทำให้กลุ่มชาวบ้านแห่งบ้านใหม่เรวาได้รวมตัวกันจัดตั้ง “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยเพื่อชุมชนอย่าง ยั่งยืนแม่เรวา”ขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้และบริหาร จัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวเองซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรฐกิจในชุมชนให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้นในชุมชนอีกด้วย

สำหรับ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ มว.4 (แม่เรวา)อันเป็นพื้นที่ที่จัดให้มีการล่องแก่งนั้นตั้งอยู่ในอำเภอแม่วงก์ ในจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกโดยมี ลำห้วยแม่วงก์ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาโมโกจูซึ่งสูงสุดในผืนป่าตะวันตก ไหลผ่านผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ยังไม่มีการบุกรุกแผ้วทางทำลายด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ลำห้วยมีจุดเด่นตรงที่ความใสของน้ำที่ใสสะอาดโดยเฉพาะลำห้วยในช่วง ที่ผ่านหน่วยฯแม่เรวาจะอุดมไปด้วยเกาะแก่งมากมายนอกจากนั้นยังมีความคด เคี้ยวไล่ระดับลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละแก่งไม่สูงมากนักจึงเหมาะ สำหรับล่องแก่งและลงเล่นน้ำเป็นยิ่งนักและด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มชาวบ้าน แห่งบ้านใหม่แม่เรวาจึงได้ทำการร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์ฯแม่เรวาพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยขึ้น โดยทางทางชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มและลงขันกันจัดซื้อเรือคายัคจำนวนสิบลำเพื่อนำ มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งจุดล่องแก่งตั้งอยู่กลางป่าห่างจากหน่วย พิทักษ์อุทยานระยะทางประมาณ 5กิโลเมตร ซึ่งทางอุทยานได้ทำการพัฒนาให้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและใช้เป็น เส้นทางจักรยานเสือภูเขาด้วยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการขี่จักรยานเสือภูเขา สามารถเช่าจักรยานเสือภูเขาขี่เข้าไปจนถึงท่าตาไท อันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการล่องแก่งเรือยางหรือพายเรือคยัค ด้วย

ผ่าน เกาะแก่งอันคดเคี้ยวตลอดจนธรรมชาติอันสวยงามระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรออกมาจนถึงแก่งนกยูงอันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯแม่เรวา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าหากไม่ชอบขี่จักรยานเพราะเมื่อยขายังมีบริการรถอีต๊อกหรือรถไถนาควาย เหล็กของชาวบ้านร่วมกับทางอุทยานฯให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอันเป็นการสร้าง งานตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย ด้วย

การเดินทาง จากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านตลาดหนองเบน เข้าสู่อำเภอลาดยาว ระยะทางประมาณ 39 กม. จากอำเภอลาดยาวถึงบ้านเขาชนกัน ระยะทาง 44 กม. จากบ้านเขาชนกัน ผ่านตลาดตลิ่งสูง ระยะทางประมาณ 16 กม. ก็จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติมแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) รวมระยะทางทั้งสิ้น 99 กม.
ส่วนในเรื่องของที่พักนักท่องเที่ยวทาง หน่วยพิทักษ์อุทยานฯแม่เรวาได้จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้บริการแก่นักท่อง เที่ยวจำนวนสองหลังส่วนเต็นท์พร้อมเครื่องนอนทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการในราคายุติธรรมอีกด้วย หรือจะนำเต็นท์ติดตัวมาเองก็ได้หรือมีความประสงค์จะพักแบบโฮมสเตย์ก็มีกลุ่ม ของชาวบ้านโฮมสเตย์แม่เรวาหลายราย
เปิดให้บริการหลายระดับหลายราคาอีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาล่องแก่งเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ บริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย)จำกัด โทรศัพท์ 02 918 6067-8 แฟกซ์ 02 918 9804
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือถ้ามีความประสงค์จะเดินทางมาเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่
ผู้ใหญ่ศักดิ์ นาไพรวัลย์ (ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยแม่เรวา)
บ้านใหม่แม่เรวา หมู่ 24 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทร. 086-2024769
นอก จากบ้านพักของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้าน แล้วภายในบ้านใหม่แม่เรวายังมีบ้านพักและร้านอาหารเปิดให้บริการแก่นักท่อง เที่ยวที่เดินทางมาล่องแก่งแม่เรวาซึ่งทางทีมงานขอแนะนำให้นกท่องเทียวได้ ทราบดังต่อไปนี้
บ้านพัก บ้านสวนริมธารรีสอร์ท (บ้านใหม่แม่เรวา) มีบ้านพักทรงไทยขนาดใหญ่ให้เลือกหลายระดับหลายราคารีสอร์ทอยู่ติดกับลำห้วย แม่เรวาบ้านพักแบบเหมาเป็นหลังพักได้ 10-15 คนราคา 2,500-4,000 บาท ถ้ามาเป็นส่วนตัวคิดเป็นรายหัวพร้อมอาหารเช้าท่านละ 300 บาทต่อท่านราคาคุยกันได้เพียงโทรศัพท์มาคุยกับเราได้ที่ หมอปฐมพงศ์ โทรศัพท์ 08 -7203-1861

ร้านอาหาร ครัวป้าอิ๊ด เป็นร้านอาหารแนะนำแบบไม่เสียหน้าเพราะว่าที่นี่มีเมนูแนะนำ ก๋วยเตี่ยวหมูรสเด็ด อาหารตามสั่งรสชาติจัดจ้าน บรรยากาศภายในร้านร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ห้องน้ำสะอาด บรรยากาศเป็นกันเองอยู่ระหว่างเส้นทางเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแม่เรวาระยะทาง ประมาณ 10 กิโลมตร โทรศัพท์ 056-295 121 , 084-951 3016

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
จุดชมวิวมออีหืด จากแก่งลานนกยูง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงทางเดินเท้าอีก 150 เมตร ขึ้นจุดชมวิวมออีหืด ซึ่งใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที แต่เป็นทางสูงชันจนต้องเรียกทางนี้ว่า มออีหืด หอบแฮ่กแฮ่ก บนจุดชมวิวินี้สามารถมองเห็นมุมมองที้กว้างสุดสายตาของผืนป่าตะวันตกและเป็น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามแห่งหนึ่งของที่นี่

วัดใหม่แม่เรวา (สำนักสงฆ์แม่เรวา) สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 โดยมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ประมาณ 6รูป เป็นที่ตั้งของเศียรพระพุทธรูปองค์บาก ที่ทำจากโฟมผสมเรซิ่น ซึ่งใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก จนดังเป็นพลุแตกไปทั่วโลก จนใครๆ รู้จักประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่นำแสดงโดย จาพนม ซึ่งหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จทางกองถ่ายได้นำมาถวายแก่วัดใหม่แม่เรวา เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านละแวกนี้ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านไปผ่านมา

ยอดเขาโมโกจู สำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย ก็ต้องที่ยอดเขาโมโกจู แห่งนี้ ที่ยอดเขานี้นอกจากท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของยอดเขาโมโกจู ที่อบอวลไปด้วยเมฆหมอกแทบจะตลอดทั้งวัน จนเป็นที่มาของชื่อ “ยอดเขาฝนจะตก” หรือที่ภาษากะเหรี่ยง ออกเสียงว่า “โมโกจู” แล้วตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและพรรณไม้ ที่แปลกตา เพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการเดินทางไปกลับไม่ ต่ำกว่า 3 วัน แต่ขอบอกว่าคุ้มค่ามากกับการได้พิชิตยอดเขาแห่งนี้ที่ใครหลายคนเมื่อได้มา เยือนแล้วก็อยากกลับมารำลึกความหลังกันอีกที่ “โมโกจู”
สนใจจะเดินทางมาพิชิตยอดโมโกจู ต้องติดต่อที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ฤทธี ลือโฮ้ง โทร. 081-9839813