แต่เดิมในอดีตหลายร้อยปีทื่ผ่านมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา อำแภอบ้านไร่เป็นพื้นที่ที่มีผลกระวาน มูลค้างคาว และโขลงช้างป่าเป็นจำนวนมากและได้ทำการจัดส่งไปยังเมืองหลวงจนถึงยุคกรุง รัตนโกสินทร์ ท้องที่ในอำเภอบ้านไร่เดิมเป็นด่านสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยามีนายด่านชื่อ พระอินทร์ด่านหนองหลวงซึ่งปรากฎอยู่ในพงศาวดารว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง ยกกองทัพติดตามกองทัพของพระเจ้ากรุงหงสาวดีไปจนถึงเมืองหนองหลวงแล้วทรงเดิน ทางกลับคืนเมืองพระนครต่อมาในปีพ.ศ. 2440 ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองอุทัยธานีซึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลนครสวรรค์และแบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง คือแขวงอุทัยเก่าแขวงหนองหลวง แขวงแม่กลอง และแขวงหนองกระดี่ต่อ มาในปีพ.ศ. 2442 ได้เพิ่มการปกครองขึ้นอีก 2 แขวงคือแขวงในเมืองและแขวงหนองหลวง ต่อมาในปีพ.ศ.2454ได้แบ่งแขวงแม่กลองและแขวงหนองหลวงใหม่โดยแบ่งตำบลละมูล ตำบลโมโกร ตำบลอุ้มผาง ตำบลหนองหลวง ตำบลแม่จัน ตำบลแม่กลองเป็นแขวงแม่กลองขึ้นอยู่กับเมืองกำแพงเพชรและให้ตำบลคอกควาย เหนือ ตำบลคอกควายใต้ ตำบลแก่นมะกรูด ตำบลลานสัก เป็นแขวงหนองหลวงขึ้นอยู่กับเมืองอุทัย ในปีพ.ศ. 2460แขวงหนองหลวงได้ย้ายที่ทำการแขวงมาตั้งที่บ้านหนองหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอลานสัก ประกอบด้วย 3 ตำบล คือตำบลคอกควายตำบลลานสักตำบลแก่นมะกรูด ต่อมาในปีพ.ศ.2468ได้มีการโอนกิ่งอำเภอห้วยขาแข้งอำเภอบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาทมารวมกับตำบลคอกควายจากนั้นได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาไว้ที่ ตำบลบ้านไร่และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอบ้านไร่มาจนถึงทุกวันนี้ การเดินทางจากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสุพรรรณบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 322 สุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ จากอำเภอดอนเจดีย์มีเส้นทางเลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 333 ผ่านอำเภอด่านช้างเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านไร่ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3282 ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ไม่กี่กิโลเมตรก็จะเดินทางมาถึง แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบ้านไร่แห่งแรก คือ


วัดผาทั่ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์สูงใหญ่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลๆ มีขนาดหน้าตักกว้าง 23 เมตร สูง 52 เมตรวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ซึ่ง ตรงกับวันวิสาขบูชา สร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี )ภายใต้ฐานขององค์หลวงพ่อโตเป็นอาคาร 4 ชั้นและบริเวณด้านหลังของหลวงพ่อโตมีต้นสาละซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติที่ พระพุทธเจ้าทรงประสูติใต้ต้นสาระนี้ หลวงพ่อโตแห่งวัดผาทั่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านไร่ตลอดจนประชาชนทั่วไปโครงการเกษตรสมุนไพรปลอดสารพิษ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผาทั่ง หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา บ้านไร่ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผาทั่งได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่จ.อุทัยธานี โดยมีคุณบุหลัน ทองศรีเป็นประธาน สำหรับสมุนไพรที่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผาทั่งนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม สมุนไพรชนิดชาชงดื่มมีมากมายหลายชนิดเช่น กระเจี๊ยบ เก็กฮวย ดอกคำฝอย มะตูม ตะไคร้หอม ฯลฯ สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี 
โทรศัพท์ 081 821-9459 0-2385-0334 0-2974-1287หมู่บ้านอุตสหกรรมชนบทบ้านนาตาโพ เป็นการรวมกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติลายที่ทอเป็นลายโบราณของลาวครั่ง เพราะพื้นเพเดิมของชุมชนนี้เป็นลาวครั่งที่อพยพมาจากนครเวียงจันเมื่อ 200 ปีก่อนนี้
โดยวัตถุดิบและและผ้าที่ใช้ทอส่วนใหญ่จะได้มาจากในชุมชนที่ ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติและซื้อมาบ้างบางส่วนโดยนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตแปร รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าซิ่น ผ้าแต่ง ผ้าคลุมเตียง ผ้าตัดชุด หมอนชิดฯลฯ และในบริเวณเดียวกันนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเป็นที่รวบรวม ผ้าทอโบราณอายุหลายร้อยปีที่หาดูได้ยากอีกด้วย นอกจากนี้ทางชุมชนได้จัดบ้านพักแบบลาวครั่งที่ปลูกสร้างอยู่ท่ามกลางไร่นา สวนผสมของชาวลาวครั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวมาพักในรูปแบบของโฮมสเตย์อีกด้วย อีกทั้งบนเรือนยังมีเครื่องใช้ไม้สอยของลาวครั่ง เช่นครกกระเดื่อง เครื่องปั่นด้าย ฯลฯไว้ให้ชมพร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีการทำฝ้ายและกิจกรรมการขี่จักรยานเที่ยว ชมวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านนาตาโพอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่สนใจติดติอได้ ที่อาคารศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตาโพหรือติดต่อได้ที่ คุณอำไพ สารรัตน์ โทรศัพท์ 081-971-0521 , (056) 539-362วัดถ้ำเขาวงและวนอุทยานเขาวง เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่อยู่ในตำบลบ้านไร่ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ระยะทาง ประมาณ 12 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลฃ 3011 ผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวไปทางขวาระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าเขาวงประมาณ 8 กิโลเมตรตัววัดเป็นอาคารทำด้วยไม้สี่ชั้นสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ตัวโบสถ์จะอยู่บนชั้นสี่สร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่ารวมทั้งใช้ไม้เก่าจาก เรือนไทยแถวอยุธยาและอ่างทองหลังคาประยุกต์มาจากลำพูนฉากหลังเป็นเขาหินปูน สูงด้านหน้ามีบ่อน้ำและสวนตกแต่งด้วยหินไม้ดัดและไม้ประดับ เขาด้านหลังมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำบางถ้ำเป็นที่นั่งวิปัสสนาของพระภิกษุ บางถ้ำเป็นถ้ำค้างคาวมีหินงอกหินย้อยบนเขามีที่ราบกว้างขวาง มีต้นไม้หลากหลายชนิด เช่นไม้มะค่า ไม้เสลา และมีสัตวืป่าอาศัยอยู่มาก ส่วนวนอุทยานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกห้วยอ้ายเฒ่า ถ้ำพุหวาย ที่มีหินงอกหินย้อยรูปเจดีย์ อ่างน้ำฯลฯที่ด้านหลังมีถ้ำเขาเทพมาลี หรือถ้ำพญานาค บนสันเขามีสภาพเป็นป่าเต็งรังอันอุดมสมบูรณ์


ถ้ำพุหวาย อยู่ห่างจากวัดถ้ำเขาวงประมาณ3-4กิโลเมตรอยู่ในความรับผิดชอบของวนอุทยานถ้ำ เขาวง สำนักบริการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่12ซึ่งติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรีสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้น น้ำลำธารที่ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะต้องเดินไปตามทางเดินปูนลัดเลาะไปตามไหล่เขาระยะทางประมาณ 300เมตรไปบนเขาพุหวายที่มีความสูง 700เมตรก็จะถึงบริเวณปากทางเข้าถ้ำพุหวายซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกหิน ย้อยงดงามทั้งยังเป็นที่อยู่ของฝูงค้างคาวจำนวนมาก ในการเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำพุหวายนักท่องเที่ยวจะต้องเช่าไฟฉายชุดละ 20 บาทและต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัยน้ำตกไซเบอร์ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3282 ทางไปอำเภอลานสักห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรบริเวณกิโลเมตรที่ 30จะมีเส้นทางเลี้ยวซ้ายถนนลูกรังผ่านหมู่บ้านกระเหรี่ยงและป่าไม้อันอุดม สมบูรณ์ไปจนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกระยะทาง 800เมตรก็จะถึงตัวน้ำตกไซเบอร์ซึ่งแปลเป็นภาษากระเหรี่ยงว่าน้ำตกหินลาดหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี อยู่ในความรับผิคชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบนถนนหมายเลข 3011ห่างจากอำเภอบ่านไร่ระยะทาง 40 กิโลเมตรสภาพเส้นทางถนนเป็นลูกรังกำลังปรับปรุงภายในหน่วยพิทักษ์ป่าห้วย แม่ดีมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติมีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ ห้องประชุมสัมมนาและห้องน้ำห้องสุขาไว้บริการ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมาเดินป่าสึกษาธรรมชาติจะต้องจัดเตรียมเสบียง อาหารมาเองเพราะภายใน หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดีไม่มีร้านอาหารให้บริการเหมือนกับอุทยานทั่วๆไปผู้ ที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาธรรมชาติจะต้องเชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดย เคร่งครัด ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาธรรมชาติในหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดีจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็กคนละ 10 บาทชาวต่างชาติคนละ 200 บาทโรงแรม รีสอรท์ในอำเภอบ้านไร่
ห้วยขาแข้งคันทรี่โฮมรีสอรท์ โทรศัพท์ 081-867-4967, 081-808-7712, 081-973-1213 , 081-330-9260

บ้านสวนรีสอรท์ โทรศัพท์ 0-5654-6310, 081-808-0206
สนใจอยากทราบรายละเอียดต่างๆในอำเภอบ้านไร่เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 
เทศบาลตำบลบ้านไร่ โทรศัพท์ 0-5653-9107