บริษัทฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย)จำกัด เปิดกิจกรรมล่องแก่งสายน้ำแห่งใหม่
ที่ลำห้วยกระเวนในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อ ต้นเดือนพฤสจิกายน2552ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย)จำกัดโดยการนำของคุณทรงศักดิ์ ศรีเคลือบประธานกรรมการบริษัทฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย)จำกัดร่วมกับคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯและชาวบ้านในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีออกจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางสายน้ำสำหรับล่องแก่งเรือคยัคที่ ลำห้วยกระเวนพร้อมกับเปิดเส้นทางล่องแก่งลำห้วยกระเวนแห่งใหม่ในอำเภอบ้าน ไร่จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ220กิโลเมตรเดิน ทางไปได้โดยสะดวกทางอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้เวลาเดินทาง ประมาณ2ชั่วโมงเศษๆเท่านั้น

สำหรับ ที่มาของชื่อว่าลำห้วยกระเวนคาดว่ามาจากชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมี่อยู่ มากมายในหมู่บ้านกระเหรี่ยงในตำบลแก่นมะกรูดในอำเภอบ้านไร่จังหวัด อุทัยธานี ส่วนต้นน้ำของลำห้วยกระเวนเกิดจากลำห้วยแม่ดีซึ่งเป็นลำห้วยธรรมชาติในเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีไหลลงสู่ลำห้วยกระเวนที่หมู่ บ้านพุบอนบริเวณหมู่ที่5ในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี


สำหรับ การล่องแก่งเรือคยัคในลำห้วยกระเวนจะเริ่มต้นที่ใต้บริเวณโครงการชล ประทานขนาดเล็ก “ฝายสะนำ”จากนั้นจึงล่องผ่านหมู่บ้านสะนำซึ่งเดิมมีชื่อว่า “ป่าผักเน่า “ชาวบ้านเรียกว่า ต้นชะโอมนั่นเอง สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นลาวเวียงและลาวโส่งที่อพยพมาจากนครเวียงจันท์ใน สมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว

จากนั้นล่องเรือผ่านวัดสะนำระหว่างทางแวะเที่ยวชมต้นผึ้งขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้านของชาวบ้านไร่
ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นกะเพาะเม่นหรือค้างคาวดำ จากนั้นจึงล่องเรือคยัคเที่ยวชมธรรมชาติ
ต่อ มาสิ้นสุดที่บ้านหัวนาบริเวณหมู่ที่ 4 รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 6 กิโลเมตรเวลาในการล่องเรือประมาณ 3 ชั่วโมง ความยากง่ายของการล่องแก่งอยู่ในระดับ3
ส่วนกระแสน้ำของลำห้วยกระเวนจะไหลไปสิ้นสุดลงที่เขื่อนกระเสียวในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีดังต่อไปนี้
- วัดผาทั่ง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่งดงามมาก
- วัดถ้ำเขาวง เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยโบสถ์ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอบ้านไร่อาทิเช่น ถ้ำพุหวาย,น้ำตกผาร่มเย็น,แหล่งสินค้าโอทอปบ้านนาตาโพฯลฯ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
บ.ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 79/87-93 รามอินทรา 123
โทรศัพท์ : 02-9186067-8, 5402971-2, 5180240, 081-8895295, 081-6655772, 081-4146262 โทรสาร : 02-9189804