“กัมปงพลุก”water world of siem raep แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองเสียมเรียบ
เมื่อ เดือนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานี้ทีมงาน idotravellers.comได้มีโอกาศเดินทางไปท่องเที่ยวยังเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ดินแดนที่ร่ำรวยไปด้วยปราสาทหินแ ดนดินถิ่นศิลานครหลัง จากที่เที่ยวชมความมโหฬารตระการตางานสร้างของมหาปราสาทนครวัด-นครทม สิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแห่งเมืองเสียมเรียบเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นทีมงาน idotravellers.com จึงออกเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆในเมืองเสียมเรียบ นำข่าวสารข้อมูลใหม่ๆมาฝากท่านผู้อ่านที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาหลังจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ผ่านมานานกว่า20ปีแล้ว ว่าในปัจจุบันชาวกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเรามีความเป็นอยู่อย่างไรกัน บ้าง เผื่อท่านผู้อ่านบางท่านได้มีโอกาศเดินทางมาท่องเที่ยวยังมหาปราสาทนคร วัด-นครทม ในเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาแล้วจะได้แวะเดินทางไปมาท่องเที่ยวยังชุมชนแห่งนี้กันดูบ้าง สักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นกำไรชีวิต เพราะภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตามชนบทบางแห่งหาดูหาชมอีก ไม่ได้แล้วในประเทศไทย.สำหรับ ชุมชนชาวกัมพูชาแห่งใหม่ที่ทางทีมงาน idotravellers.comจะพาท่านผู้อ่านเดินทางไปเที่ยวชมก็คือ “ชุมชนชาวกัมพูชาแห่งตำบลกัมปงพลุก” (กัมปง = ท่าเรือ,พลุก = งาช้าง )และเมื่อนำคำสองคำมารวมเข้ากันแล้วมีความหมายว่า “ท่างาช้าง” คล้ายกับคำว่า “ท่าช้าง”ในบ้านเรานั่นเอง ชุมชนชาวกัมปงพลุกตั้งอยู่ในตำบลกัมปงพลุก อำเภอปราสาทบากอง จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ชุมชนชาวกัมปงพลุกประกอบด้วยหมู่บ้าน3หมู่บ้านด้วยกัน คือหมู่บ้านถนนขบถ,หมู่บ้านกะไดหอม,หมู่บ้านเนินโกกกลล ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 6เส้นทางบนถนนสาย พนมเปญ - เสียมเรียบห่างจากตัวเมืองเสียบเรียบไปทางทิศตะวันออกสู่กรุงพนมเปญระยะทาง ประมาณ 16 กิโลเมตรจะมีเส้นทางถนนแยกทางขวามือเข้าไปตามถนนลูกรังระยะทางประมาณ8 กิโลเมตรสภาพถนนเป็นดินลูกรังค่อนข้างขรุขระก็จะถึงหมู่บ้านแห่งแรกคือหมู่ บ้านถนนขบถซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ถนนขาด” ขับรถเลยมาสักหน่อยก็จะถึงหมู่บ้านกะไดหอม แปลว่า “ดินแดง”และหมู่บ้านสุดท้ายที่เราเดินทางมาถึงก็คือหมู่บ้านเนินโกกกลล หรือเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่า “เนินกลล” ทั้งสามหมู่บ้านนี้เรียกว่า “ชุมชนกัมปงพลุก”


สำหรับ ชุมชนชาวกัมปงพลุกแห่งนี้มีจำนวนประชากร 630 หลังคาเรือนส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชานับถือศาสนา พุทธ ,ฮินดูและผีตามความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการทำประมงหาปลาในทะเลสาบเขมรเพราะทั้งสาม หมู่บ้านตั้งอยู่ภายในทะเลสาบเขมรใน ช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน ก.พ - ก.คน้ำภายในทะเลสาปเขมรจะลดปริมาณลงจนทั้งสามหมู่บ้านในชุมชนชาวกัมปงพลุก แห่งนี้พื้นดินจะเหือดแห้งปราศจากน้ำคล้ายหมู่บ้านทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่บน บกไม่แตกต่างจากหมู่บ้านทั่วๆไปในประเทศกัมพูชา
แต่เมื่อฤดูแล้งผ่าน เลยไปเข้าสู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก(ก.ย – ม.ค )ปริมาณของน้ำในทะเลสาปเขมรจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกสูงประมาณ5-6เมตร จนทำให้หมู่บ้านทั้งสามแห่งนี้มองดูเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำ(water world)อย่างไงอย่างงั้น ดังนั้นบ้านทุกๆหลังในชุมชนชาวกัมปงพลุกแห่งนี้จึงออกแบบสร้างบ้านแบบยก ใต้ถุนสูงเกิน10เมตรทุกหลังคาเรือนเพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงในช่วงของฤดูน้ำ หลาก สำหรับเสาส่วนใหญ่ที่นำมาทำเป็นเสาบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีป้องกันการผุ กร่อนซึ่งหาได้ง่ายในบริเวณทะเลสาบเขมรแห่งนี้ นอกจากนี้ทุกๆบ้านได้จัดสร้างสถานที่จอดเรือภายในใต้ถุนบ้านและในฤดูน้ำ หลากและแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่จอดวักเทียมเกวียนในช่วงฤด๔แล้งอีกด้วย นอกจากชุมชนชาวกัมปงพลุกที่ประกอบด้วยหมู่บ้านสามหมู่บ้านสามหมู่บ้านนี้ แล้วภายในชุมชนชาวกัมปงพลุกยังมี วัดแห่งหนึ่งมีชื่อว่าวัดกัมปงพลุกชื่อเดียวกับชุมชนตั้งอยู่บนเนินเขาบริเณ ที่น้ำท่วมไม่ถึงชาวกัมพูชาแห่งชุมชนนี้ได้ช่วยกันสร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาที่นับถือศาสนาพุทธ มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วยนอก จากนี้ยังมีโรงเรียนชั้นประถมที่ทางรัฐบาลกัมพูชาสร้างขึ้นให้ความรู้แก่ลูก หลานชาวกัมพูชาได้มาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ในชุมชนชาวกัมปงพลุกอีกด้วย


ภายใน ชุมชนชาวกัมปงพลุกที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านชาวบ้านได้ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของ homestayไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนชาว กัมปงพลุกแล้วเกิดติดอกติดใจอยากจะพักค้างแรมภายในหมู่บ้านทั้งสามแห่งนี้ ในอัตราบริการคนละ 5 usd ต่อคืนเดินทางมาเป็นหมู่คณะคิดเพียงคนละ 3 usd พร้อมอาหารอีกคนละ 5 usd ต่อคนอีกด้วยนอก จากนี้แล้วยังมีบริการเรือทัวร์ท่องเที่ยว เที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชาย เลนภายในทะเลสาบเขมรในอัตราค่าบริการเรือหางยาวลำละ 15-20 usd นั่งได้ 8 คนใช้เวลาในการนั่งเรือเที่ยวชมประมาณ1-2 ชั่วโมง


สำหรับ หมู่บ้านชาวประมงลอยน้ำในทะเลสาปเขมรกับชุมชนชาวกัมปงพลุกหรือหมู่ บ้านลอยน้ำ(water world)ที่ทีมงาน idotravellers.com เดินทางมาสำรวจในครั้งนี้มีควาทแตกต่างกันก็คือ


หมู่ บ้านชาวประมงลอยน้ำในทะเลสาปเขมรที่ทางบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ทุกแห่งได้ จัดโปรแกรมทัวร์3-2คืนท่องเที่ยวมหาปราสาทนครวัด – นครทมเป็นหมู่คณะแล้ว มักจะพานักท่องเที่ยวไปล่องเรือเที่ยวชมทะเลสาบเขมรและหมู่บ้านชาวประมงที่ สร้างบ้านเรือนหาปลาอยู่บนแพลอยน้ำซึ่งในช่วงฤดูแล้งยามน้ำลดแพบ้านเรือนของชาวประมงก็จะลดน้อยถอยลงไปตามปริมาณของน้ำที่ลดลงแต่ ในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำในทะเลสาปจะเพิ่มมากขึ้นและจะดันให้บ้านเรือนของชาว ประมงที่ตั้งอยู่บนแพลอยเข้ามาใกล้ฝั่งมากขึ้นมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านลอย น้ำแต่ สำหรับชุมชนกัมปงพลุกหรือหมู่บ้านลอยน้ำ(water world)แห่งนี้จะตั้งบ้านเรือนยึดติดอยู่กับพื้นดินยกสูงขึ้นมาจากพื้นดิน ความสูงประมาณ 8-10 เมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงในฤดูฝนแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งปริมาณน้ำลดลงบ้าน เรือนของชาวประมงจะไม่ลอยลดลงไปตามระดับน้ำแต่ยังคงตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ.ที่แห่งเดิม การดำรงชีวิตของชาวชุมชนกัมปงพลุกก็จะปลูกข้าวและพืชผักควบคู่ไปกับการทำการ ประมงหาปลาเป็นกิจวัตรประจำวันที่ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรุษ.
การเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนกัมปงพลุกหรือหมู่บ้านลอยน้ำ(water world)

ภายใน ตัวเมืองเสียมเรียบ มีรถมอเตอร์ไซด์สามล้อรับจ้างหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่า “ละเมาะ” (rotes yon) ให้บริการเดินทางมายังชุมชนกัมปงพลุกหรือหมู่บ้านลอยน้ำ(water world)ระยะทางประมาณ16 กิโลเมตรในอัตราค่าบริการคันละ20 usdนั่งได้ 2 คน และถ้าต้องการเช่าเหมาเรือลงไปเที่ยวชมภายในทะเลสาบ ค่าบริการเรือชาวบ้านลำละ15-20 usd นั่งได้ 8 คนใช้เวลา1-2 ชั่วโมง

การเดินทาง
จาก ตัวเมืองเสียมเรียบใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 6 (เสียมเรียบ – พนมเปญ) ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรให้สังเกตุทางขวามือจะมีป้ายบอกเส้นทางเข้าไปยังชุมชนกัมปงพลุก จากนั้นเดินทางด้วยถนนลูกรังสภาพถนนขรุขระระยะทางประมาร5-6กิโลเมตรก็จะถึง หมู่บ้านที่1หมู่บ้านถนนขบถ,ที่2หมู่บ้านกะไดหอม,ที่3หมู่บ้านเนินโกกกล ลซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายใน ชุมชนกัมปงพลุก แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝน(ก.ย-ม.ค)ปริมาณน้ำในทะเลสาปเขมรมากนาท่วมถนนรถยนต์ ไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงยังชุมชนกัมปงพลุกได้จำเป็นจะต้องนั่งเรือหางยาว รับจ้างของชาวบ้านที่บริเวณหมู่บ้านกัมปงตะเภาเดินทางเข้าไปเที่ยวชม
สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท เอส ซี ฮอลิเดย์ จำกัด 104/269 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 Tel:0-2898-0261,0-2898-0262 Fax:0-2898-0260
-เม้ง พนักงานขับรถชาวกัมพูชา ปอยเปต-เสียมเรียบ ซื่อสัตย์ พูดไทย ไว้ใจได้ สำหรับเบอร์โทรศัพท์ไทยติดต่อได้ที่ด่านปอยเปตหมายเลข 087 143 -6052 "เบอร์โทรศัพท์กัมพูชา (855) 99 989 696, (855) 12 486 407หรือที่ e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ทุกเวลา

-เรด สมุท สุดหล่อไกด์ชาวกัมพูชาพูดไทยคล่องแคล่วในเมืองเสียมเรียบ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.